КОМИСИЈА ЗА ИМОВИНСКА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА

1. СЛИЈЕПЧЕВИЋ Драгиша

2. КОРИЦА Рада

3. ПЕТРОВИЋ Жарко

4. ЈАКОВЉЕВИЋ Драгољуб