Војводина

СУБНОР ИМА СВОЈЕ МЕСТО

У Новом Саду је одржана седница Покрaјинског одбора СУБНОР-а Војводине.

Основу предложеног дневног реда чинила су: Извештај о раду о активностима СУБНОР-а АПВ у 2016. години, Усвајање завршног годишњег рачуна за 2016. годину, План и програм рада ПО СУБНОР-а АПВ и његових органа са календаром обележавања значајних датума у овој 2017. години. Предлог одлуке о расписивању и спровођењу редовних избора у удружењима СУБНОР-а АПВ.

Председник Светомир Атанацковић посебно је истакао:

„Извештај о раду и активностима у СУБНОР АПВ у 2016. години садржи активности на неговању традиција НОР-а и о очувању тековина антифашистичке партизанске борбе у Другом с ветском рату и доприносу победи над највећим злом тога времена. Рад и задаци су били веома тешки, с обзиром на врло сложену финансијску ситуацију. Труд и залагање свих чинилаца у удружењима СУБНОР-а на нивоу Војводине био је на значајној висини, без поговора су обележени сви најважнији датуми из наше славне историје. Тренд побољшања услова, мора се наставити, јер то од нас захтева историја и дуг према борцима“.

При усвајању годишњег рачуна, који је презентовала Мира Михајловић секретар ПО СУБНОР-а, развила се полемика о средствима за спровођење активности. Наиме, из буџета Владе АП Војводине, за читав период 2016. године, добијено је свега 300.000 динара, што је недовољно за рад и спровођење планираних активности. Посебан проблем чини лични доходак запосленог радника.

У овој 2017. години, досадашњим контактима са извршном покрајинском власти, назиру се кроз обећања и конкурсе, са предложеним пројектима да ће се ситуација значајно побољшати.

Дискусије које су биле по овим питањима, посебно Драгољуба Ђорђевића и питања враћања СУБНОР-а на место које му припада, тј. издвајање из Закона о удружењима, што је изводљиво доношењем одговарајућих нових прописа.

Предлог одлуке о расписивању и спровођењу редовних избора у СУБНОР Србије и АПВ на свим нивоима објаснио је Председник Светомир Атанацковић, позивајући се на Статут и одредбе Статута. Предлог је једногласно усвојен и биће поступљено по одлукама.

Дискусија по питању писма СУБНОР-а Србије била је позитивна са нагласком да је писмо било потребно и да је веома садржајно дато објашњење у вези са изборима за председника Републике Србије.