Председници СУБНОР

 • Душан Петровић Шане, од 1948. до 1962.
 • Воја Лековић, од 1962. до 1964.
 • Радисав Недељковић Раја, од 1964. до 1969.
 • Милија Радовановић, од 1969. до 1974.
 • Момчило Дугалић, од 1974. до 1978.
 • Драгољуб Петровић Раде, од 1978. до 1980.
 • Радисав Недељковић, од 1980. до 1982.
 • Милева Планојевић Лула, од 1982. до 1983.
 • Урош Бајић, од 1983. до 1985.
 • Бранислав Стојановић Јанко, од 1985. до 1986.
 • Александар Јанић, од 1986. до 1988.
 • Славко Поповић, од 1988. до 1992.
 • Михајло Швабић, од 1992. до 1996.
 • Милисав Лукић Миса, од 1996. до 2000.
 • Славко Поповић, од 2000. до 2010.
 • Миодраг Зечевић, од 2010. до 2015.
 • Душан Чукић, од 2015. до 2020.
 • Видосав Ковачевић од 2020.