Видосава Рудић – Прцовић – биографија

Видосава Рудић – Прцовић, рођена 8. априла1951. године у Београду. Оба родитеља борци НОР-а, мајка од ’43.г., отац од ’41.г., носилац Партизанске споменице 1941. Завршила Пету београдску гимназију и Електротехнички факултет Универзитета у Београду. По струци дипл.инг. електротехнике, сада у пензији.

Радни век провела у фабрици телекомуникационих уређаја ПУПИН Телеком ДАТАКОМ .д.о.о. у Земун Пољу, где је поред осталог радила и на развоју телекомуникационих уређаја за војску, у сарадњи са колегама из ВТИ-а.

Активно се бавила друштвено-политичким радом. Члан је СУБНОР-а Врачара, а од октобра 2015. године и СУБНОР Београда. Тренутно члан Градског одбора СУБНОР Београда, члан председништва СУБНОР Београда и председник Комисије за неговање традиција НОБ-а. Целим својим бићем опредељена за неговање, очување и ширење истине о херојској народноослободилачкој војсци и борби а против ревизионизма и фалсификовања историјских чињеница о истим.