Народни хероји Југославије

НАРОДНИ ХЕРОЈИ, борци и старешине одликовани орденом народног хероja за осведочено херојство у народноосло-бодилачком рату Југославије и за херојско држање пред класним непријатељем, као и борци за слободу народа и народности Југосла­вије погинули у затворима, логорима итд. Од 1312 Н., мушкараца је 1222, а жена 90. По социјалној структури: радника 506, сељака 207, ученика, студената и интелектуалаца 404, чиновника и намеш-теника 73, припадника ЈВ (официра, подофицира, војних чиновника и питомаца, жандарма) 78, осталих занимања 39 и неутврђено 5. Са територија данашњих република: Босна и Херцеговина 284, Црна Гора 247, Хрватска 282, Македонија 63, Сло­венија 156 и Србија (са САП Косовом и Војводином) 256; а рођених ван граница Југославије 24: Италија 12, САД 3, Аустрија 2, Грчка 2, Боливија 1, Бугарска 1, ЧССР 1, Египат 1 и СССР 1. Према партијској опредељености: чланова КПЈ од пре рата 658, примљених у КПЈ за време рата 600, после рата 1, а за 17 се не зна време пријема у КПЈ; чланова СКОЈ од пре рата 10, примље­них за време НОР 4; кандидата за члана КПЈ 3 (сви постали у НОР); неорганизованих или се не зна за партијску припадност 19. Живих има 377. У НОР је погинуло у борби 597; стрељано, обешено или на други начин убијено у логорима, затворима, односно на другим местима 192; извршили самоубиство да не би били заробљени од непријатеља 31; умрли од рана задобијених у борбама 32; умрли од болести (већином од тифуса) 4; погинули несрећним слу­чајем 4; утопили се 4; извршили самоубиство у психичком растројству 5; после рата умрло, погинуло у борби с одметничким бандама непосредно после завршетка рата, настрадало у саобраћајним не­срећама, погинуло од усташке емиграције, умрло несрећним слу­чајем 66 народних хероја. До маја 1945. проглашен је 151 борац и старешина за Н., а сви остали после. Готово сви Н. су били првоборци и организатори устанка у крајевима где су деловали, а многи од њих су и борци Републиканске војске у шпанском националноосло-бодилачком рату. Првим народним херојем проглашен је још за живота Петар Лековић, фебруара 1942, каменорезачки радник из Речице код Ужичке Пожеге, првоборац тог краја и борац 2. проле­терске бригаде. Са два Ордена народног хероја одликован је је­дино маршал Југославије Јосип Броз Тито. — Орденом Н. одли­ковано је и 20 страних држављана — 15 из СССР, 3 из Албаније, 1 из ЧССР и 1 из Пољске.

Материјали преузети из Војне Енциклопедије“ – Друго издање, Београд 1970

 

Ред. Бр.

Презиме, очево име, име, дан, месец, година рођења, занимање пре рата

Дан, месец, година и место погибије или смрти

 1.  

АБРЛИЋ Јурја Стјепан СТЕВА

1о. 4. 1913, Дрежник, Слуњ, Карловац Каменорезац

Погинуо ии. 4. 1943. у Лисовичу код Барајева, Београд, у борби против Немаца и љотићеваца

 1.  

АЦЕВ Дона МИРЧЕ

20. 10. 1915, Ореовец, Прилеп Студент права

Убијен 4. 1. 1943. од бугар­ске полиције у скопском затвору

 1.  

АЦЕВА Дона ВЕРА

ДОСТА 24. 9. 1919, Ореовец,

Прилеп Радница

 
 1.  

АЏИЈА Дамаса

БОЖИДАР 23. 12. 1890, Дрниш,

Шибеник Публициста и правник

Стрељале га усташе 9. 7. 1941. у Максимиру, Загреб

 1.  

АЈДИНИ Немета ЗЕЈНЕЛ

ТОША 1910, Тупале, Лесковац Студент филозофије

Погинуо 7. 3. 1942. на Газдарском Риду код Медведе у борби против четника, Немаца и Бугара

 1.  

АКСЕНТИЈЕВИЋ Данила ВЛАДА

11. 6. 1916, Грабовац, Обреновац Студент технике

Обесили га Немци 27. 3. 1942. у Обреновцу

 1.  

АЛБАХАРИ Абрахама НИСИМ 28. 1. 1916, Тешањ, Добој Чиновник

 
 1.  

АЛЕКСИЋ Јефта ВЕЉКО 15. 5. 1919, Подврш, Вели-мље, Никшић Лугар

Погинуо 13. 6. 1943. на Ћуреву, Сутјеска, у борби против Немаца

 1.  

АНДРЕЈЕВИЋ Симеона ЈЕЛИСАВЕТА АНЕТА 8. 1. 1923, Београд Ученица

Стрељали је Немци 9. 1. 1943. на Бубњу код Ниша

 1.  

АНДРИЋ Славка ТАДИЈА 11. 11. 1919, Бело Поље, Горњи Милановац Подофицир ЈВ

Погинуо 18. 12. 1941. код Сјенице у борби против балиста

 1.  

АНЂУС Рада НИКО 19. 12. 1912, Тудоровићи, Будва Земљорадник

Погинуо 9. 7. 1944. код Мрчевца, Тиват, у борби против четника

 1.  

АНТИЋ Николе ВИЦКО 2. 10. 1912, Селце, Црикве­ница Бравар

 
 1.  

АНТОЛОВИЋ^Фрања ЈОСИП ХРВАТ 5. 3. 1916, СИ. Брод Металски радник

 
 1.  

АНТОНЦИЋ Мата

МИЛАН ВЕЛЕБИТ 2. 10. 1918, Госпић Подофицир ЈВ

 
 1.  

АНТУНОВИЦ Јуре ИЛИЈА

КРВАВИ ИЛИЈА 20. 7. 1919, Дрвеник,

Макарска Земљорадник

 
 1.  

АНТУНОВИЦ Игњата

РИСТО БАЈА 25. 6. 1917, Голи Рид,

Лесковац Студент права

 
 1.  

АНУСИЋ Анта ТАДИЈА 1896, Главице, Сињ Земљорадник

Стрељали га Италијани 26. 1. 1942. у Коритама код Сиња

 1.  

АПОСТОЛСКИ Мите МИХАИЛО 8. 11. 1906, Стип Официр ЈВ

 
 1.  

АРСЕНИЋ Остоје БОРКО 20. 7. 1917, Јохова, Босанска Дубица Земљорадник

 
 1.  

АРСЕНИЈЕВИЋ Милицка

МИРКО ГЛИБО 9. 10. 1915, Присоја, Беране

(Иванград) Студент шумарства

Погинуо 9. 6. 1944- у борби против Немаца и балиста у околини Дебра

 1.  

АРСОВ Донча ЉУПЦО 19. 5. 1910, Штип Банкарски чиновник

 
 1.  

АСОВИЋ Муја МУХА-РЕМ ЦИГО 25. 3. 1913, Никшић Ковач

Тешко рањен убио се 10. 1. 1943. у Драговољићима код Никшића да не би жив пао у руке четника

 1.  

АТАНАСОВСКИ Крсла КИРО

1923, Кавадарци, Велес (Титов Велес) Ковач

Погинуо 7/8. 4. 1944. у Кавадарцима у борби про­тив бугарске полиције

 1.  

АВБЕЉ Антона ФРАНЦ ЛОЈКО

27. 10. 1914, Трњава,

Љубљана Зидар

 
 1.  

АВБЕЉ Јожета ВИКТОР РУДИ

26. 2. 1914, Превоје,

Камник Правник

 
 1.  

БАБИЋ Тома ИЛИЈА 18. 8. 1911, Клобук, Требиње Земљорадник

 
 1.  

БАБИЋ Јурја МИКА 26. 11. 1917, Бриње, Сењ Студент агрономије

Стрељале га усташе 19. 10. 1941. у Загребу

 1.  

БАБИЋ Тривуна ПЕТАР 1. 11. 1919, Лички Тишковац,

Доњи Лапац Металски радник

 
 1.  

БАБИЋ Сима РАДОМИР 2. 9. 1909, Сиге, Дани-ловград Чиновник

 
 1.  

БАБОВИЋ Василија СПА-СЕНИЈА ЦАНА 25. 3. 1907, Лазаревац Текстилна радница

 
 1.  

БАЦКОВИЋ Митра АЛЕКСА

1912, Дреновштица, Никшић Правник

Тешко рањеног убили су га четници 2. 6. 1944. у партизанској болници у с. Крцанима код Удбине

 1.  

БАЦЕ Мија МАКСО МИЛИЧ

12. 10. 1914, Пакоштане, Биоград Студент филозофије

 
 1.  

БАДЕЛ Славка МАРИЈАН 3. 7. 1920, Копривница Чиновник

Погинуо 22. 6. 1944. у борби против Немаца и усташа у Подрин Долу код Јастребарског

 1.  

БАДОВИНАЦ Габријела ИЛИЈА

1. 8. 1917, Росалнице, Метлика Земљорадник

Погинуо 8. 1. 1944. код Римских Топлица, Цеље, у борби против Немаца

 1.  

БАГАТ Стипа^ ВЛАДО 22. 10. 1915, Сплит Шофер

Погинуо 31. 5. 1944. на 0. Олибу у борби против Немаца

 1.  

БАЈИЋ Васиља ДЈУРО 1921, Перна, Карловац Свршени матурант

Погинуо 1. 3. 1942. код Врнограча, Цазин, у борби против усташа

 1.  

БАЈИЋ Вука КРСТО 12. 9. 1919, Беране (Иван­град)

Студент филозофије

Погинуо 23. 8. 1944. код с. Негбине на Злати-бору у борби против четника

 1.  

БАЈИЋ Стевана СИМО 4. 2. 1903, Ресановци,

Босанско Грахово Земљорадник

Погинуо 11. 12. 1942. у борбама за Сански Мост

 1.  

БАЈИЋ Б. СЛОБОДАН ПАЈА

26. 6. 1916, Сидски Бановци Студент филозофије

Погинуо 10/11. 7. 1943. у борби против Немаца на путу Тузла-Зворник

 1.  

БАЈИЋ Милана ВЛАДО 17. 7. 1915, Бара, Бо­сански Петровац Радник

 
 1.  

БАЈКОВИЋ Јована ФИЛИП 20. 5. 1910, Каиро, Египат Правник

 
 1.  

БАЈОВИЋ Владимира

МИЛОШ 3. 4. 1921, Баљци, Билећа Ученик

Погинуо 25. 4. 1944. код Баљаца, Билећа, у борби против четника

 1.  

БАКАРИЧ Стјепана

ВЛАДИМИР 8. 3. 1912, Велика Горица,

Загреб Доктор правних наука

 
 1.  

БАКИЋ Ива МИТАР 7. 11. 1908, Подгорица (Титоград) Правник

Умро 25. 11. 1960. у Београду

 1.  

БАКИЈА Селима МУСТАФА 1920, Ђаковица Кројачки радник

Погинуо 12. 5. 1944. у Призрену у борби против Немаца и балиста

 1.  

БАКОЧ Риста ЉУБОМИР

19. 2. 1897, Поља, Колашм Шумар

Погинуо 9. 5. 1942. на Улошевини код Мојковца у борби против четника

 1.  

БАКОВИЋ Фрања РАЈ КА

1920, Боливија, Јужна Америка Студент

Умрла 25. 12. И941- од усташког мучења у за­гребачкој болници

 1.  

БАКРАЧ Игњатија

ЂУРО 3. 3. 1915, Лушчани,

Глина Земљорадник

 
 1.  

БАЛЕТИЋ Лазара

МАРКО 21. 10. 1917, Броћанац,

Никшић

Студент медицине

Погинуо 13. 6. 1943- на Тјентишту, Фоча, у борби против Немаца

 1.  

БАЛОРДА Дока ЈАНКО 19. 5. 1917, Оџак, Високо Студент шумарства

Стрељали га четници септем­бра 1942. у с. Средњем код Сарајева

 1.  

БАЛОРДА Душана

МЛАДЕН 1921, Мостар

Ђак

Стрељали га Немци јула 1943. у засеоку Калудер-Воде код с. Камене (Мостар)

 1.  

БАЛТИЋ Николе МИЛУТИН

1. 12. 1920, Доње Се­лиште, Глина Стројобравар

 
 1.  

БАНИНА Тома АНТЕ 6. 4. 1915, Иж Вели, 0. Иж Личилац

 
 1.  

БАРНИЋ Кристифора НЕДЕЉКО ЖАРКИ

10. 5. 1923, Меленци, Пе-тровград (Зрењанин)

Трговачки помоћник

Немачка полиција живог га је закопала 12. 9. 1944, код Багљаша на периферији Петровграда (Зрењанин)

 1.  

БАРОВИЋ Михајла СИМО 1914, Бандићи, Даниловград Земљорадник

Погинуо 2. 3. 1943- на Вилица гумну код Горњег Вакуфа у борби против Немаца

 1.  

БАРУХ Илије ИЗИДОР 23. 4. 1910, Београд Машински инжењер

Погинуо 18. 8. 1941-на Дрежничкои градини код Узица (Титово Узице), у борби против Немаца

 1.  

БАШИЋ Дока РАДЕ 21. 3. 1919, Доњи

Гаревци, Приједор Студент права

 
 1.  

БАТКО Валентина

КАРЛО 7. 8. 1907, Сарајево Бравар

Погинуо између 22. и 26. 2. 1943. у борбама за Коњиц

 1.  

БАТРНЕК Стјепана

ИГЊО МАЛИ 30. 1. 1923, Чепин, Осијек Тесар

Тешко рањен убио се 26. 2. 1945. у Осијеку да на би жив пао у руке непри­јатеља

 1.  

БЕБЛЕР Болтежарја АЛЕШ

ПРИМОЖ 8. 5. 1907, Идрија Доктор правних наука

 
 1.  

БЕКТЕШИ Ахмета

МУХАРЕМ 7. 2. 1919, Косовска Ми-

тровица Радник

Убијен 25. 4. 1944. у затвору у Тирани (Албанија)

 1.  

БЕЛИЧ Јожета МАЛЧИ 7. 7. 1908, Љубљана Радница

Убијена 31- 1. 1943- у италијанском затвору у Љубљани

 1.  

БЕЛИНИЋ Бартола МАРКО

13. 8. 1911, Јаковље, Доња Стубица Крзнарски радник

 
 1.  

БЕЛОВИЦ Видака САВА 30. 11. 1904, Хргуд, Столац Радник

Погинуо 28. 4. 1942. код Дубоке изнад Стоца у борби против усташа

 1.  

БЕЉАНСКИ Марка

ЈОВАН ЛАЛА 25. 11. 1901, Змајево,

Нови Сад Кројач

 
 1.  

БЕНЧИЧ Фрања ДРАГОМИР 30. 10. 1911, Пула Инжењер

Умро 23. 6. 1967- у Загребу

 1.  

БЕНДЕРАЋ Јакше МАНОЈЛО МАЈО

18. 6. 1912, Клобук, Требиње

Приватни намештеник

Погинуо 10/11. 4. 1942. у нападу на Голо брдо код Требиња, у борби против Италијана

 1.  

БЕНИЋ Марка МИЈО 15. 7. 1916, Мрежнички Новаки, Карловац Колар

Погинуо 27. 4. 1942. код Латасовог брда близу Пла-шког (Огулин) у борби против Италијана

 1.  

БЕНУССИ Маттеа МАТТЕО ЦИО 23. 10. 1906, Ровињ Радник

Умро 16. 6. 1951- у Београду

 1.  

БЕРНАРД Јожета

ЈАКОБ 21. 7. 1909, Коритно,

Радовљица

Грађевински техничар

Погинуо 16. 2. 1942. код Стирпника, Шкофја Лока, у борби против Немаца

 1.  

БЕРУС Ивана АНКА 16. 12. 1903, Сплит Професор

 
 1.  

БЕСЕДЊАК Јожета

АНГЕЛ ДОН 15. 10. 1914, Бреник, Горица

(Нова Горица) Бравар

Погинуо 1. 11. 1941. код с. Свете Хелене близу Цеља у борби против Немаца

 1.  

БЕШИРЕВИЋ Мустафе ХАМИД 7. 1. 1919, Рудо, Горажде Свршени матурант

Погинуо 13. 6. 1943- код Тјентишта, Фоча, у борби против Немаца

 1.  

БЕШЛАГИЋ Агана РЕФИК 1919, Добој Подофицир ЈВ

Погинуо фебруара 1943- код Поњерке, између Зави-довића и Хан-Пијеска, у борби против усташа

 1.  

БИБЕР Стјепан АНТУН

ТЕХЕК 13. 5. 1910, Подтурен,

Чаковец Обућарски радник

 
 1.  

БИЈЕЛИЋ Остоје ЈОВО 18. 2. 1914, Јасење, Бо­санска Дубица Земљорадник

 
 1.  

БИЛИЋ Јована БОЗО МАРЈАН

1913, Цивљане, Врлика, Шибеник Радник

Погинуо 4. 12. 1942. код Брванаца, Јајце

 1.  

БИЛОБРК Андрије АНТЕ 3. 4. 1919, Брштаново,

Сплит ЛиЧилац

Погинуо 25/26. 6. 1943-код Власенице, у борби против Немаца

 1.  

БИЉАНОВИЋ Михаила

ВОЈИСЛАВ 26. 5. 1914, Цетиње Студент технике

Умро 27. 3. 1972. у Београду

 1.  

БИЉАНОВСКИ Тренкова ЗЛАТЕ МИХАЈЛО

25. 1. 1920, Пуста Река, Крушево, Битољ

Кројач

 
 1.  

БИРТА Лаза МОЈИЦА ЗЕЦ

20. 5. 1916, Гаково, Грубишно Поље Шумски радник

Погинуо 6. 7. 1944. код Лудбрега у борби против усташа

 1.  

БИСКУП Марија ПЕТАР ВЕНО

4. 4. 1918, Подгорци, Бје­ловар Личилац

Погинуо 27. 4. 1945- у борби против Немаца код с. Пчелица близу Вировитице

 1.  

БИЗЈАК Јанеза ИВАН 31. 12. 1911, Дол-Отлица,

Горица (Нова Горица) Бравар

Погинуо 29. 10. 1941- на Шујици код Добраве, Љубљана, у борби против 1. тали јана

 1.  

БЈЕЛАЈАЦ Милета СТАНКО

21. 5. 1912, Мајске По­љане, Глина

Чиновник

 
 1.  

БЈЕЛАКОВИЋ Видака

МИХАЈЛО 10. 7. 1912, Видрићи,

Соколац Земљорадник

Погинуо 17/18. 8. 1944. у борбама за Сребреницу

 1.  

БЈЕЛЕТИЋ Стојана

КРСТО КРЦУН 1917, Вукосавци, Лопаре,

Тузла Земљорадник

Погинуо 2. 1. 1942. у Пи-перцима код Брчког у борби против домобрана

 1.  

БЈЕЛИЦА Николе НИКОЛА БРЕДА

18. 11. 1919, Бијеијани, Билећа

Земљорадник

Погинуо 2. 10. 1944. у борбама за Билећу

 1.  

БЈЕЛОГРЛИЋ Митра КОШТА 1903, Липник, Гацко Земљорадник

Умро 27. 10. 1947. у Гацку

 1.  

БЛАГОЈЕВИЋ Марка МИЛАН

14. 10. 1905, Наталинци, Младеновац Металски радник

Убили га четници 28. 10. 1941. у Ужичкој Пожеги

 1.  

БЛАГОЈЕВИЋ Јована ВЕРА 16. 5. 1920, Београд Студент медицине

Стрељали је гестаповци 18. 3. 1942. код Кленка близу Шапца

 1.  

БЛАЖЕК Антона ЕДО 6. 8. 1920, Теслић Дестилатер

Погинуо марта 1942. у с. Врућици код Теслица у борби против четника

 1.  

БЛАЖЕВИЋ Јурја ЈАКОВ 24. 3. и9и2,Бужим, Госпић Правник

 
 1.  

БЛАЖИЋ Винка АНТУН 28. 5. 1916, Глобочец,

Лудбрег Земљорадник

Погинуо 20. 9. 1943. у с. Марушевцу код Вараждина у борби против усташа

 1.  

БЛАЖИНА Мата МАТЕ 9. 3. 1925, Чемпаровица-Мартински, Лабин Рудар

Погинуо 15. 4. 1945. у Мрзлим Водицама код Делница у борби против немачких јединица

 1.  

БЛЕЈЦ Франца МАТИЈА

ПЛАМЕН 24. 2. 1914, Менгеш,

Љубљана Кројачки помоћник

Погинуо 24. 12. 1942. на Костањској планоти (Са-вињска долина)

 1.  

БОБИЧИЋ Луке МИЛОШ 22. 1. 1914, Вучица,

Даниловград Правник

Погинуо 6. 6. 1942. код Горњег Бодежишта близу Гацка, у борби против четника

 1.  

БОБИЋ Јосипа ФЛОРИЈАН Т9Т3, Горњи Кућан, Ва­раждин

Текстилни радник

Погинуо 29. 4. 1942. у с. Јалковцу код Вараждина у борби против усташа

 1.  

БОБИНЕЦ Стјепана СТЈЕПАН ШУМСКИ

29. 11. 1919, Алагинци, Славонска Пожега

чиновник

Погинуо 29. 3. 1944. код с. Оброва, Загреб, у борби против немачких је­диница

 1.  

БОБНАР Јакоба СТАНЕ 15. 11. 1912, Вевче, Љубљана Металски радник

 
 1.  

БОБОТ Крста ИВАН

1. 9. 1908, Паник, Билећа

Земљорадник

Погинуо 3. 3. 1945- код Лукач моста изнад Ко­њица у борби против Немаца

 1.  

БОДИРОЖА Вукосава ВИД ВИЦУКА 1918, Каменица, Дрвар Тесар

Погинуо 17. 1. 1945- код с. Томпојеваца, Вуко­вар, у борби против Не­маца

 1.  

БОГАВАЦ Вукашина

ДРАГОСЛАВ 25. 8. 1913, Велиде,

Беране (Иванград) Правник

Погинуо 22. 6. 1942. код с. Ратаја, Зеиенгора, у борби против четника

 1.  

БОГДАН Марка ПЕТАР ПЕКО 30. 3. 1915, Сињ Студент права

 
 1.  

БОГДАНОВИЋ Јована

ГЕДЕОН ГЕЦО 21. 1. 1912, Црна Влас,

Госпић Подофицир ЈВ

 
 1.  

БОГДАНОВИЋ Славка ВОЈИСЛАВ СЕЉАК

1903, Раброво, Кучево, Смедерево

Земљорадник

Убили га четници јуна 1943. код с. Царевца, Велико Градиште

 1.  

БОГОЈЕВСКИ МИТЕ октобар 1919, Болно, Ресен Студент

Погинуо 12. 9. 1942. у Болну близу Ресена у борби против бугарске војске и полиције

 1.  

БОГУНОВИЋ Илије УРОС РОЦА 15. 12. 1914, Дрвар Металски радник

 
 1.  

БОЈОВИЋ Ристе АЛЕКСА БРКО

1906, Касиндо, Илиџа, Сарајево

Земљорадник

Умро од задобијених рана 12. 2. 1943. у с. Цврчу код Прозора

 1.  

БОЈОВИЋ Димитрија ДАНИЛО

15. ВИИИ1909, Кута, Никшић Студент права

Погинуо фебруара 1943. пробијајући се кроз чет­нички обруч код с. Коњ­ског (Никшић)

 1.  

БОЈОВИЋ Драгише

ДУШАН 20. 5. 1914, Кута, Никшић Студент

Погинуо 13. 6. 1943. на Сутјесци у борби против немачких јединица

 1.  

БОЈОВИЋ Будимира РАДОШ

1919, Чичкова, Ариље, Узице (Титово Узице) Земљорадник

Погинуо 29. 5. 1943. на Кошуру код Тјентишта у борби против немачких је­диница

 1.  

БОКАН Сава НИКОЛА новембар 1914, Врточе,

Дрвар Тесар

Погинуо 18. 9. 1944. у нападу на Бању Луку

 1.  

БОЛДАН Ивана ЈОЖА

СИЛНИ 30. 8. 1915, Вишње,

Ново Место Месарски помоћник

 
 1.  

БОЛТА Стевана БОГДАН

30. 6. 1922, Кијани, Грачац Земљорадник

Погинуо 18. 9. 1944. на Бачевачком врху код Ваљева у борби против Немаца

 1.  

БОЉЕВИЋ Милица

СТЕВО 17. 5. 1918, Стијена, Под-

горица (Титоград) Студент

Погинуо јуна 1943. на Сутјесци у борби против немачких јединица

 1.  

БОНЏУЛИЋ Спасоја МИЛОРАД

12. 10. 1919, Отањ, Ужичка Пожега Пекар

Утопио се 10. 8. 1943. у р. Криваји код с. Пре-дражића близу Олова

 1.  

БОРОЈЕВИЋ Јована

ПЕТАР 5. 7. 1916, Читлук,

Босански Нови Земљорадник

 
 1.  

БОРШТНАР Јосипа ЈОЖЕ 8. 11. 1915, Габровка, Литија, Љубљана Железнички прометник

 
 1.  

БОСАНАЦ Луке ПЕРСА 1922, Ћералије, Подравска Слатина Домаћица

Погинула 13. 6. 1943. у нападу на с. Сирач код Дарувара, у борби против усташа и Немаца

 1.  

БОСИЋ Влада ПЕРО 20. 5. 1921, Горња Сла­тина, Босански Самац Трговачки помоћник

Погинуо јануара 1945. код Градачца, Брчко, у борби против немачких јединица

 1.  

БОСНИЋ Пера КОШТА 21. 1. 1923, Врточе, Дрвар Бравар

Погинуо 2. 8. 1944. код Кључа од митраљеске ватре савезничког авиона

 1.  

БОСНИЋ Јова РАЈКО 19. 8. 1920, Дрвар Студент Пољопр.-шум. фа­култета

Стрељали га четници 31. 3. 1942. у с. Јошавки код Бање Луке

 1.  

БОШКОВИЋ Ива МИЛО 8. 10. 1911, Горњи Брчели, Бар Лекар

Стрељан 21. 9. 1944. у усташком логору Јасено­вац

 1.  

БОШЊАК Радована ЈЕФТО

27. 4. 1918, Подосоје,

Билећа \ Радник

Погинуо 28. 4. 1942. на Брштаници код Чапљине, у борби против италијан-ско-усташких јединица

 1.  

БОЖАНИЋ Јуре АНДРИЈА 15. 5. 1906, Комижа, 0. Вис

Рибар и земљорадник

 
 1.  

БОЖИЋ Срђана НИКОЛА ЈУГ

1. 5. 1910, Ступовача, Кутина Земљорадник

Погинуо 23. 12. 1942. у Мославачкој Грачаници код Кутине у борби про­тив немачких јединица

 1.  

БОЖИНОВСКИ Ташка ПЕТАР

15. 1. 1920, Битољ Радник

 
 1.  

БОЖОВИЋ Сима БОЖО 13. 7. 1911, Рогами, Подгорица (Титоград) Чиновник

 
 1.  

БОЖОВИЋ Јована ДРА­ГОЉУБ ЖУЧА

6. 11. 1922, Борац, Кнић, Крагујевац

Радник

Погинуо 14/15- ХИ 1943-у Главатичеву код Коњица у борби против четника

 1.  

БОЖОВИЋ Павла РАДО-

МИР РАЦО 27. 3. 1915, Стијена-Пи-

пери, Подгорица (Титоград) Чиновник

 
 1.  

БОЖОВИЋ Јанка РАД ОС ЛАВ РАШКО

април 1910, Загреда, Под­горица (Титоград)

Правник

Убио се 17. 11. 1942. у Орахову код Подгорице (Титоград) да не би жив пао у руке четницима

 1.  

БОЖОВИЋ Николе ВЛАДО 12. 11. 1915, Подгорица (Титоград) Приватни намештеник

 
 1.  

БОЖОВИЋ Јована

ВУКОСАВ 23. 12. 1916, Веље Брдо,

Подгорица (Титоград) Чиновник

Погинуо 13. 5. 1943. у Радовчу код Подгорице (Титоград), у борби про­тив четника

 1.  

БРАЧИЧ Ивана МИРКО 16. 3. 1915, Трст, Италија Официр ЈВ

Погинуо 11. 12. 1943. у нападу на немачки гар­низон у Кочевју

 1.  

БРАЈНИК Хинка ЕДИ

ШТЕФАН 16. 8. 1922, Камник Студент

 
 1.  

БРАЈОВИЋ Вида ПЕТАР 29. 6. 1915, Ријека

Црнојевића, Цетиње Официр ЈВ

 
 1.  

БРЕЦЕЉ Антона МАРИЈАН МИХА

23. 4. 1910, Горица (Горизиа), Италија

Правник

 
 1.  

БРЕШАН Блажа ЉУБО ФЕЂА 1913, Мостар Механичар

Стрељале га усташе јула 1943. у Мостару

 1.  

БРЕУЉ Ивана ТОМО ВУЈО

16. 12. 1916, Крушево, Обровац Обалски радник

 
 1.  

БРГУЉАН Матеа МАШО

26. 7. 1911, Шкаљари, Котор Земљорадник

Погинуо 13/14. 8. 1942. у борби против усташа на Купресу

 1.  

БРКИЋ Махмуда ХАСАН 16. 7. 1913, Ливно Адвокатски приправник

Умро 14. 6. 1965. у Сарајеву

 1.  

БРКИЋ Данета РАДЕ 27. 11. 1913, Јелашиновци,

Сански Мост Земљорадник

 
 1.  

БРКИЋ’Антона ЗВОНКО 18. 9. 1912, Горња Врба, Славонски Брод Техничар

 
 1.  

БРКОВИЋ Лаза МИЛЕНКО ЦРНИ

25. 12. 1912, Брињани, Кутина

Обућар

Обесили га Немци 18. 9. 1941. на Краљевици код Зајечара

 1.  

БРКОВИЋ Крста САВО 9. 5. 1906, Веље Брдо, Подгорица (Титоград) Студент права

 
 1.  

БРОДАРИЧ Мартина ЈАНКО

1. 10. 1922, Росалнице, Ме­тлика, Ново Место

Бравар

Погинуо у јесен 1943. код Вељуна, Слуњ, у борби против усташа

 1.  

БРОНЗИЋ Петра ЖИВКО 7. 4. 1921, Свињица, Пе­триња Земљорадник

Погинуо 2. 2. 1943. на Рипачком кланцу код Би­хаћа, у борби против Не­маца

 1.  

БРОЗ Фрања ЈОСИП ТИТО

25. 5. 1892, Кумровец,

Клањец Бравар-механичар

 
 1.  

БРУК Фрања ЛЕО 1910, Мостар Конобар

Погинуо између 22. и 26. 2. 1943. код Челебића, Коњиц, у борби против до­мобрана, четника и Италијана

 1.  

БУБАЛО Дура НИКОЛА 20. 11. 1921, Арапов Дол,

Кореница (Титова Коре-

ница) Рудар

Погинуо фебруара 1943. у Брадини изнад Коњица, у борби против немачких је­диница

 1.  

БУБАНИЋ Николе

СТЈЕПАН ЕЛЕКТРИКА 25. 11. 1913, Лештаковец,

Вараждин Радник

Погинуо 19. 3. 1943. у Загребу у уличној борби против усташа

 1.  

БУБАЊ Фрања ВИКТОР 3. 12. 1918, Фужине, Дел­нице

Грађевински техничар

Умро 15. 10. 1972. .у Београду

 1.  

БУБИЋ Гостимира ДРАГАН

1911, Стружец, Кутина Радник

Погинуо 24. 9. 1941. у нападу на усташе у руд­нику Масловаре код Ко­тор-Вароши

 1.  

БУЋ Ибрахима АДЕМ 1914, Мостар Геометар

Убили га усташе 9. 12. 1942. у сарајевском за­твору

 1.  

БУДАК Карла ДИВКО 24. 2. 1897, Карлобаг Приватни намештеник

Стрељале га усташе 14. 7. 1941. у Керестинцу код Загреба

 1.  

БУХА Радета БОШКО 1926, Градина, Славонија Земљорадник

Погинуо 27. 9. 1943. код с. Јабуке, Пљевља, у борби против четника

 1.  

БУЈИЋ Јосипа ИВИЦА 1913, Сисак Металски радник

Погинуо 6. 9. 1942. у на­паду на немачко упори­ште Гојило код Кутине

 1.  

БУКИЛИЋ Живка

ВЛАДИМИР ПОП МИЋО 1919, Велика Браина,

Медвеђа, Лесковац Ученик

Погинуо 30. 3. 1944. у с. Белом Камену код Про-купља у борби против немачких војника

 1.  

БУКОВЕЦ Франца ФРАНЦ ЈЕЖОВНИК

14. 3. 1910, Шмартно, Љубљана

Металостругар

Погинуо од мине 21. 9. 1942. на Внањим гори­цама код Љубљане

 1.  

БУКУМИРОВИЋ Милица МИРОСЛАВ БУКУМ

4. 6. 1914, Шетоња, По-жаревац

Правник

Убили га Немци 1942. у београдском затвору

 1.  

БУЛАТ Петра РАДЕ 28. 8. 1920, Вргинмост,

Карловац Студент технике

 
 1.  

БУЛАТОВИЋ Николе УРОС

13. 1. 1918, Лијешње, Ко-лашин

Земљорадник

 
 1.  

БУРДЗОВИЋ Назифа РИФАТ ТРШО 11. 2. 1913, Бијело Поље Студент права

Ухваћен на превару 2/3. 10. 1942, а потом убијен од четника код с. Трнова, Мркоњић-Град

 1.  

БУРИЋ Мирка САВО 11. 1. 1915, Загреда, Да-ниловград Студент права

Умро 16. 6. 1963. у Београду

 1.  

БУРИЋ Јована СТАНКО 1919, Загреда, Даниловград Студент

Погинуо 29. 3. 1943. у с. Врелима код Приштине, у борби против албанских квислиншких жандарма

 1.  

БУРСАЋ Николе

МАРИЈА 2. 8. 1921, Каменица,

Дрвар Домаћица

Умрла 22. 9. 1943. у Видовом Селу код Мо-кронога, Дрвар, од за-добијених рана

 1.  

БУШАТЛИЈА Хусеина МАХМУТ БУС 17. 11. 1914, Бугојно Студент права

Подлегао ранама 17. 10. 1941. при пребацивању из Тузле за Мајевицу

 1.  

БУТОРАЦ Карла АНКА 27. 8. 1905, Доње Па-зариште, Госпић Текстилна радница

Убијена 22. 1. 1942. у усташком затвору у Ко­стајници

 1.  

ЦАР Карла НИКОЛА

ЦРНИ и. 1. 1910, Цриквеница Обућарски радник

Погинуо 5. 7. 1942. у нападу на италијанску ко­лону на Гробничком пољу код Ријеке

 1.  

ЦАР Стјепана ПЕТАР

ЗВРК 2. 4. 1920, Новаки, Доња

Стубица, Загреб Електричар

 
 1.  

ЦЕРОВИЋ Ћетка ДРАГАН ЦИГО 1919, Никшић Студент

Погинуо 28. 7. 1942. код Забрђа, Калиновик, у борби против Немаца

 1.  

ЦЕРОВИЋ Радивоја

КОМНЕН 17. 12. 1916, Тушиња,

Шавник Студент права

 
 1.  

ЦЕТИНСКИ Мартина

АНДРЕЈ ЛЕВ 30. 11. 1921, Бања Лока,

Ново Место Земљорадник

 
 1.  

ЦИПОВСКИ Петра ТОДОР МЕРЏАН 23. 1. 1920, Тетово Личилац

Погинуо 24. 9. 1944. код Беличице, Дебар, у борби против балиста

 1.  

ЦРВЕНКОВСКИ Трајка

КРСТЕ 16. 7. 1921, Прилеп Студент филозофије

 
 1.  

ЦВЕТКО ВЈЕЋЕСЛАВ

ФЛОРЕС

1909, Загреб Берберин

Стрељале га усташе крајем 1941. у Загребу

 1.  

ЦВЕТКОВИЋ Дура МАРИЈАН

13. 10. 1920. Сисак

Студент Више економ, ко­мерцијалне школе

 
 1.  

ЦВИЈЕТИЋ Лазара НИКОЛА

19. 4. 1913, Невесиње, Мостар Радник

 
 1.  

ЦВИТКОВИЋ Данета МИЉЕНКО 18. 3. 1914, Сарајево Студент права

Погинуо 5. 6. 1943. на Вучеву у борби против Немаца

 1.  

ЋАГОРОВИЋ Крста ЂУРО

14. 9. 1904, Мартинићи, Даниловград Каменорезац

 
 1.  

ЧАЈАВЕЦ Павла РУДИ 1. 4. 1911, Згошћа, Високо Студент права

Погинуо 4. 6. 1942. код с. Клашнице близу Бање Луке, у борби против четника

 1.  

ЧАЈЕТИНАЦ Светолика МИОДРАГ ЧАЈКА 3. 3. 1921, Београд Студент

Погинуо 20. 1. 1943. у борби против четника код с. Стубла крај Трстеника

 1.  

ЧАКШИРАН Петра

МИ ЛАН 12. 4. 1908, Кордунски

Љесковац, Слуњ Земљорадник

Погинуо 17. 6. 1943. у нападу на усташко упо­риште у Цетинграду

 1.  

ЧАЛИЋ М. ДУШАН ЋУЛЕ

18. 8. 1918, Ратковац-Смртић, Нова Градишка Правник

 
 1.  

ЧАВИЋ Драгутина МАРИЈАН ГРГА 10. 3. 1915, Загреб Металски радник

Убијен децембра 1941. у усташком логору Јасеновац

 1.  

ЧАВИЋ Милутина МИЛОШ 15. 10. 1918, Јаворањ, Двор на Уни Подофицир ЈВ

Погинуо 24. 1. 1942. у Шегестину код Двора на Уни у борби против усташа

 1.  

ЧЕЧ Антона ТОНЧКА ОЛГА

16. 4. 1898, Клек, Трбовље Чиновница

Умрла 3. 11. 1943. у немачком логору Аушвиц (Аусцхтвитз, Ошвјенћим, Ошвјиецим, Пољска)

 1.  

ЧЕЛАР Јова ЗДРАВКО 15. 9. 1917, Рашиновац, Босански Петровац Студент

Стрељале га четници јуна 1942. у с. Јошавки код Бање Луке

 1.  

ЧЕЛЕБИЋ Сава МИЛОВАН 1912, Штитари, Цетиње Студент права

Подлегао ранама априла 1943. у Горњем Главатичеву код Коњица, задобијеним у борби код с. Јабланице на р. Неретви

 1.  

ЧЕСНИК Михаела МИ ЛАН и. 6. 1920, Љубљана Студент

Стрељале га Италијани 26. 6. 1942. у Љубљани

 1.  

ЧЕВРО Мустафе ЈУСУФ 25. 2. 1914, Мостар Кројач

Стрељале га усташе 1. 8. 1941. на Овојцима код Ши­роког Бријега (Мостар)

 1.  

ЧИПОР Ивана ЈАНДРО 10. 11. 1902, Вурот, Сисак Земљорадник

Погинуо 31. 10. 1941. у с. Чунтићу код Петриње, у борби против усташа

 1.  

ЧМЕЛИК Јанка ЈАНКО 16. 11. 1905, Стара Пазова Пољопривредни радник

Стрељале га усташе 12. 5. 1942. у Сремској Митровици

 1.  

ЧОЛАКОВИЋ Мића РОДОЉУБ РОЋКО 7. 6. 1900, Бијељина Публицист

 
 1.  

ЧОЛОВИЋ Видака САВО 23. 1. 1911, Крекови, Не­весиње Типограф

Погинуо 17. 11. 1944. код с. Хамзића (Листића, Мо­стар), у борби против усташа

 1.  

ЧОЛОВИЋ Миленка

СТЕВАН 22. 10. 1910, Радобуда,

Ариље, Узице (Титово

Узице) Трговачки помоћник

Погинуо 2. 11. 1941. у Ивањици, Чачак, у борби против четника

 1.  

ЧОПЕЛА Ставра ЈОРДАН

1912, Варош, Прилеп Земљорадник

Стрељан 8. 4. 1942. од бугарске полиције у Битољу~

 1.  

ЧУКИЋ Вучине БОГОЉУБ

1914, Турски Мојстир,Тутин Рудар

Погинуо несрећним слу­чајем од ручне бомбе 21. 8. 1943. код с. Ца­ревог Хана близу Олова

 1.  

ЧУПИЋ Сава ЦЕДОМИР ЉУБО 10. 8. 1913, Никшић Студент права

Стрељали га Италијани 25. 5. 1942. под Требјесом код Никшића

 1.  

ЦВОРО Арсена МИХАЈЛО

1908, Миошићи, Прача, Ро­гатица Земљорадник

ЋЕМАЛОВИЋ Ахмета МУЈО ЋИМБА 1919, Мостар Радник

Погинуо 5. 9. 1942. у 8. Миосићима код Рогатице у борби против четника

Погинуо августа 1943. у Бишини код Невесиња, у борби против Немаца

 1.  

ЋЕТКОВИЋ Б. ЈЕЛЕНА 9 8. 1916, Цетиње Кројачка радница

Стрељали је Немци 15. 5. 1942. у логору на Бањици у Београду

 1.  

ЋЕТКОВИЋ Тома

ПЕТАР ПЕРО 9. 10. 1907, Мужовићи,

Љуботињ, Цетиње Официр ЈВ

Умро 29. 3. 1943. од задобијених рана у бор­бама за Невесиње

 1.  

ЋЕТКОВИЋ Ђура

ВЛАДО 22. 8. 1911, Црнци, Под

горица (Титоград) Електромеханичар

ЋИРОВИЋ Илије ЈАНКО 8. 8. 1904, Манастир Морача, Колашин Земљорадник

Погинуо 20. 10. 1944 у авиону изнад Врдова код Сиња, у лету за 0. Вис (авион забуном нападнут од савезничке авијације)

Умро 13. 7. 1970. у Титограду

 1.  

ЋИРПАНОВ РАДИВОЈ 3. 2. 1909, Ћуруг, Нови

Сад Обућар

Погинуо с. 10. 1941. у борби против мађарских агената у Новом Саду

 1.  

ЋОРКОВИЋ Теша

ДУШАН 2. 2. 1921, Доња Бачуга,

Глина Земљорадник

ЋОРОВИЋ Димитрија ЈОВАН

10. 10. 1913, Врточ Поље, Жабљак Чиновник

ЋУБИЋ Тривуна ДУШАН 7. 11. 1919, Стекеровци.

Гламоч Радник

Опкољен од четника 16. 11. 1942. код с. Стабне у Жупи пивској, извршио самоубиство

Погинуо 22. 2. 1945. код Нове Бапске, Шид, у борби против немачких снага

 1.  

ЋУК Реџе АВДО

РЕЏО 7. 3. 1920, Босанска Ду

бица Учитељ

Погинуо у борби против усташа 13. 11. 1943. у Чардаку код Босанске Крупе

 1.  

ЋУП Ђурина МИЛАН 31. 3. 1917, Ведро Поље, Босански Петровац Чиновник

Погинуо јуна 1944. на Зецпланини

 1.  

ЋУСКИЋ Лазара ПЕРО 9. 10. 1914, Поточани, Брчко Радник

ДАКИЋ Јакова БОЖИДАР ЈАКОВ

3. 1. 1909, Клипино Брдо, Војнић Пекарски радник

ДАКИЋ Милана МАКСО 11. 3. 1913 Ћусине, Јајце Студент агрономије

ДАКИЋ МИЛИСАВ 1912, Клипино Брдо, Војнић Земљорадник

Погинуо 20. 2. 1942. у борби против четника код Вукосаваца (Лопаре)

Стрељале га усташе око 11. 11. 1941. у Загребу

Погинуо 21, 3. 1943. у Црној Власти код Врховина, у борби против четника

 1.  

ДАКИЋ Милола

РАДОЈЕ БРКО 27. 11. 1911, с. Црна

Гора Жабљак Стројобравар

Умро 13. 1. 1946. у Мо­скви, СССР

 1.  

ДАМЕВСКИ Симона ДОРЕ

15. 1. 1922, Прилеп Радник

ДАМЈАНОВИЋ Ђура ДАНИЛО ДАНИЋ

22. 11. 1915, Куновац, Срб, Госпић

Чиновник

 
 1.  

ДАНИЛОВИЋ Јова

УГЉЕША 7. 2. 1913, Гнионица

Оџак Инжењер агрономије

 
 1.  

ДАПЧЕВИЋ Јована ПЕКО 25. 6. 1913, Љуботињ, Цетиње Апсолвент права

 
 1.  

ДЕБЕЉАК Стјепана

СТЈЕПАН БИЛ 19. 8. 1908, Фердинан

довац Копривница Стројобравар

Умро 23. 11. 1968. у Загребу

 1.  

ДЕДЕЈИЋ Стевана БОШКО 1907, Штитарица, Мојковац Земљорадник

Погинуо 1944. у Словенији у борби против немачких јединица

 1.  

ДЕЈОВИЋ Максима АЛЕКСА

1922, Севојно, Узице (Ти­тово Узице) Стројобравар

Погинуо почетком априла 1943« приликом форсирања р. Дрине код Копилова, Фоча

 1.  

ДЕЛЕТИЋ Милица БРАНКО

1915, Грачаница, Андријевица Студент права

Погинуо 22. 4. 1942. у борби против четника код Таковог Лаза, Андријевица

 1.  

ДЕЛПИН Петра РАСТИСЛАВ ЗМАГО

2. 9. 1920, Подгора, Го­рица (Нова Горица)

Трговачки помоћник

Умро 26. 12. 1956. у Шемпетру, Нова Горица

 1.  

ДЕМОЊА Илије НИКОЛА 9. 12. 1919, Влаховић, Глина Столарски радник

Погинуо 6. 9. 1944. у борбама за Славонску Пожегу

 1.  

ДЕНАЦ Ивана ИВАН 9. 9. 1917, Влахиничка,

Кутина Радник

 
 1.  

ДЕСТОВНИК Јожета

КАРЕЛ КАЈ УХ 19. 12. 1922, Шоштањ,

Цеље Књижевник

Погинуо 22. 2. 1944. код Шентвида над Заводњем, Шоштањ, у борби против Немаца

 1.  

ДФ.ЖМАН Антона АНТОН ТОНЧЕК

12. 6. 1920, Лесце, Јесе­ни це

Столар

 
 1.  

ДИМАНИЋ Тодора МИЛОРАД МИЛОШ

фебруар 1912, Власотинце, Лесковац

Столарски радник

Погинуо 3. 5. 1944. на Корубама код Брода (Црна Трава, Лесковац)

 1.  

ДИМИЋ Тодора НАДА 6. 9. 1923, Дивосело,

Госпић Текстилна радница

Убијена 20. 3. 1942. од усташа у логору Стара Градишка

 1.  

ДИМИТРИЈЕВИЋ Живана БОЖИДАР КОЗИЦА

6. 12. 1914, Дрмно, Пожаревац

Студент технике

Извршио самоубиство 8. 8. 1944. у Београду да не би жив пао у руке гестаповцима

 1.  

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Милорада ЂУРЂЕ 1. 5. 1920. Белошевац,

Крагујевац Столар

Погинуо 22/23. 2. 1943. на Иванпланини у борби про­тив Италијана, домобрана и четника

 1.  

ДИМОВ Георгија

ЦВЕТАН ЧАИРЧАНАЦ 5. 3. 1910, Скопље Кројач

Убијен од бугарске полиције 9. 7. 1942. у скопском затвору

 1.  

ДИНИЋ Николаиа

ЂУРЂЕЛЕНА БУКА 1913, Доње Коњувце,

Бојник, Лесковац Кожарска радница

Стрељали је Немци 15. 5. 1943. у Јајинцима код Београда

 1.  

ДИВНИН Војина

СТЕВАН БАБА 5. ИИ1895, Жабаљ, Нови Сад Земљорадник

Убијен октобра 1942. од мађарске полиције код Жабља, Нови Сад

 1.  

ДОКИЋ Ивана ПЕТАР 10. 10. 1917, Веља Међа, Требиње Студент агрономије

Погинуо у борби против усташа 13. 1. 1942. у с. Турији код Пураћића (Ту­зла)

 1.  

ДОЛНИЧАР Петра ВЛАДИМИР РУДИ

13. 3. 1919, Шујица, Добрава, Љубљана

Пекарски помоћник

Убио се 18. 3. 1943. код Башке Грапе, Толмин, да не би жив пао у руке не­пријатеља

 1.  

ДОМАНИ Јосипа

РОБЕРТ 16. 4. 1918, Ораховица,

Нашице Студент технике

Убили га четници 3/4. 4. 1942. код Плашког близу Огулина

 1.  

ДОМАЗЕТ Дока

ЈОВИЦА 28. 6. 1913, Влаховићи,

Љубиње Жандарм

Погинуо 22. 3. 1943. у Доњем Зимљу код Невесиња у борби против Италијана и четника

 1.  

ДОСЕН Николе ИЛИЈА 23. 9. 1914, Ведро Поље,

Босански Петровац Правник

 
 1.  

ДОШЕН Ђура СТЕВАН 13. 3. 1919, Краљевчани, Петриња Дреер

Умро 21. 12. 1944. од рана задобијених у борби против Черкеза код Под­равског Клоштра, Виро­витица

 1.  

ДОВАЏИЈА Ахмета

МУСТАФА 8. 10. 1921, Сарајево Бравар

Убили га четници маја 1942. на путу с. Средње—Са­рајево

 1.  

ДРАГАР Терезије РЕЗ КА

16. 11. 1913, Љубљана Текстилна радница

Стрељали је Немци 17. 10. 1941. у Ланцову код Радовљице

 1.  

ДРАГИЋ Моје СИМИЦА 1911, Свињица, Петриња Столар

Умро јуна 1943. у парти­занској болници на Шамарици (Банија)

 1.  

ДРАГИШИЋ Велимира ДАРА

10. 12. 1921, Сарајево Ученица

Погинула 22. 9. 1944. у Каијај-Доди код Љуме (Лума, Албанија) у борби против балиста

 1.  

ДРАГОВИЋ Милоша

СПАСОЈЕ 10. 5. 1919, Војковићи, Ко

лашин

Студент права

Погинуо 8. 4. 1943. на Крчином брду код Устиколине (Фоча)., у борби про­тив Италијана и четника

 1.  

ДРАГОВИЋ Гаврила СВЕТОЗАР ТОЗА 1910, Обилић, Лесковац Металски радник

Стрељали га Немци 21. 10. 1941. у Крагујевцу

 1.  

ДРАГОВИЋ Радована ВОЈИН 1914, Грбе, Даниловград Несврсени ђак

Погинуо 26, 9. 1942. код Вијенца, Јајце, у борби против Немаца и усташа

 1.  

ДРАКИЋ Ј. СПАСО 15. 12. 1904, Мојановићи, Подгорица (Титоград) Земљорадник

 
 1.  

ДРАПСлН Илије ПЕТАР 15. 11. 1914, Турија, Стари Бечеи

Студент технике

Погинуо несрећним случа­јем 2. 11. 1945. у Бео­граду

 1.  

ДРАЖЕВИЋ Јована

РАДОМИР 12. 6. 1887, Дренова,

Горњи Милановац Кројачки радник

Погинуо између 20. и 22. 7. 1943. на пл. Озрену у борби против четника, Немаца и домобрана

 1.  

ДРЉЕВИЋ Дура САВО 11. 7. 1912, Колашин Приватни намештеник

 
 1.  

ДРУЛОВИЋ Јована

ЧЕДОМИР 5. 5. 1912, Вранеша, Пријепоље Правник

 
 1.  

ДРУЛОВИЋ Михаила

ГОЈКО 15. 4. 1912, Вранеша, При-

јепоље Професор

Погинуо крајем септембра 1943. на Биоковом брду код Пријепоља, у борби против четника

 1.  

ДРУЖИНА Габријела АНДРЕАНА ОЛГА 6. 1. 1920, Трст, Италија Кројачи ца

 
 1.  

ДУДЕ Силвестра БРАНКО 7. 8. 1913, Солин, Сплит Радник

 
 1.  

ДУДИЋ Јована ДРАГОЈ ЛО 9. 12. 1887, Клинци, Ваљевц Земљорадник

Погинуо 29. 11. 1941. на Мачкату, Златибор, у борби против немачких јединица

 1.  

ДУДИЋ Драгојла МИЛОШ МИША СУВОБОРАЦ

15. 8. 1915, Клинци, Ваљево

Официр ЈА

Подлегао ранама почетком јануара 1944. задобијеним у Пријепољу у борби против Немаца

 1.  

ДУГАЛИЋ Светислава ДУШАН 1. 5. 1910, Драгољ, Љиг Чиновник

Погинуо 14. 7. 1942. код Обораца, Доњи Ва­куф, у нападу на нема чко-усташко упориште

 1.  

ДУГАЛИЋ Обрена МОМЧИЛО АфОАфО 10. 10. 1918, Рибница, Чачак Радник

 
 1.  

ДУГАНЏИЋ Јакова ЈАКША

1. 12. 1905, Читлук, Мостар Радник

Убијен у усташком логору у Старој Градишки октобра 1941.

 1.  

ДУГОЊИЋ Илије РАТОМИР РАТО 10. 1. 1916, Требиње Правник

 
 1.  

ДУГОШЕВИЋ Андрије ВЕЉКО 13. 8. 1910, Рума Учитељ

Погинуо 18. 11. 1941. у борби против четника код с. Нереснице, Кучево

 1.  

ДУЈИЋ Теодора МИЛОШ 20. 1. 1913, Драгојевићи, Горњи Челинац, Бања Лука Шумски радник

Стрељали га четници маја 1942. код с. Јошавке, Ба­ња Лука

 1.  

ДУКИЋ Милана СТЕВАН 16. 11. 1920 Рогозе, Гра­диште Радник

Убијен од немачке по­лиције у лето 1942. у Зе­муну

 1.  

ДУЛИЋ Степана ЂУРО 15. 12. 1912, Бајмок,

Суботица Чиновник

 
 1.  

ДУМБОВИЋ-КОВАЧИЋ

КАТА МАТИ 1904, Посавски Лукавец,

Сисак Радница

Убили је усташе 14. ВИИ1941. у Керестинцу код Загреба

 1.  

ДУМИЋИЋ Петра ЉУБО 1920, Пострана, Сплит Земљорадник

Погинуо 27. 4. 1943. на пл. Мосору при испроба­вању ручне бомбе изра­ђене у партизанској ра­дионици

 1.  

ДУРАКУ Реџепа ЕМИН 6. 7. 1918, Ђаковица Ученик

Подлегао ранама и мучењу од италијанске полиције 5. 12. 1942. у призренској болници

 1.  

ДУРБАБА Јована ЈОШО 14. 4. 1920, Ковачић, Книн Земљорадник

 
 1.  

ЏЕВЕР Ђура ПАВЛЕ 2. 2. 1919, Сурјан, Мркоњић-Град Земљорадник

Погинуо 3. 6. 1943. на Јаворку у борби против немачких јединица

 1.  

ЏИНДО Чамила РАГИБ 15. 8. 1923, Округло, Рогатица Ученик

Погинуо 18. 11. 1944. у Пољицама код Пурачића, Тузла, у борби против Немаца

 1.  

ЏОНЛИЋ Османа ЈУСУФ 1920, Ливно Радник

Погинуо 17. 1. 1944. код Тузле у борби против Немаца и домобрана

 1.  

ДЗУВЕР Милана ЖИВКО март 1919, Ограденица,

Бобово, Пљевља Ученик

Погинуо новембра 1944. на Кукањи код Нове Вароши у борби против немачких јединица

 1.  

ЂАПИЋ Николе ЂУРО 10. 9. 1920, Бителић, Сињ Земљорадник

Погинуо 11. 9. 1943. у Дицму код Сплита у борби против немачко-усташких јединица

 1.  

ЂЕРЕК Ива СТИПО 1912, Лиубнић, Бугојно Радник

Погинуо 26. 11. 1942. код Ћусине, Јајце, у борби против немачко-усташких јединица

 1.  

ЂИЛАС Николе АЛЕКСА БЕЋО

1. 10. 1906, Подбишће, Мојковац Учитељ

Погинуо 2. 11. 1941. у Равној Ријеци код Бијелог Поља у борби против четника

 1.  

ДОКИЋ Пера ДАНИЛО 1909, Ђедовци, Соколац Земљорадник

Погинуо 11. 9. 1941. на Црвеним стијенама на Романији у борби против усташа

 1.  

ЂОНОВИЋ Марка БРАНКО 25. 8. 1916, Томићи.Бар Штампарски машинист

Погинуо 29. 7. 1944. у Београду у борби против агената београдске Специ­јалне полиције

 1.  

ЂОРЂЕВИЋ Милана ДРАГОСЛАВ ГОША

6. 8. 1919, Баничина, Смедеревска Паланка

Стројобравар

Умро 25. 9. 1949. у Берну, Швајцарска

 1.  

ЂОРЂЕВИЋ Станка ДРАГУТИН АЛИЈА 24. 8. 1920, Ђаковица Подофицир ЈВ

 
 1.  

ЂОРЂЕВИЋ Јована СТЕВАН НОВАК 1919, Радичево, Књажевац Надничар

Погинуо августа 1943. у борби која је избила забу­ном између две парти­занске јединице

 1.  

ЂОРЂЕВИЋ Петра ВЛАДИМИР 1. 1. 1905, Лесковац Столар

Погинуо 5. 11. 1941. код с. Тулова близу Власоти-наца, у борби против бу­гарских јединица

 1.  

ДУКИЋ Дмитра“ ДРАГО 13. 11. 1920, Медено Поље, Босански Петровац Радник

 
 1.  

ДУКИЋ Обрада

ПАНЕ ЛИМАР 8. 8. 1922, Копљух,

Босански Петровац Лимар

Погинуо 30. 6. 1952. код Великог Трњана, Леско­вац, у борби против наору­жаних бандита који су за време Информбироа уба­цивани из Бугарске у СФРЈ

 1.  

ЂУКИЋ Петра ШЋЕПАН 17. 7. 1913, Лопате, Ли­јева Ријека, Подгорица (Титоград) Студент права

Убио се 22. 3. 1942. код с. Зури, између Птица и Лутова, да не би жив пао у руке четницима

 1.  

ЂУКИЋ Михајла ВУКСАН Црна Гора

Погинуо 16/17. 12. 1943. код Сујице, Ливно, у борби против усташа

 1.  

ЂУРАКИЋ Тихомира РАДОМИР 1920, Љубић, Чачак Студент технике

Погинуо 12. 2. 1943. у Вранићима, на путу По-сушје-Мостар, у борби против немачких јединица

 1.  

ЂУРАНОВИЋ Велизара ВЛАДАН ВЛАЈКО

1924, Мартинићи, Данилов­град

Ученик

Умро 29. 8. 1944. од задобијених рана у савез­ничкој болници у Груму, јужна Италија

 1.  

ЂУРАШИНОВИЋ Јована

ВОЈИН КОСТЈА 27. 12. 1919, Велики Ба-

стаји, Бјеловар Инсталатер

 
 1.  

ЂУРДЕВИЋ Милосава ВАСО ТУРЧИН 1923, Бршадин, Вуковар Земљорадник

Погинуо 30. 5. 1944. код с. Маринаца близу Вуко­вара, у борби против не­мачких јединица

 1.  

ЂУРДЕВИЋ Косте ЖИВАН 1891, Балиновић, Ваљево Земљорадник

Убили га четници 23. 5. 1943. на Дебелом брду код Вујиноваче, Ваљево

 1.  

ЂУРИЧИЋ Алексе БЛАЖО 26. 4. 1914, Пуебло, Ко-лорадо, САД Инжењер агрономије

 
 1.  

ЂУРИЧКОВИЋ Милоша БОШКО

19. 12. 1914, Горњи За-гарач, Даниловград Студент права

 
 1.  

ЂУРИЋ Ђурђа МИХАИЛО 12. 12. 1917, Горње Во-дичево, Босански Нови Аутомеханичар

Погинуо 18/19. 8. 1942. код Врхпоља, Сански Мост, у борби против усташа и Немаца

 1.  

ЂУРИЋ Новице ЖЕЛИМИР ЖЕЉО

21. 4. 1919, Узице (Титово Узице)

Учитељ

Погинуо 29. 11. 1941. у борби против Немаца код с. Дријетња близу Узица (Титово Узице)

 1.  

ЂУРКОВИЋ Алексија НИКОЛА

19. 5. 1908, Рисан, Котор Адвокат

Погинуо 21. 1. 1943. при пробоју италијанског обру­ча у с. Поди код Херцег-Новог

 1.  

ЂУРОВИЋ Зивка МАРКО

1919, Криваче, Даниловград Земљорадник

Погинуо 17. 5. 1943. на Вежешнику код Подгорице (Титоград) у борби против италијанских јединица

 1.  

ЂУРОВИЋ Ђура МИЛИНКО

15. 4. 1910, Заград, Никшић Адвокатски приправник

 
 1.  

ЂУРОВИЋ Мирна

МИ ЛИ САВ 20. 8. 1911, Жупа,

Никшић Радник

Погинуо 20. 10. 1944. у борбама за ослобођење Београда

 1.  

ЂУРОВИЋ Дока ВАСИЛИЈЕ ВАКО

1915, Момишићи, Подгорица (Титоград)

Студент филозофије

Погинуо 9. 6. 1943. на Зеленгори за време на­пада немачке авијације

 1.  

ЂУРОВИЋ Спасоја ВАСИЛИЈЕ ЖАРКИ 1921, Даниловград Студент

Погинуо 19. 5. 1944. у Ћурлини код Ниша, у борби против немачких јединица

 1.  

ЂУРОВИЋ Михаила ВЕСЕЛИН АГА 1924, Велета, Даниловград Земљорадник

Погинуо 13. 6. 1943. на Сутјесци у борби против немачких јединица

 1.  

ЂУРОВИЋ М. ВИДОЈЕ КЕСА

1912, Велета, Даниловград Економист

Погинуо 11. 3. 1942. у с. Вишу код Даниловграда у борби против италијанских јединица

 1.  

ЕЋИМОВИЋ Манојла МАРКО

19. 1. 1909, Мандра, Со­колац Земљорадник

Погинуо 24. 5. 1943. код Кушлата, Ћелебић, у борби против немачких јединица

 1.  

ЕГИЋ Стојана ДУШАН 27. 1. 1916, Брезичани, При­једор Чиновник

 
 1.  

ЕГИЋ Тома МИЛАН 15. 7. 1911, Брезичани, Приједор Чиновник

Подлегао ранама 12. 11. 1943. код Котор-Вароши

 1.  

ЕГИЋ Прокопа ОБРАД 1. 2. 1908, Гошић, Шибеник Подофицир ЈВ

 
 1.  

ЕЈПЕР Ернеста ЕРНЕСТ 23. 12. 1914, Љубљана Чиновник

Стрељали га Италијани 1. 5. 1942. у Љубљани

 1.  

ЕНГЕЛ Александра ЕЛИАС (ИЛИЈА АНЏИЋ) 19. 3. 1912, Јајце Студент технике

Погинуо 29. 5. 1944. код Горњег Миклоуша, Чазма, приликом напада непри­јатељског авиона

 1.  

ЕРАКОВИЋ Ђуре САВА

СТРАХИЊА 27. 1. 1921, Селиште, До-

бротић, Прокупље Земљорадник

Погинуо 19. 3. 1944. у борби на Ргајској чуки (Крушевица, Прокупље)

 1.  

ЕСТРЕЈА Хаима

ОВАДЈА МАРА 1921, Битољ Радница

Погинула крајем августа 1944. на Кајмакчалану у борби против бугарских је­диница

 1.  

ФЕРЈАНЧИЧ Антона АНТОН ЗВОНКО

3. 4. 1915, Градишће, Випава

Радник

 
 1.  

ФЕТАХАГИЋ Рамадана АХМЕТ ЧЕЛИК 14. 5. 1913, Завидовићи Студент технике

Погинуо 25. 12. 1944. код Изачића, Бихаћ, у борби против немачко-усташких јединица

 1.  

ФИКЕТ Грге МИРКО 26. 10. 1899, Равен, Врбо­вец, Крижевци Шумски радник

 
 1.  

ФИЛИПОВИЋ Матије МИРКО 4. 5. 1912, Дубрава, Брчко Правник

Стрељали га Немци августа 1944. код Гуње близу Жупање

 1.  

ФИЛИПОВИЋ Авдана СТЈЕПАН СТБВО

27. 1. 1916, Опузен, Мет­ковић

Металски радник

Обесили га Немци 22. 5. 1942. у Ваљеву

 1.  

ФИЛИПОВСКИ ЋЕДЕ ДАМЕ

16. 11. 1923, Никифорово, Гостивар Зидарски радник

Погинуо 29. 6. 1945. у саобраћајној несрећи код Радовиша, Штип

 1.  

ФЛИС Антона ДРАГО

СТРЕЛА 14. 8. 1921, Бланца,

Кршко Студент

 
 1.  

ФРЕЊО Хусеина РИФАТ

1923, Мостар

Радник

Погинуо 10. 6. 1943. на Вучеву, приликом напада немачке авијације

 1.  

ФУНАРИЋ Стјепана

СТЈЕПАН ЈО ТА 7. 4. 1921, Слобођница,

Осијек Студент права

 
 1.  

ГАЋЕША Николе ВАСИЛИЈЕ ВАСИЉ

14. 11. 1908, Влаховић, Глина

Земљорадник

Погинуо 29. 4. 1942. у Брубну код Глине, у борби против усташа

 1.  

ГАЈИЋ Михајла ЉУБИВОЈЕ ДОКА

28. 4. 1905, Мали Пожа-ревац, Младеновац

Земљорадник

Погинуо 21. 2. 1944. у Малом Пожаревцу код Младеновца у борби про­тив недићевих жандарма

 1.  

ГАЛИЋ Маријана ЈУРЕ

ВЕЛИКИ 20. 9. 1912, Бијача, Љу-

бушки Тапетар

Погинуо 17. 1. 1943. код Перића, Имотски, у борби против усташа и домобрана

 1.  

ГАЉЕР Фрања ВИЛИМ 11. 1. 1911. Пруговец, Клоштар Подравски Поштански чиновник

Погинуо 4. 3. 1942. у нападу на усташе код с. Штурлића, Слуњ

 1.  

ГАРДАШЕВИЋ Петра РАДОВАН Убли, Цетиње Студент

Погинуо 5. 7. 1943. у борбама за Зворник

 1.  

ГАВРАН Мила ДУШАН 1922, Горњи Будељ, Са-ница, Кључ Подофицир ЈВ

Погинуо 16. 12. 1942. код Здене, Сански Мост, у борби против немачко-усташких јединица

 1.  

ГАВРИЋ Гавра ВЕСЕЛИН

1918, Прибој, Лопаре, Тузла Студент права

Убили га четници почетком марта 1942. у Тобуту код Лопара

 1.  

ГАВРИЛОВСКИ Алексе КИРО 1918, Прилеп Чиновник

Убио се 9. 5. 1944. у При-лепу да не би жив пао у руке бугарске полиције

 1.  

ГЕОРГИЕВ Милана ПЕРО ЧИЧО 1918, Куманово Кројач

Погинуо 14. 10. 1941. код с. Белановца, Куманово, у борби против бугарске полиције

 1.  

ГЕРОВАЦ Милета

ЉУБИЦА 20. 9. 1919, Језеране,

Бриње, Сењ Студент агрономије

Убила се 16. 4. 1942. код Хољеваца, близу Језерана, Бриње, да не би жива пала у руке усташама

 1.  

ГИГОВ Андона

СТРАХИЛ 16. 9. 1909, Велес (Титов

Велес) Металски радник

 
 1.  

ГИЛИЋ Николе МИЛОШ МИЧО

1918, Вилац, Подгорица (Титоград) Студент технике

Погинуо 29. 4. 1944. код Велмеја, Дебарац, у борби против бугарских окупа­торских јединица

 1.  

ГИЉАН Јанка ПЕРО 20. 4. 1912, Мокра Њива, Никшић Земљораник

Умро од тифуса јануара 1943- у Централној болници ВШ НОВ и ПОЈ у Бо­санском Петровцу

 1.  

ГЛУХАК Ђура ИВО 11. 10. 1922, Коњшчина, Крапина Радник

Погинуо октобра 1943. на Кордуну (вероватно близу Карловца) у борби против усташа

 1.  

ГОЛЕМ Божа МАТЕ 1923, Биско, Сињ Радник

Стрељали га Италијани 14. 10. 1941. у Трогиру

 1.  

ГОРАНИН Мавра ПАВЛЕ ИЛИЈА 13. 10. 1915, Сарајево Правник

Погинуо 22. 1. 1944. у Жуновима код Власенице од ваздушног бомбардо-вања

 1.  

ГОШЊАК Ивана ИВАН 10. 6. 1909, Огулин Столар

 
 1.  

ГРАЧАНИН Бошка

ПЕТАР 22. 8. 1923, Јагодина

(Светозарево) Месар

 
 1.  

ГРАХОВАЦ Васиља

ДУКИЦА 7. 2. 1898.

Лукавац, Невесиние Земљорадник

Умро од задобијених рана 2. 5. 1942. у Изгорима код Гацког

 1.  

ГРАЈЗАР Франца

АЛБИН 25. 2. 1922, Смледник,

Крањ Столар

Погинуо децембра 1944. код Требња, Ново Место, у борби против немачких јединица

 1.  

ГРБИЋ Лаза Чедо

КЕДАЦИЈЕ 8. 4. 1921, Рајић, Новска Студент шумарства

 
 1.  

ГРБОВИЋ Радована

ДАНИЛО 3. 3. 1917, Пошћење,

Шавник Земљорадник

 
 1.  

ГРБОВИЋ Милосава ЈЕВРЕМ

1908, Пошћенски Крај, Жаби јак Учитељ

Тешко рањен убио се јула 1943. у Кладњу, да не би жив пао у руке непри­јатељу

 1.  

ГРЕДЕЉ Јанка ЈАНКО 28. 4. 1916, Загреб Металски радник

Погинуо у Загребу 23. 12. 1941. у борби против усташа

 1.  

ГРЕГОРЧИЧ Ивана ЈОЖЕ 30. 7. 1903, Опатија, Ријека Радник

Погинуо 9. 9. 1942. на Липнишкој планини.Јеловица, у борби против немачких јединица

 1.  

ГРЕГОРИЋ Паја ПАВЛЕ 18. 10. 1892, Златар Лекар

 
 1.  

ГРК Тома ДУШАН

12. 4. 1906, Дабар, Мостар

Транспортни радник

 
 1.  

ГРКОВИЋ Војина

РАДОВАН 5. 3. 1913, Неваде, Горњи

Милановац Студент права

 
 1.  

ГРКОВИЋ Петра ТРАЈКО

16. 12. 1919, Урошевац Радник

Погинуо 12. 9. 1943. у Урошевцу у борби против албанске квислиншке поли­ције

 1.  

ГРМУША Петра РАДЕ 26. 3. 1917, Војна, Петриња Обућар

 
 1.  

ГРОЗДАНИЋ Луке МИЛУТИН

1913, Повраће, Даниловград Жандарм

Погинуо октобра 1943. на Пелевом Бријегу код Под-горице (Титоград) у борби против Немаца и четника

 1.  

ГРУБОР Тадије ПЕТАР БУЗДОВАН

8. 10. 1902, Брлошка Ду­брава, Оточац

Обућар

Погинуо 18. 1. 1944. код Шпилника, Оточац, у борби против немачких јединица

 1.  

ГРУДЕН Антона

АЛБЕРТ БЛИСК 6. 11. 1923, Шенполај, Трст,

Италија Механичар

 
 1.  

ГРУЈИЧИЋ Славка СТОЈАН ЈАРУГА

19. 12. 1919, Међувође, Босанска Дубица

Радник

 
 1.  

ГРУЈИЋ Николе ВОЈИСЛАВ

1913, Пелев Бријег, Под­горица (Титоград)

Земљорадник

Погинуо 23. 3. 1943. код Калиновика у борби про­тив четника

 1.  

ГУВО Јожета ИВАН

2. 2. 1910, Чапорице, Сињ

Радник

 
 1.  

ХАЋАМ Хасана МИДХАТ АЋИМ 1917, Братунац, Зворник Геометар

Погинуо 14. 8. 1942. на пл. Коњуху у борби про­тив усташа

 1.  

ХАЏИЋ Јусуфа КАСИМ 9. 8. 1904, Бања Лука Дрвосеча

Погинуо 1. 5. 1942. код с. Бунарева, на путу Мрко-њић-Град—Бања Лука, у борби против четника

 1.  

ХАЏИЋ Јеротија МИЛЕНКО ЈОВАН

12. 12. 1902, Мало Крч­маре, Крагујевац

Лекар

Погинуо 13. 12. 1941. код Кренте, Сврљиг, у борби против Немаца и четника

 1.  

ХАЏИМУРТЕЗИЋ

Емина ХАЛИЛ 15. 3. 1916, Нова Варош,

Пријепоље Радник

 
 1.  

ХАМОВИЋ Милана РАДЕ

13. 2. 1916, Столац Официр ЈВ

 
 1.  

ХАМЗИЋ Јуса ХАМЗО 20. 5. 1924, Бијељина Столар

Погинуо 17. 1. 1944. код Калесије, Тузла, у борби против немачких војника

 1.  

ХАРИШ Јакова ИВАН ИЛИЈА ГРОМОВНИК

17. 11. 1903, Слапно, Карловац

Столар

 
 1.  

ХЕЋИМОВИЋ НИКОЛА

БРАЦИ ЈА

Перушић Радник

Погинуо несрећним случа­јем 26. 2. 1944. између Слуња и Велике Кладуше

 1.  

ХЕРЉЕВИЋ Фрања АЛБИН септембар 1916, Тузла Радник

Погинуо 20. 2. 1942. у Вукосавцима код Лопара, у борби против четника

 1.  

ХЕРЉЕВИЋ Фрања

ФРАЊО 21. 1. 1915, Тузла Графички радник

 
 1.  

ХЕРМАНКО Стефана ЈОЖЕ 2. 3. 1901, Марибор Рударски инжењер

Стрељали га Немци 20. 10. 1941. у Марибору

 1.  

ХОЏА Халила ФАДИЉ 15. 3. 1916, Ђаковица Учитељ

 
 1.  

ХОЏИЋ Мехмеда АВДО ХОЏА 2. 7. 1920, Сарајево Бравар

Погинуо 22. 5. 1943- на Златном бору код Челе-бића, Фоча, у борби против Немаца

 1.  

ХОЏИЋ Адема ХУСЕИН ХУСО 10. 10. 1913, Ошљак, Тешањ Агроном

Убили га жандарми НДХ крајем октобра 1942. у Малој Буковици на пл. Козари

 1.  

ХОХКРАУТ Винценца

АЛОЈЗ 24. 1. 1901, Шент Једерт,

Лашко, Цеље Рудар

Убио се 31. 5. 1942. на Цветежу код Бата да не би жив пао у руке Немцима

 1.  

ХОЉЕВАЦ Слава ВЈЕЋЕСЛАВ ВЕЦО 22. 8. 1917, Карловац Приватни намештеник

Умро 11. 7. 1970. у Загребу

 1.  

ХРИБАР Јанеза ЈАНЕЗ 3. 11. 1909, Лож, Церкница Земљорадник

Умро 23. 10. 1967. у Ложу, Церкница

 1.  

ХРИБАР Јанеза ЈАНЕЗ 8. 10. 1918, Подлипоглав,

Љубљана Радник

 
 1.  

ХРИБЕРНИК Ловра РУДОЛФ СВАРУН

10. 4. 1921, Хорјул, Врхника

Каменорезац

 
 1.  

ХРОВАТ Франца ЖАН 9. 6. 1915, Кливленд

(Цлевеланд), САД Шумски радник

 
 1.  

ХУМО Салиха АВДО 3. 5. 1914, Мостар Професор

 
 1.  

ИБРАХИМПАШИЋ Хасана МАХМУТ МАШО

1922, Бјелај, Босански Пе­тровац

Ученик

Погинуо 17. 10. 1944. код Рипња у борбама за ослобођење Београда

 1.  

ИЛИЋ Ивана ЉУБО 16. 4. 1905, Сплит Инжењер

 
 1.  

ИЛИЋ Радоја МИЛАН ЧИЧА

1886, Горња Трешњевица, Аранђеловац Земљорадник

Погинуо 21. 1. 1942. на железничкој станици Пје-новац, на прузи Олово— Хан Пијесак, у борби против Немаца

 1.  

ИЛИЋ Симе МИЛАН април 1921, Прибељци, Ши-

пово. Јајце Земљорадник

Погинуо 26. 9. 1942. код с. Вијенца близу Јајца, у борби против немачко-усташких јединица

 1.  

ИЛИЋ Петра САВО 1914, Леденице, Котор Чиновник

Убио се 21. 1. 1943. код Поди, Херцег-Нови, да не би био заробљен од Итали­јана и четника

 1.  

ИРШИЧ Конрада РАДО 17. 9. 1910, Страже, Ми-слиние, Словењ-Градец Економист

Погинуо 12. 12. 1941. у Марибору у борби против немачке полиције

 1.  

ИВАНОВИЋ Миљана ДРАГИША

9. 10. 1914, Сјенице, Под­горица (Титоград)

Инжењер

 
 1.  

ИВАНОВИЋ Ивана

МИЛУН 10. 8. 1910, Буковица,

Бишево, Беране (Иванград) Рудар

Погинуо на Милинкладама у долини р. Хрчавке 7. 6. 1943. приликом напада не­мачке авијације

 1.  

ИВАНОВИЋ Николе ПЕТАР

16. 6. 1924, Сараново, Рача, Крагујевац Кројач

Подлегао ранама 30. 1. 1945. у с. Бапској код Сида у болници 2. пролетер­ске ударне дивизије НОВЈ

 1.  

ИВАНОВИЋ ТОМА ПЕРА МАЧКАТОВАЦ

3. 5. 1923, Мачкатица, Врање

Грађевински радник

Погинуо 18. 10. 1943. код Чуке, између Рађевице и Несврте, СурдуХца, у бор­би против бугарских и не­мачких јединица

 1.  

ИВАНОВИЋ Тоше ВОЈО 13. 11. 1915, Буковица, Бијељина Трговачки помоћник

 
 1.  

ИВЕТИЋ Илије ВОЈИСЛАВ 30. 9. Т920. Горњи Ка-занци, Босанско Грахово Војни питомац ЈВ

Погинуо 31. 1. 1943- за време [талијанске офанзиве на Жумберак

 1.  

ивић Ђура антоније 1919, Рибник, Кључ Шумски радник

Погинуо 12. виии 1944. у с. Бараћима код Мрко-њић-Града, у борби против четника

 1.  

ивковић Петра

љубомир Суца

18. 3. 1910, Дућине, Сопот, Младеновац Обућар

 
 1.  

ИВКОВИЋ Јована ОБРЕН

19. 12. 1911, Доњи Дре-жањ, Невесиње Земљорадник

Умро 17. ви 1972. у Доњем Ђрежњу код Не-весиња

 1.  

ЈАХИЋ Чамила ФАДИЛ <