КОМИТЕТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ:

1)  БАБШЕК ОРЕШКОВИЋ Владимир – председник

2)  ЧУКИЋ Душан

3) КОВАЧЕВИЋ Видосав

4) АТАНАЦКОВИЋ Светомир

5)  ЗИРОЈЕВИЋ Жељко

6)  ЗДУЈИЋ Гојко

7)  СТОЈАНОВИЋ Станислав

8)  ЂУРИЧКОВИЋ Јелисавета

9) КОВАЧ Имре

10) ДУПЛАНЧИЋ Зденко

11) БОГИЋЕВИЋ Милош

12) ЛАЗОВИЋ Голуб

13) ПАУНОВИЋ Душан

14) ВЛАХОВИЋ Спасоје