ПРЕЗЕНТАЦИЈА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА „ЖРТВЕ У СРЕМУ 1941-1945“

Поводом 80 година од почетка фашитичке агресије на Краљевну Југославију у Другом светском рату дана 6. априла 2021, у Покрајинској влади АП Војводине представљени су резултата рада Комисије за прикупљање података о жртвама на територији Срема у току Другог светског рата. Комисија је формирана одлуком Покрајинске владе а на иницијативу председника Владе Игора Мировића. За председника Комисије именован је директор Архива Војводине др. Небојша Кузмановић а ради извршавања непосредних задатака из своје надлежности Комисија је образовала Радну групу са др. Миланом Кољанином као руководиоцем. Мултимедијални пројекат “ Жртве у Срему 1941-1945” покренут је крајем 2019. године са циљем усаглашавања и допуне досадашњих пописа жртава, евидентирања уништене културне баштине у Срему током Другог светског рата, као и потпуније регистрације и презентације спомен-обележја посвећених страдалим становницима Срема.

Током рада Радна група је донела одлуку да се као извор података користе и подаци спомен-обележја посвећена палим борцима и жртвама Другог светског рата на територији Срема. Тим поводом а ради прибављања одговарајућих евиденција спомен-обележја успостављена је сарадња са Покрајинским заводом за заштиту споменика културе у Новом Саду, Заводом за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Заводом за заштиту споменика културе града Београда. Након што су Заводи обезбедили тражене евиденције чланови Радне групе су током неколико месеци 2020  бавили следећим питњима:

  • одабир и дигитализација архивске грађе,
  • прикупљање и дигитализација извора из литературе,
  • евидентирање и фотографисање спомен-обележја на подручју Срема у саставу Републике Србије,
  • консултције око израде веб презентације на којој би били представљени прикупљени подаци.

Приликом евидентирања и фотографисања спомен-обележја чланови Радне групе су констатовали да су постојеће евиденције поменутих Завода непотпуне као и да известан број спомен-обележја није евидентиран или су запуштени, оштећени, уништени или уклоњени. Због тога  посебно треба нагласити да евидентирање спомен-обележја посвећених палим борцима и жртвама Другог светског рата на теритотији Срема не би било могуће окончати без велике помоћи коју су члановима Радне групе пружили припадници локалних организација СУБНОР-а са територије Срема, а са којима су контакте успоставили посредством Дејана Уметића, директора Историјског архива “Срема”, као и нешто касније  пуковника Боре Ерцеговца, председника Градског одбора СУБНОР-а Београда. У оквиру дела који се односи на значајну литературу прикупљено је више од педест монографских публикација и локалних месних хроника Народноослободилачког рата са списковима палих бораца и жртава рата  од тога скоро четрдесет из библиотеке Историјског архива “Срем”. Израда веб презентације прерасла је у јединствен портал посвећен жртвама Другог светског рата у Срему. Централни део портала је база података, коју је могуће претраживати према више од двадесет критеријума. Портал је обогаћен и додатним материјалима сведочењима преживелих жртава, како у форми писаних докумената тако и у виду аудио и видео записа и интерактивном мапом спомен-обележја. Посебна секција портала је посвећена је уништавању културно-историјских споменика у Срему. Као део портала је и галерија фотографске и филмске грађе, у којој се међу обиљем вредног материјала, налази и  неколико стотина фотографија жртава. По први пут  обухваћен је на једном месту  целокупан списак оних који су своје животе дали за слободу. Директор Архива Војводине нагласио је да се на сајту Архива налази укупно 39.580 имена жртава која су откривена током рада док је по предходним пописима евидентирано 36.298 жртава. Такође треба нагласити да рад на пројекату није у потпуности окончан као и да може бити модел за нека будућа слична истраживања а израдом овог портала дат је и посебан допринос неговању културе сећања на жртве Другог светског рата у Срему.

Онлајн платформу “ Жртве у Срему 1941-1945” можете посетити на сајту Архива Војводине или путем линка: https://sremskezrtve.arhivvojvodine.org.rs/