Изборна скупштина

МИОДРАГ  ЗЕЧЕВИЋ  ПРЕДСЕДНИК  СУБНОР

Двадесета изборна скупштина СУБНОР-а Србије, масовне и репрезентативне организације у нашој држави, одржана је у Београду.
У свечаној сали Дома војске се 107 делегата из свих месних, општинских, градских, окружних и покрајинских одбора изјаснило за нови програм рада који означава наставак традиције и антифашистичке борбе, усвојен је и нови савремени статут са ставовима прилагођеним општим и појединачним потребама, а изабрано и руководство са четворогодишњим мандатом и ограничењем што подразумева непрестану проверу учинка и конкретног остваривања задатака.
Досадашњи председник, проф.др Миодраг Зечевић, изабран је поново за председника СУБНОР-а Србије. Једногласно и на предлог готово свих основних организација, што је специфично признање и за протекли период и несумњиве успехе у остваривању темељних принципа и активности у нашој средини, али и у ширењу сарадње и угледа у региону и свету.
На седници новог Републичког одбора изабрани су и потпредседници. То су: генерал др Бранислав Поповић, Андрија Мереник, Светислав Атанацковић и генерал Живомир Смиљковић. Скупштина је изабрала и Председништво у следећем саставу:
 Бранислав Поповић, Светомир Атанацковић, Живомир Смиљковић, Андрија Мереник, Мирољуб Васић, Јелисавета Миловановић,  Душан Чукић, Драгомир Вучићевић, Младен Качавенда, Пуниша Јовановић, Љубиша Стојимировић, Бора Ерцеговац, Миодраг Зечевић, Борка Нешковић, Ратко Слијепчевић, Видосав Ковачевић.
Чланови Надзорног одбора су: Миладин Шекарић, Милош Гојковић, Милан Атељевић.
Скупштина је једногласно изабрала Републички одбор:
1. АРИЗАНОВИЋ Драгољуб,  Зајечар
2. АТАНАЦКОВИЋ Светомир, Нови Сад
3. АТЕЉЕВИЋ мр Милан, Београд
4. БОЖИЋ Мирко, Београд
5. БОЖОВИЋ Бранислав, Београд
6. ВАСИЋ Др Мирољуб,  Нови Београд
7. ВАСОВИЋ Пантелија, Чачак
8. ВУЈИЧИЋ Душан,  Пожаревац
9. ВУЧИЋЕВИЋ Драгомир,  Нови Београд
10. ГАЈИЋ Мирослав, Београд
11. ДИМИТРИЈЕВИЋ Зарије, Ниш
12. ДРАЧА Стево,  Апатин
13. ДУПЛАНЧИЋ Зденко, Београд
14. ЕРЦЕГОВАЦ  Бора, Београд
15. ЗДРАВКОВИЋ Мирослав, Београд
16. ЗДРАВКОВИЋ Мирослав, Лесковац
17. ЗЕЧЕВИЋ Миодраг,  Београд
18. ЗИРОЈЕВИЋ ЖЕЉКО, Крагујевац
19. ИВКОВИЋ Невенка,  Сурчин, Београд
20. ИЛИЋ Божидар, Врање
21. ЈАКШИЋ Здравко, Ужице
22. ЈОВАНОВИЋ Живадин , Београд
23. ЈОВАНОВИЋ Пуниша, Краљево
24. ЈОВНАШ Јанко,  Ковачица
25. КАЧАВЕНДА Младен,  Нови Београд
26. КОВАЧ Имре , Суботица
27. КОВАЧЕВИЋ  Видосав,  Београд
28. КОРИЦА Радa,  Сремска Митровица
29. ЛУКИЋ Милисав Миса, Београд
30. ЛУЧИЋ Милан, Пријепоље
31. МАКСИМОВИЋ Миливој, Косјерић
32. МАТОВИЋ Иван, Београд
33. МЕРЕНИК Андрија, Нови Београд
34. МИЛОВАНОВИЋ Јелисавета, Београд
35. МИЛОСАВЉЕВИЋ Даница, Београд
36. НЕШКОВИЋ Борка, Београд
37. НИКОЛИЋ Драгољуб, Зајечар
38. ОМИЋ Илија, Крушевац
39. ОСТОЈИЋ Велимир, Јагодина
40. ПАПИЋ Неђо, Зрењанин
41. ПЕТРОВИЋ Жарко, Бор
42. ПЕТРОВИЋ Милић, Ваљево
43. ПОПОВИЋ Бранислав,  Београд
44. РАДОСАВЉЕВИЋ  Добривоје, Трстеник
45. РАКИЋ Хранислав, Лесковац
46. РОШИЋ Сава, Шид
47. СЛИЈЕПЧЕВИЋ Ратко,  Нови Београд
48. СМИЉКОВИЋ Живомир, Крагујевац
49. СТОJИМИРОВИЋ Љубиша,   Нови Београд
50. СТОЈАНОВИЋ Тодор,  Панчево
51. СТОЈЧИЋ Мирољуб,  Врање
52. ТАМАШ Карло, Врбас
53. ТЕПШИЋ Жарко,  Пожаревац
54. ТИРНАНИЋ Светомир,  Велика Плана
55. ФИЛИПОВИЋ Драгољуб, Неготин
56. ФИЛИПОВИЋ Јордан,  Звездара,  Београд
57. ЦВЕТКОВИЋ Владимир, Ниш
58. ЧУКИЋ Душан,  Београд
За вд секретара Републичког одбора СУБНОР-а изабран је Милош Богићевић.
На првој седници Републичког одбора донета је, између осталог, одлука да се Удружење пезионисаних војних летача и падобранаца прими у СУБНОР као колективни члан.