Писма (1)

НИСУ ЕНГЛЕЗИ, ВЕЋ ПАРТИЗАНИ

Средства информисања су обележила 72. годишњицу бомбардовања Београда и напада на Југославију. Код свих стоји једна неистинита тврдња да су генерал Лера заробили Енглези и испоручили Југославији.

Ова тврдња апсолутно нема утемељење у историјским документима, већ се пласира да би се умањио допринос Југословенске армије победи над фашизмом. Због тога ћу изнети нека документа које је потпуно демантују.

У Војној енциклопедији 5, издање 1966, на стр. 161. пише: „У завршним операцијама ЈА (март-мај 1945) заробљен је (мисли се на Лера) заједно са знатним делом својих трупа Групе армија „Е“. Због ратних злочина осуђен од Војног суда и стрељан у Београду“.

На Леров предлог дошло је до разговора, прво у селу Летуш са представником ЈА, потпуковником Иваном Дилничарем (комесаром 14.словеначке дивизије), затим у штабу четврте оперативне зоне у селу Тополшчица, 9.маја. Лер се надао да ће успети да приволи ЈА да одобри одлазак његових трупа у јужну Аустрију. Истовремено, односно 7. маја, Енглезима је упутио преговараче с молбом да узму под своју заштиту немачке и квислиншке јединице. Покушао је да обмане југословенске преговараче наводним споразумом између маршала Тита и Енглеза да немачке трупе треба да се предају Енглезима, а не Југословенима. Претио је да ће се његове трупе, уколико им се не дозволи неометан одлазак, силом пробити у Аустрију. Коначно, у селу Тополшчици су акт о безусловној предаји немачке Групе армија „Е“ потписали генерал-пуковник Лер и генерал-мајор Ерих Шмит Рихберг, а у име Југословенске армије (штаба четврте оперативне зоне) потпуковник Матевж Хаце, комесар зоне и мајор Петар Брајовић, начелник штаба зоне (из саопштења генерала Долничара на научном скупу „Завршне операциеј за ослобођење Југославије“, одржаног у Београду 23. и 24.априла 1958.године – Зборник саопштења, стр. 538. Коначно, генерал Винтер у дневнику Вермахта за 11.мај 1945. записао је да је Лер пао у руке Тита.

Верујем да наведени документи демантују све оне који тврде да су Лера, са 340.000 његових војника заробили Енглези, а не Титови партизани.

Бранко Гулан, пилот, пуковник авијације у пензији, учесник НОБ-а, Београд

(Објављено у „Политици)