Међународна сарадња

председник, Радослав Шкорић, генерал мајор