Социјална заштита

ЈОШ ВЕЋА БРИГА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА

У програмским задацима СУБНОР-а Србије посебан значај придаје здаравствено-социјалном положају бораца и војних инвалида подстичући све надлежне државне и стручне институције на законске обавезе према  правима борцима и војним инвалидима који им припадају по међународним прописима о правима ратних ветерана  и прописима о борачко-инвалидским правима у систему здравствене и социјалне заштите.

Ово је нагласио Душан Чукић, председник СУБНОР-а, на састанку Комисије за борачко инвалидску заштиту Републичког одбора. Комисија је на састанку под председништвом Душанке Лукић Хавелке, усвојила Извештај о раду и Програм рада у 2016. години у којима је описала садржај и ефекте договора са градским и општинским одборима СУБНОР-а у Крагујевцу, Крушевцу, Новом Саду, Бечеју, Шапцу и Сокобањи.

Оцењено је да је метод одржавања таквих састанака уз учешће представника служби за борачко инвалидску заштиту у скупштинама општина, директора домова здаравља, центара за социјални рад, геронтолошких центара и организације Црвеног крста, значајни за њихову обавештеност о социјално-здравственом стању бораца и потребним услугама ових институција којима би се то стање побољшало, успостављању сарадње међу државним и стручним службама и давању приоритета најстаријим и најугроженијим појединцима који нису у стању да сами себи обезбеђују услове за егзистенцију. Тај метод ће се примењивати и у наредној години уз одговарајућу сарадњу са надлежним министарствима и републичким установама здравствене и социјалне заштите чији су представници именовани за чланове Комисије за борачко инвалидску заштиту СУБНОР-а.