Савети правника

ПОВРАТАК У ПРАВНУ “АРЕНУ”

Пише: Мирослав Миња Николић, адвокат

Парничне судске поступке одликује висок степен формализованости и строгих правила. Уколико закасните на неко важно суђење или на њега уопште не дођете или ако у прописаном року не поднесте жалбу и сл., могло би доћи до неугодних последица. Уколико је на том пропуштеном суђењу, рецимо, саслушавана противна страна или њен сведок, изгубићете прилику да их својим питањима „прорешетате”, што се може неугодно одразити на доказну грађу. У неким случајевима, такви пропусти могу довести и до губитка спора.

По строгим судским правилима, такви пропусти се, углавном, не могу поправити, осим у случају када, по посебној процедури за враћање у пређашње стање, успете доказати да сте имали оправдан разлог за такав „кикс”. Други услов који морате да испуните за повратак у правну „арену” је да се на те доказе позовете у року од 8 дана од дана када престане разлог због кога те радње у поступку нисте извршили, односно од дана када сте сазнали за то, с тим да то не можете тражити, након истека максималног рока од 60 дана. Трећи услов је да то што сте пропустили да урадите, обавите у истом поднеску у коме тражите од суда да вам омогући да се вратите на тачку у којој се тај пропуст догодио. Требало би знати и то, да о вашем интересу да се „извучете” из такве „каше”, неће бринути суд, по службеној дужности, већ се на ово својеврсно правно средство морате сами позвати, по тачно прописаној процедури. Уколико до тог тренутка нисте имали адвоката, упутно је да такав догађај буде прекретница и разлог за његово ангажовање. Ваш адвокат ће знати како да разлоге и доказе којима располажете правилно формулише и образложи. Корисно је да у том обраћању, истовремено, предложите суду и да вам омогући да све што имате да кажете по том питању образложите и усмено, на посебном рочишту поводом тог правног института.

У случају да будете уверљиви, позитивно решење суда у тој процедури, значиће, да се враћате у ону фазу у којој се догодио такав својеврсни инцидент. Захваљујући овом правном институту, могли би се ослободити правних последица за оно што нисте на време урадили у судском поступку. У противном, никако нећете моћи да се вратите у поступак и предузмете све оно што је потребно да успете. Ако, упркос добрим доказима, ипак не успете у томе, биће вам, бар, донекле лакше, јер сте бар покушали да себи помогнете. То ће вас додатно мобилисати да се више и дисциплинованије борите за своје интересе. Правна пракса, нажалост, садржи и примере судских одлука, по којима, некада, чак ни тешка болест није довољна да поступајући судија уважи вашу спреченост да предузмете неку радњу у поступку. По узору на стање у другим областима живота и рада, ни правосуђе није имуно од релативизације и карикирања вредности, што се у судници изражава кроз неразумевање и погрешну примену правних норми и њиховог смисла.