Округли сто

КАКО ЈЕ СРБИЈА ОСЛОБОЂЕНА

Поводом јубиларне 70.годишњице ослобођења Београда, Србије, у Другом светском рату, Председништво СУБНОР-а Србије организовало је одржавање Округлог стола, о теми  Ослобођење Србије 1944-1945. године.

На скупу је поднесено 21 саопштење и вођена расправа, уз уважавање става да је историјска наука стални дијалог садашњости са прошлошћу, да су садашњост и будућност сврха историје, јер историјска наука снажно утиче на формирање историјске свести народа, друштвене свести у целини, самосвести о садашњости и будућности.

За скуп су припремљена, поднешена следећа саопштења, програм рада Скупа:

 • Др Венцеслав Глишић, Савезници и ослобођење Србије 1944. године;
 • Проф. др Гојко Миљанић, Руковођење ослободилачком борбом у Србији 1944. године;
 • Проф. др Младенко Цолић, Коначно ослобођење Југосла­вије почело је ослобођењем Србије и Београда 1944.г.;
 • Мр Секула Јоксимовић, Ослобођење Косова и Метохије 1944. године;
 • Проф. др Ранко Кончар, Политичке и економске прилике у Војводини 1944-1945. године;
 • Светомир Атанацковић, Батинска битка, ослобођење Вој­водине од фашизма у II светском рату;
 • Др Мирољуб Васић, Ослобођење Београда октобра 1944. године;
 • Милан Прица, Дејства Црвене армије у ослобођењу Срби­је 1944-1945. године;
 • Жељко Зиројевић, Ослобођење Шумадије 1944. године и садејство са јединицама Црвене армије;
 • Др Слободан Ристановић, Ослобођење Подриња 1944. године;
 • Драгослав Бели Димитријевић, Ослобођење округа бео­градског 1944. године;
 • Хранислав Ракић, Борбена дејства НОВЈ у Југоисточној Србији у завршним операцијама 1944. године;
 • Иво Матовић, Ослобођење Београда у Титовим делима;
 • Јован Радовановић, Продор 2.пролетерске и 5.крајишке дивизије у Србију у пролеће 1944. године;
 • Никола Илић, Престанак статуса Југословенске војске у отаџбини 1944. године;
 • Др Бранко Латас, Четници у Србији 1944. и почетком 1945. године;
 • Проф. др Жарко Крупеж, Догађања у Чачанском крају 1944. године;
 • Др Живота Марковић, Развој власти у Ужичком округу 1944-1945. године;
 • Миленко Ковачевић, Долазак 12. корпуса НОВЈ у Србију 1944. године;
 • Проф. др Милоје Пршић, Федерализација Југославије и српско национално питање 1944. године;
 • Проф. др Живан Стојковић, Обележавање Дана ослобо­ђе­­ња од фашизма у првој деценији после Другог свет­ског рата на примеру Лесковца;

Скупом и његовим резултатима (ускоро ће бити објављен Зборник радова), СУБНОР, који има патриотску, историјску, интелектуалну, људску мисију да чува и унапређује свој и идентитет српског народа, историјска струка пружа прилог спознавању ратне збиље на нашим просторима у Другом светском рату. Прилог доприносу неговању цивилизацијског идентитета српског народа, свих његових бораца за слободу, а тиме и смисао бављења прошлошћу и у помагању људима, будућим генерацијама да боље разумеју не само прошлост, већ и садашњост и што спремније суочавају са будућношћу.