Борци НОР-а

Ради остваривања циљева, СУБНОР орга­низује: обележавање значајних годишњица из НОБ и дру­гих годишњица из ослободилачке борбе српског народа; посете местима

Прочитај више

Неговање традиција НОР-а

Ради остваривања циљева, СУБНОР орга­низује: научне скупове из историје Народно­осло­боди­лачке борбе и других ослободи­лачких ра­това народа Србије остваривање увида са

Прочитај више

Међународна сарадња

Од свог оснивања, 1948. године, СУБНОР Србије активно учествује у ме­ђународној сарадњи. Својим деловањем на међународном плану у свим фазама

Прочитај више