Весна Бојић Ровчанин – биографија

Весна Бојић Ровчанин, рођена је 19. јуна 1966. године у Сремској Митровици.

Основну и средњу школу завршила у Лозници. Дипломирала 1989. године на Факултету за ОНО И ДСЗ. Пре дипломирања завршила стажирање у Центру Високих војних школа – касарна Маршал Титоу Сарајеву, и произведена у резервног официра у чину потпоручника.

Одмах по дипломирању почиње да ради у Педагошкој академији у Неготину, после две године прелази на факултет за ОНО И ДСЗ у Београду где ради као асистент истраживач. Од 1996. године ради у фирми која је била заступник Панасоника за Србију. У маркетингу и менаџменту Панасоника проводи наредних 15 година. За то време завршава различите обуке и курсеве из вештина маркетинга, менаџмента и управљања системима, како у земљи тако и у иностранству. Магистрирала је из области „ајс кечинга“. Радила је на многобројним пројектима у земљи и иностранству. У удружењу РМВИ Србије радила је две године.

Од 2015. године је у Градском одбору СУБНОР Београда као потомак (деда Сретен Маџаревић погинуо на Сремском фронту).

Секретар је Градског одбора СУБНОР Београда и члан Председништва СУБНОР-а Србије. Удата.