Часопис „Борац“

У периоду од 1962. до 1992. године излазио је лист „Четврти јул”, као инфор­мативно гласило југословенске борачке организације. Лист је, од прве до последње стране, био усмерен на неговање вредности НОР-а и револуције јер је то био један од његових основних концепцијских задатака. Унутрашњепо­литичка рубрика бавила се друштвено-политичким темама са аспекта односа према вредностима социјалистичког самоуправног друштва, афирмишући их или стављајући под лупу критике. Борачка рубрика је превасходно третирала активост борачких организација. Културна рубрика је углавном представљала актуелне проблеме у култури, водила дијалог са ствараоцима из културног и јавног живота чија су дела имала додирних тачака са НОБ-ом и револуцијом. Историјска рубрика је била потпуно посвећена револуционарним традиција­ма, обележавајући све значајније догађаје и личности из прошлости.

Данас, за остваривање циљева и задатака СУБНОР-а, органи СУБНОР-а, самостално или у сарадњи са другим организацијама, организују информисање о раду органа и деловању СУБНОР-а и издавачку делатност.

Званично информативно гласило републичких органа СУБНОР-а су лист „Борац” и Портал СУБНОР-а. „Борац” је наследник листа „Четврти јул”.

Часопис „БОРАЦ”

У садашњем формату, гласило СУБНОР-а Срби­је „Борац” излази пуних 26 година. Основни еле­менти, обим, тираж и техничка опрема утврђени су 1. новембра 1992. године, решењем ондашњег Министарства за информације Републике Србије о упису у регистар јавних гласила.

Решењем Министарства за информисање Ре­публике Србије од 1. новембра 1996. године лист је уписан у регистар јавних гласила под рег. бро­јем 2257. Главни уредник „Борца” је Душан Чукић, а одговорни уредник др Мирољуб Васић. Редакцију чине Братислав Храстински, Станислав Рескушић, Оливера Синадиновић (технички уредник). За фо­тографије су задужени Зоран Јаковљевић, Братислав Храстински, магазин „Одбрана” и агенција Танјуг.

Часопис „Борац” је незаменљиво и драгоцено средство у информисању и ши­рењу СУБНОР-а и свих идеала за које се упорно деценијама залаже организација.

Током година „Борац” је осавремењен, добио је нове садржаје и представља један од докумен­тованих сведока о времену у коме живимо. Као грађани и појединци чврсто опредељени стреми­мо да и нашим наследницима буде боље и сигур­није. Данас „Борац” излази месечно, у тиражу од 2.000 примерака, у боји, бољој техничкој опреми, са обиљем фотографија које доказују веома упе­чатљиву активност од општинских, преко град­ских и окружних, до покрајинских и републичких органа и тела СУБНОР-а Србије. „Борац” је у исто време и огледало које јавности даје прецизну и праву, истинску слику о СУБНОР-у.

Од 2020. године, електронско издање „Борац“ се може прочитати на сајту СУБНОР Србије