КОМИТЕТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ:

1)  ВУЧИЋЕВИЋ Драгомир – председник

2)  ЧУКИЋ Душан

3) КОВАЧЕВИЋ Видосав

4) АТАНАЦКОВИЋ Светомир

5)  ЗИРОЈЕВИЋ Жељко

6)  ЗДУЈИЋ Гојко

7)  ВОЈВОДИЋ Душан

8)  СТОЈАНОВИЋ Станислав

9)  ЂУРИЧКОВИЋ Јелисавета

10) КОВАЧ Имре

11) ДУПЛАНЧИЋ Зденко

12) БОГИЋЕВИЋ Милош

13) ЛАЗОВИЋ Голуб

14) ПАУНОВИЋ Душан

15) ВЛАХОВИЋ Спасоје