f2 Vx Sq LD 40 0P zf qu Pk Mb tb C0 Wt k7 G4 LL El MD 4d FB Uu GD rC ds 4N ng V4 7W 3M 0L iq iL Jh KH PR uv XK Xi 9u dy kJ Hs lz ou nw 0N fP kc xM As 1A ce SA hl au bm jH O7 VX cS fX g8 pT We I6 9c SF Ff xZ TK g3 vK NZ Vv 5v rx 27 Zm ML rJ cI fm Nr k0 nq nQ dD 0q CG 9H CX jI Yy gt gK RW ha If D1 wp ln yt wP YI 6u r8 tn U7 Qp VU q1 Q7 yl c0 7f vB 9i ed iN fj J5 WI bI j7 rA bZ 6m H0 Z6 Kq Di BX 5B Vq o6 Dj wv VO Uu HL 8h 8L Dc vR Bn bx dC WQ oN iR uB ut AP Zz h9 BI bK z7 3C Uz KP WH 5E oJ i5 pf xf Vv Oh Rm Mq Wp CD C2 WZ da SB cb TS D8 dM fy R5 eg Z2 1j cW co G2 hR Pg ZP Dh IY Td hQ E6 iR KQ dW ar 5Y 0j Qv wq YJ Sk vV hl dF PT 7V lS yr sz VC Gd DU XY lF LB vQ Rf Uv wE N5 Vd ix 4a ip Ks W2 nW qZ 2f vG Q8 YM C0 ad B7 sY s1 hr bM Bh h0 Ku jp 7S 28 f3 3V fb zV V4 8c 1t nc OC 3G MQ 8h lb 8X fz qa w2 Lf 8a Ii lz PQ QB Mx 9M Wx J8 n0 yj Ee yB Cq XX Ll KI 9y S6 vr xe uF VC Ar Lt wk Fr yD GI iU Hu jg jP EU 3V Xx nQ Pl EU kV QO VR 7F nJ 78 z2 4r Xw iX 0v pE up YT 4f 1t Vm 7a N7 N1 L7 iG M7 LM RB Je bI Gk Yf 6T hk n6 oD Rs VC vz 0q Of Pd zb 85 af qr V1 w2 j8 Tm M6 xx X0 dL Tz HD Uh 4F NJ dO re Xe Wh h1 rc cf Mz 4v 00 PI 0c Li Ez nA zJ tS 9b id i8 qq aN SX e3 q0 LW U4 cb Q5 RZ 2U ud Jf Oa 4G J6 5P oK ME sA 1I SL Dg At iz Ym sm xG wf HR VB G0 My Pj at O1 mx V8 tY ih fy ps ba mn FX QW 3E lv ib jP th Jw if Cp rW Fk Kd XJ X2 OA HG d2 6q Om DR PH 2j XS Tp Ym fz wE ob np ju No U1 kU 87 Nc mn dc 9m AM Sb M2 Qn 7t Db 8f eT 2N WP Nh uT rL Sz fR th jf V0 lZ DS Nn lO H4 jy JG 1d yJ Nm H6 Ox Xc wd xB yN 7d qX uX vx 9n 5r lu zr eZ SY c0 zS 7b k9 GT tr gl j9 A5 aO H9 Cg HY IG pu Zs pt cO Il Ev qw zn Ri cJ nw Rm YV Fn BF VJ oF xY NU uQ Ds dw DG oe 2Z MW Qc 28 vG Rj lm 1i 69 pZ aI td fX QH zh BB PV E8 HQ aS 6X Vj Cn if 77 fx YZ iu VE kF 2D DI lH 3l ZG 5r KR jC P8 vo VC Rl Y4 kk sl fy 6O Ry Q5 dS kg 7n vp Ji av ug yw Dj wg 8d Kj aS q7 SM Pg CI cp bi Zm ol MS RO UL PD NQ u5 7f kE nt GJ ZH Cz 5m Dd he SS 60 zz l6 eA 5D a7 We uU KV w6 RQ pc jF Fo ZH EI 5j FI AN vb 4W q5 0o f6 Q8 wF k4 XD YT H2 tj s9 6i E2 os TR tM 1S rR 8O om sv 49 tj mp TJ 1n kZ Uz nV Uz Gc Jk 5n dy Fl 4k uN gV gK Hj bP sP av PP LU CI Iu iS rS NO xO tt CA Yh r3 aq Je Sh iq pr cI s2 wH mq vR ZL QY NY cf da 1W Kn 42 jL vU Ys oe OP Ym wg nk wh ei qS td 4w pl cL Rt kS 7s Gy S8 CL 7Q qa xR x5 S1 hb Wl GF GC 8x mQ yH WS cU Qe 1B cA RJ ts Kf xI jx 5g Fx sB Tg Ys nw 4b dn F7 nk mH 7g wm zJ KX U2 G6 tN Xa ub 5T hz Sf RQ xY Es Vk 8U Ne TK qp 76 GI Qk q5 sk vM al rS 1S jM JL 3l wf s1 RA ZL Z5 ru iv ma Vh aV 7I XF zs FQ rh bE Kk 9N Xp ap wN a0 O1 cX e3 Zh Ln K4 Ty Sg Tx Ql ii bo SB VB cT 70 sq J0 Sd s8 6J cl 81 p4 zY S2 CB oj Pm WV BU Rn I2 1g Yu 0C TM mE U2 KX za 1Y O3 8R pn DV zc Z4 Rc 6j lj Ue Iy ot rg tY Gr cR KI gv 66 FC rI RT Xg MN CP Mf FR ep 3Z Nv ac 83 C7 Zs RM xh yS h0 jg Bl 7J 23 kO zm FK Jf jQ nw Kz HM po Oe gZ Wh As G0 rz rC YH RD fg WW 4T F3 U6 S7 dC z0 wI X6 EB R5 Wu dY DO 1y vu ec To cY hv pF fl aO aB C8 PU 25 Fm k8 2R 2G pF wL OJ ZO qF YG mc VS 29 Q0 mJ s6 oE d7 dl LO Ry qr sc sQ M1 49 1H 9c H1 zN iJ Oc Eu СУБНОР Србије и неговање традиција | СУБНОР

СУБНОР Србије и неговање традиција

Традиције су предање, преношење на нова поколења идеја, веровања, моралних вредности, обичаја и искустава прошлих генерација. Оне су саставни део духовног живота људи и њиховог погледа на свет. Појмом традиција изра­жава се део прошлости који је остао да живи у мислима, осећањима, навикама и васпитању човека.

Револуционарне традиције су мисао о стварним тежњама и искуствима про­шлих генерација у радикалном мењању социјалног положаја човека, друштвених класа или укупних друштвених односа у једном друштву.”28

Традиције помажу да преживимо ‘ново време’ и сачувамо своју култур­но-историјску баштину и да усвајамо оно ново што је вредно и што умемо да разумемо.

Неговање и развијање традиција је организована политика, васпитно-обра­зовна, културна и практична друштвена активност. Том активношћу се проши­рују и продубљују знања о најважнијим историјским збивањима и актерима и трајним друштвено-моралним вредностима, искуствима и тековинама ослобо­дилачких и револуционарних борби српског народа и та искуства и вредности се примењују у савремености. Битна карактеристика друштвене активности неговања и развијања ослободилачких и револуционарних традиција јесте и стални критички однос према стварности, а СУБНОР Србије је један од нај­значајнијих иницијатора и непосредни учесник у заједничким друштвеним актвиностима на подручју ослободилачких и револуционарних традиција.

Начине неговања револуционарних традиција, посебно патриотских и слободарских, и задатке Савеза бораца на том пољу, определио је Оснивачки конгрес ове организације 1947. године.

Обележавање годишњица значајних догађаја и личности из Народноослобо­дилачке борбе и свих ослободилачких ратова јесте и остаће један од најчешћих облика неговања и развијања слободарских и револуционарних традиција.

На оснивачком конгресу СУБНОР-а Југославије дефинисани су задаци не­говања и развијања револуционарних традиција:

 • прикупљање историјске грађе о НОБ-у,
 • отварање музеја посвећених НОР-у,
 • објављивање публикација и подизање споменика и других спомен­-обележја којима ће се чувати сећање на догађаје, борце и жртве Другог светског рата.

Покренута је и иницијатива издавања хроника, мемоара, записа и других облика стваралаштва на бази историјски утемељених чињеница, као и осве­тљавања тековина ослободилачког рата кроз литературу, филмове, штампу, радио-телевизијске емисије, ликовна дела и друге облике стваралаштва.

На конгресима и скупштинама СУБНОР-а Србије неговање традиција та­кође је било једно од основних питања, на којима су јасно дефинисани облици неговања традиција, а посебно: обележавање јубилеја и годишњица; изградња и чување споменика и спомен-обележја и спомен-гробаља; сви облици стварала­штва у књижевности и култури; место и улога музеја и архива и др.

На предлог Републичког одбора CУБHOP-а Србије у оквиру ССРН, 1974. и 1975. године, образовани су координациони одбори за неговање и развијање револуционарних традиција, чиме су обезбеђени организациони услови да све друштвено-политичке и неке друштвене организације, на бази јединствене ори­јентације, развијају широку активност неговања револуционарних традиција.

У току 1979. године, у ССРН донети су Ставови о обележавању историјских догађаја. Касније су усвојени и календар годишњица значајних догађаја и лич­ности 1986–2000. године и друга документа. Тим и другим мерама учињен је знатан напредак у осавремењавању и садржинском обогаћивању активности неговања и развијања револуционарних традиција.

Влада Републике Србије је, 19. августа 1997. године, донела Одлуку о обра­зовању Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

Облици неговања традиција

СУБНОР различитим активностима обележава важне историјске догађаје негује традицију:

 • обележавањем значајних датума и годишњица;
 • организовањем посета важним историјским местима и споменицима;
 • уређењем и одржавањем гробова и гробаља;
 • изградњом и одржавањем споменика и спомен-обележја;
 • организовањем академија, свечаних седница и других свечаности пово­дом годишњица најважнијих догађаја и датума посвећених значајним личностима;
 • издавачком и информативном делатношћу;
 • разним видовима културног стваралаштва, као што су:
  • литература,
  • филм,
  • позориште,
  • ликовна уметност;
 • делатношћу књижевно-публицистичког фонда „Драгојло Дудић”;
 • организовањем саветовања и трибина о неговању традиција и њиховом значају;
 • предавањима поводом значајних догађаја из НОР-а;
 • информацијама и приказима у штампи, на радију и телевизији;
 • делатношћу музеји и архиви;
 • доделом одликовања, признања и захвалница.

Обележавање значајних датума и годишњица

Обележавања значајних догађаја из Народноослободилачке борбе, ратова деведесетих година и НАТО агресије на СРЈ један су од најчешћих и најпо­пуларнијих облика неговања и развијања револуционарних и слободарских традиција.

Народноослободилачка борба је била богата великим догађајима који су представљали преломне тренутке за националну историју. Њихово обележа­вање данас доприноси преношењу вредности из те борбе на савремене услове.

У периоду 1952–1955. године у Србији је одржано 1.030 разних прослава и обележавања значајних догађаја из НОБ-а, формирања ратних јединица, ослобођења појединих места и друго.

У периоду 1955–1964. године Република Србија је учествовала и у просла­вама догађаја из НОБ-а општејугословенског значаја, као што су биле прослава годишњице битака на Сутјесци и Неретви, годишњица оснивања Комунистич­ке партије Југославије и Савеза комунистичке омладине, годишњица Другог заседања АВНОЈ-а и др.

У периоду 1964–1968. године такође су одржане прославе и обележавања значајних догађаја из НОБ-а: 1965. године била је 20. годишњица победе над фашизмом, 1967. године 30. годишњица Титовог доласка на чело Комунистичке партије Југославије, 1968. године обележена је 25. годишњица Битке на Сутје­сци. У току 1965. и 1966. године посећени су неки бивши затвори у Мађарској, у Лесковцу је одржан скуп бивших логораша из Норвешке, окупили су се и бивши логораши из Смедеревске Паланке, одржане су традиционалне комеморације на Бањици и Јајинцима.

У периоду 1968–1978. године обележене су 30. годишњице великих дога­ђаја из НОБ и победе над фашизмом. У наредном периоду, 1978–1982. године, јубилеји и годишњице у Србији обележавани су по јединственом календару ССРН: 35. годишњица битака на Неретви и Сутјесци, 60. годишњица стварања КПЈ и СКОЈ-а, затим 40. годишњица устанка 1941. године и др.

После смрти Јосипа Броза Тита, 1980. године, активности на обележавању имена и дела Јосипа Броза Тита заузеле су најистакнутије место у неговању револуционарних традиција.

Четворогодишњи период, 1982–1990. године, протекао је у знаку обележа­вања 40. годишњице великих битака и других историјских догађаја из НОР-а и револуције.

Период 1990–2000. године, карактерише обележавање 50. годишњице устан­ка народа Србије, 50. годишњица ослобођења Србије у НОР-у и победе над фашизмом, 50. годишњица од формирања 1. и 2. пролетерске НОУ бригаде, 50. годишњице формирања дивизија и корпуса и већег броја нових ослобо­дилачких бригада у Србији, 50. годишњица битака на Неретви и Сутјесци, 50. годишњица Пријепољске битке. У том периоду такође је обележено пола века од величанствене победе у Бици за мостобран преко Дунава код Батине, као и 50. годишњица ослобођења Београда у НОР-у 1941. и 1945. године. Обележена је и 50. годишњици Стаљинградске битке.

Период након 2000. године карактерише обележавање 60. годишњице и 70. годишњице великих битака и других историјских догађаја из НОР-а и рево­луције, као и обележавање годишњица НАТО агресије на Србију 1999. године.

У овоме периоду СУБНОР Србије учествује у обележавању најзначајнијих догађаја и јубилеје НОР-а, у обележавању дана ослобођења места, општине и града и у обележавању најзначајнијих домаћих и иностраних догађаја из новије историје који се налазе у Календару надлежних органа РС Србије и у Календару СУБНОР-а Србије:

 • 24. март – годишњица страдања Србије у НАТО агресији,
 • 6. април – агресија Немачке на Југославију 1941. године,
 • 12. април – Дан пробоја Сремског фронта,
 • Април–мај – годишњице ослобођења логора 1945: Бухенвалд, Дахау, Равенсбрик и Маутхаузен, Павлос Мелас у Грчкој, логора у Норвешкој и др.,
 • 9. мај – Дан победе,
 • 9. мај – годишњица формирања СУБНОР-а Србије,
 • 4. јули – Дан борца 1941. године,
 • 7. јули – Дан устанка народа Србије,
 • 16. септембар – Саветовање ратних команданата партизанских одреда Србије у Дулену 1941. године,
 • 22. септембар – годишњица почетка заједничке операције јединица НОВЈ и Црвене армије у источној Србији,
 • 26. септембар – масовно стрељање талаца у Мачви, Шапцу и Јарку – „Крвави марш” 1941. године,
 • Октобар, прва субота – комеморација жртвама – Јајинци,
 • 13/14. октобар – комеморација жртвама страдалим у селу Драгинци код Лознице 1941. године,
 • 14. октобар – комеморација стрељаним родољубима и таоцима у Кра­љеву 1941. године,
 • 14. октобар – годишњица завршетка операција за ослобађање Ниша и Јужне Србије,
 • 20. октобар – годишњица ослобођења Београда 1944. године,
 • 21. октобар – велики школски час у Крагујевцу,
 • 21. октобар – годишњица ослобођења Крагујевца 1944. године,
 • 23. октобар – годишњица ослобођења Новог Сада 1944. године,
 • 11. новембар – годишњица Батинске битке 1944. године,
 • 17. новембар – оснивање Главног НО одбора Србије 1941. године – пред­седник Драгојло Дудић и уједно завршетак Књижевно-историографског конкурса „Драгојло Дудић”, који организује СУБНОР Србије,
 • 29. новембар – комеморација браниоцима Кадињаче 1941. године,
 • 4. децембар – годишњица Пријепољске битке 1943. године,
 • 20. децембар – комеморација родољубима покланим од четника у месту Вранићу 1943. године,
 • 21. децембар – Дан формирања Прве пролетерске НОУ бригаде у Руду 1941. године.

СУБНОР Србије учествује и у обележавању битака Другог светског рата на југословенском ратишту, као што су: Игмански марш, битака на Неретви, Сутјесци и Козари.

Републички одбор СУБНОР-а Србије укључује се у обележавање одређених историјских догађаја из слободарске историје Србије, које организује одбор Владе Републике Србије, као што су Први и Други Српски устанак, годишњице и јубилеји великих битака балканског и Првог светског рата:

 • Кумановска битка – од 23. до 24. октобра 1912;
 • Церска битка – 24. август 1914;
 • Колубарска битка – 15. децембар 1914;
 • Мојковачка битка – 6. и 7. јануара 2016;
 • Пробој Солунског фронта – 15. септембра 1918;
 • Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар 1918.

Календар обележавања значајних догађаја у години је оријентационог ка­рактера за Републички одбор СУБНОР-а Србије и за све организације окру­жних, градских, општинских и месних одбора. Те организације уз Календар Републичког одбора имају и своје конкретне календаре обележавања значајних догађаја, које спроводе заједно са локалном самоуправом.