Драгицa Ковачевић – биографија

Драгицa Ковачевић рођена је 22. августа 1948. године у Инђији од оца Жарка Пејовић и мајке Јеле, рођене Дурутовић.

Завршила Економски факултет, смер Финансијско-рачуноводствени у Београду.

Радила у Средњошколском центру у Инђији као професор економских предмета, потом 1980. године прелази са службом у Скупштину Општине Инђија у Секретаријат за привреду и финансије у оделење за план и анализу. У јуну 1983. Скупштина Општине Инђија бира је за Заменика секретара Секретаријата за привреду и финансије.

Од 1991. до марта 2000. године радила у Кредитној банци Београд – експозитура у Инђији као руководилац-директор.

Три узастопна мандата (од 1991. до 2000.), по већинском принципу је бирана за посланика у Скупштини Војводине, где је руководила Одбором за буџет и финансије.

Као члан Сремске привредне коморе из области саобраћаја, Скупштина Сремске привредне коморе 2010.г. je бира за
председника Скупштине са мандатом од 4 године.

Од 1994.г. три узастопна мандата вршила је функцију Председника школског одбора средње техничке школе Михајло Пупин у Инђији.

Због болести председника Општинског одбора СУБНОР-а Инђија 2014.г. обављала је дужност председника да би 2016. била изабрана за председника Општинског одбора СУБНОР-а Инђија.