Одлука Председништва

Tражимо правду за жртве квислингa

Председништво СУБНОР-а је 24. маја 2012. године донело одлуку да се жртве квислинга у Другом светском рату морају рехабилитовати.

Иницијатива да се покрене поступак пред надлежним судовима за правну рехабилитацију жртава злочина учињених од стране Војске Краљевине Југославије у отаџбини (четника), Љотићевих и Недићевих јединица, усташа, балиста и сличних формација, као и захтев за накнаду за учињену материјалну и нематеријалну штету грађанима Србије у току рата 1941-1945. и неколико година после завршетка рата, потекао је од више општинских, градских и окружних организација СУБНОР-а и антифашистички опредељених појединаца. О тој иницијативи расправљала је Комисија за правна и организациона питања и поднела предлог Закључака који је усвојен на седници Председништва РО СУБНОР-а са председницима градских, окружних и покрајинских одбора СУБНОР-а.

-Месне, општинске, градске и окружне организације СУБНОР-а у сарадњи са породицама и потомцима лица над којима су извршени злочини од Војске Краљевине Југославије у отаџбини (четника), Недићевих и Љотићевих јединица и усташа и балиста за време Другог светског рата, закључно са педесетим годинама прошлог века, да покрену пред надлежним судом – на основу Закона о рехабилитацији – поступак за правну рехабилитацију и накнаду материјалне и нематеријалне штете у складу са одредбама важећих закона у Србији;

-Да анимирају и пруже помоћ породицама и потомцима тих лица у покретању поступка;

-Да пруже помоћ породицама и потомцима за лица која су хапшена, тучена, чије су куће спаљене, имовина опљачкана, многи од њих прогнани.

-Подаци о злочинима, пљачки имовине и прогона људи налазе се у регионалним архивима, Архиву Србије и Архиву Југославије, статистичким заводима и архивима општинских, градских и окружних одбора СУБНОР-а.

-Организације СУБНОР-а на свим нивоима треба да се организују за обављање овог значајног посла за демократски развој Србије и очување њеног антифашистичког индентитета.

-У спровођењу ове одлуке Републички одбор пружиће потребну помоћ борачким организацијама.