ПОДСЕТНИК О УЛОЗИ И ДОПРИНОСУ СРБИЈЕ ПОБЕДИ САВЕЗНИКА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ – REMINDER OF THE ROLE AND CONTRIBUTION OF SERBIA TO THE VICTORY OF ALLIES IN WWI

REMINDER OF THE ROLE AND CONTRIBUTION OF SERBIA TO THE VICTORY OF ALLIES IN WWI  – ПОДСЕТНИК О УЛОЗИ И ДОПРИНОСУ СРБИЈЕ ПОБЕДИ САВЕЗНИКА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ГДЕ ЈЕ КАДА, И КАКО ПОЧЕО ПРВИ СВЕТСКИ РАТ?

У БЕОГРАДУ, НАПАДОМ АУСТРОУГАРСКЕ НА СРБИЈУ, 28. ЈУЛА 1914. ГОДИНЕ

Први светски рат почео је нападом Аустроугарске на Србију 28. јула 1914. године, гранатирањем са речних оклопњача Бодрог (Bodrog) и Темеш (Temes), а потом и са монитора Самош (Szamos) и Кереш (Кörös). Речни монитор „Бодрог“ је од 1918. године ратни плен Краљевине Србије, а од 2006. утврђен је за културно добро Републике Србије и представља јединствен историјски споменик у свету. Једини је преостали речни монитор-оклопњача и као такав треба да буде део светске баштине и уђе у Регистар меморије човеченства.

WHEN, WHERE AND HOW DID THE FIRST WORLD WAR START?

IN BELGRADE, WHEN AUSTRIA-HUNGARY ATTACKED SERBIA ON 28TH JULY 1914.

The First World War started when Austria-Hungary attacked Serbia on 28th July 1914 by shelling Belgrade from the river warships Bodrog and Temes, and later from the monitors Szamos and Кörös. The river monitor Bodrog has been a prize of war of the Kingdom of Serbia since 1918 and in 2006 it became a cultural good of the Republic of Serbia and is a unique historical monument. As the only remaining river monitor-warship it should become part of world heritage and enter the Memory of the World Register.

ШТА ЈЕ УЗРОК, А ШТА ПОВОД ЗА ИЗБИЈАЊЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА?

 

УЗРОК:

Вишедеценијске комплексне околности на нивоу међународне политике, оличене у сукобу интереса великих сила и одмеравању снага, незадрживо су водиле ка рату. Политичко и војно прекомпоновање тадашњих односа снага у Европи од стране групације Централних сила окупљених око Немачке и Аустроугарске против Сила Антанте које су биле груписане око Француске, Русије и Велике Британије довело је до рата.

ПОВОД:
На чланове аустријске династије Хабзбург било је укупно ЧЕТИРИ покушаја атентата.

  • Први покушај атентата на Франца Јозефа догодио се 1853 године од стране мађарског националисте Јаноша Либењија.
  • Други покушај атентата на Франца Јозефа догодио се 1882 од стране италијанског иредентисте Гиљерма Обердана.
  • Трећи атентат, у којем је убијена супруга Франца Јозефа, Елизабета, био је 1898. године, од стране италијанског анархисте, Луиђија Лукенија.
  • Тек четврти у низу атентат извршио је Гаврило Принцип, 28. јуна 1914. године.

ЗАШТО ПРЕ НИЈЕ ДОШЛО ДО РАТА, ЗБОГ ПРЕТХОДНИХ АТЕНТАТА НА ХАБЗБУРГЕ?

WHAT WERE THE CAUSE AND JUSTIFICATION FOR THE FIRST WORLD WAR?

CAUSE:

Many decades of complex political circumstances crystalized into a conflict of interest between powers and an arms race which inexorably led to war. The political and military reorganization of the balance of powers in Europe, with the Central Powers, centered around Germany and Austria-Hungary on the one side and the Entente Powers, grouped around France, Russia and Great Britain, gradually steered the continent to war.

JUSTIFICATION:
There were FOUR assassination attempts made at members of the Austrian Habsburg dynasty.

  • The first assassination attempt by Hungarian nationalist, János Libényi, on Emperor Franz Joseph took place in 1853
  • The second assassination attempt on Franz Joseph was made by Italian irredentist, Guglielmo Oberdan in 1882.
  • In the third assassination, the wife of Franz Joseph, Elisabeth, was killed by Italian anarchist Luigi Lucheni in 1898.
  • The fourth assassination was committed by Gavrilo Princip, on 28th June 1914.

WHY DID THE EARLIER ASSASSINATIONS NOT CAUSE A WAR?

КОЛИКО ЈЕ ПУТА АУСТРОУГАРСКА ТРАЖИЛА ОБЈАВУ РАТА СРБИЈИ ПРЕ САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА?

УКУНО 24 ПУТА

Начелник аустроуграског Генералштаба, фелдмаршал барон Конрад фон Хецендорф тражио је 24 ПУТА да се објави рат Србији. Аустроугарски министар спољних послова гроф Голуховски, 6. јануара 1901. године изјавио је:

Ми ћемо просто придавити Србију ако дође до нечег озбиљнијег на Балкану, и ако се Србија можда усуди да води другачију политику од оне коју ми хоћемо.“

HOW MANY TIMES DID AUSTRIA-HUNGARY SEEK TO DECLARE WAR AGAINST SERBIA BEFORE THE SARAJEVO ASSASSINATION?

24 TIMES IN TOTAL

Austrian Chief of General Staff, Field Marshall Baron Conrad von Hoetzendorf requested 24 TIMES that war be declared on Serbia. The Austro-Hungarian Minister of Foreign Affairs, Count Goluchowski stated on 6th January 1901:

We will simply strangle Serbia if anything more serious occurs in the Balkans, and if Serbia dares to conduct a different politics to the one we want.”

КОЛИКИ ЈЕ УДЕО СРПСКЕ ЖРТВЕ У СВЕТСКОЈ ЖРТВИ?

У односу на број становника, људске жртве Србије имале су размере демографске катастрофе – 28% укупног становништва, 52% мушког репродуктивног и 63% укупне војне ефективе, од чега се никада није опоравила. СКОРО СВАКИ ДЕСЕТИ ПОГИНУЛИ ВОЈНИК У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ БИО ЈЕ СРБИН. СРБИЈА ЈЕ ПРОЦЕНТУАЛНО ИМАЛА НАЈВЕЋИ БРОЈ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА.

WHAT WAS SERBIA’S SHARE IN THE TOTAL NUMBER OF VICTIMS?

Relative to the population, the human losses suffered by Serbia amounted to a demographic catastrophe – 28% of the total population, 52% of males of a reproductive age and 63% of army servicemen. The country was never to recover. ALMOST ONE IN TEN FALLEN SOLDIERS IN THE FIRST WORLD WAR WAS A SERB. IN PERCENTAGES, SERBIA HAD THE GREATEST NUMBER OF CIVILIAN VICTIMS.

КО ЈЕ БИО ПРВА ЖРТВА У РАТУ?

ДУШАН ЂОНОВИЋ, ученик Трговачке академије у Београду.
Погинуо је у 16 години живота, 28. јула 1914. године, крај старог железничког моста.

WHO WAS THE FIRST VICTIM IN THE WAR?

DUŠAN ĐONOVIĆ, a student of the Trade Academy in Belgrade. He died at the age of 16, on 28th July 1914, near the old railway bridge.

ДА ЛИ ЗНАТЕ КОМЕ ЈЕ И ЗАШТО СРПСКА ВОЈСКА ИМАЛА УЛОГУ РОДИТЕЉА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ?

Осмогодишњем МОМЧИЛУ ГАВРИЋУ.

Пошто су му аустроугарски војници побили целу породицу, бригу о њему су преузели српски војници, са којима је преживео и Албанску голготу. Завршио је рат као најмлађи поднаредник на свету. Након рата, школован је у енглеској грофовији Кент.

DO YOU KNOW THAT THE SERBIAN MILITARY WAS “A PARENT” IN THE FIRST WORLD WAR?

To eight-year-old MOMČILO GAVRIĆ.

As his entire family was killed by the Austro-Hungarian army, the boy was placed in the care of the Serbian army, with whom he survived the Albanian Golgotha. He ended the war as the youngest junior sergeant in the world. After the war he went to school in the English county of Kent.

ДА ЛИ ЗНАТЕ КО СУ БИЛИ 1300 КАПЛАРА?

1300 каплара је назив за групу ђака и студената из Србије и тадашње Аустроугарске који су се на почетку Првог светског рата као добровољци придружили српској војсци. Међу онима који су преживели рат налазили су се многи која су каснијих деценија стекли углед познатих интелектуалаца. Због тога су их у Србији славили као оличење патриотизма и јунаштва.

DO YOU KNOW WHO THE 1300 CORPORALS WERE?

The 1300 Corporals was the name given to a group of students from Serbia and Austria-Hungary who at the beginning of the war volunteered to join the Serbian army. Amongst those who survived, were many who later became renowned intellectuals. This is the reason they are celebrated in Serbia as personifications of patriotism and heroism.

КО СУ БИЛЕ ПРВЕ ЖЕНЕ ВОЈНИЦИ У РАТУ?

МИЛУН(КА) САВИЋ – ПРВА ЖЕНА ВОЈНИК У ИСТОРИЈИ МОДЕРНОГ РАТОВАЊА

Легенда чувеног Другог пешадијског пука „Књаз Михаило“, знаног као „Гвоздени пук“. Због неизмерне храбрости прозвана је „Српском Јованком Орлеанком“. Најодликованија је жена војник у Првом светском рату (12 српских и савезничких одликовања). Једина је жена добитник највишег француског ордена Ратни крст са златном палмом. Родила је једно дете, а отхранила 30 сирочади.

ФЛОРА САНДС (Flora Sands)– Британка у српској униформи

Могла је да бира, а одабрала је да дели судбину српског народа. Дошла је у Србију као болничарка, а затим се, задивљена часним хероизмом српских војника, придружила војсци и постала српски официр. Носилац је Карађорђеве звезде, коју јој је доделио лично регент Александар Карађорђевић.

РУТ ФАРНАМ (Ruth Farnam)Американка, чија је санитетска мисија 1916. године прерасла у војничку, када се прикључила српској војсци.

ОНЕ СУ СВОЈИМ АКТИВНИМ УЧЕШЋЕМ У ПРВИМ БОРБЕНИМ РЕДОВИМА НЕСУМЊИВО ДОПРИНЕЛЕ РАЗБИЈАЊУ СТЕРЕОТИПА И ТАДАШЊИХ НОРМИ О УЛОЗИ ЖЕНЕ У ДРУШТВУ.

WHO WERE THE FIRST WOMEN TO FIGHT IN THE WAR?

MILUN(KA) SAVIĆ – THE FIRST FEMALE COMBATANT IN THE HISTORY OF MODERN WARFARE

The legend of the famous Second Infantry Regiment “Knjaz Mihailo”, also known as the “Iron Regiment”. Because of her great bravery, she was named “Serbian Joan of Arc”. She was the most decorated female combatant in the First World War (12 Allied and Serbian honors). She was the only woman to receive the highest French honor, the Croix de Guerre with the Gold Palm. She had one child and fostered 30 orphans.

FLORA SANDES – British woman in Serbian uniform

She could choose, and she chose to suffer the fate of the Serbian people. She came to Serbia as a nurse and impressed by the valor of the Serbian soldiers, she enrolled in the army and became an officer. She received the Order of the Karađorđe Star, given to her personally by Regent Alexander Karađorđević.

RUTH FARNAM – American woman, whose medical mission became a military mission in 1916, when she joined the Serbian army.

BY ACTIVELY TAKING PART IN THE FIRST LINES OF COMBAT, THESE WOMEN UNDOUBTEDLY CHALLENGED THE STEROTYPES AND NORMS GOVERNING THE ROLE OF WOMEN IN SOCIETY AT THE TIME.

КО СУ БИЛЕ ПРВЕ ЖЕНЕ ЛЕКАРИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ?

Са српске стране, била је то ДР ДРАГА ЉОЧИЋ, друга жена у Европи која је завршила медицину у Цириху.

Са британске стране, највећи хуманитарац била је ДР ЕЛСИ ИНГЛИС.

У Аустралији, ДР АГНЕС БЕНЕТ.

WHO WERE THE FIRST WOMEN DOCTORS IN THE FIRST WORLD WAR?

On the Serbian side, she was DR. DRAGA LJOČIĆ, only the second woman in Europe to get a medical degree in Zurich.

On the British side, the greatest humanitarian was DR ELSIE INGLIS.

In Australia, DR. AGNES BENNETT.

ЧИЈА ЈЕ БИЛА ПРВА САВЕЗНИЧКА МЕДИЦИНСКА МИСИЈА У СРБИЈИ?

РУСКА МЕДИЦИНСКА МИСИЈА.

Русија је недуго по почетку Првог светског рата, у Србију упутила санитетско особље које је бројало око 70 људи. Та помоћ је била организована и координирана на највишем нивоу.

Најбројнију савезничку медицинску мисију у Србији имала је Велика Британија чије је особље бројало око 370 чланова.

WHO SENT THE FIRST MEDICAL MISSION TO SERBIA?

RUSSIA.

Not long after the outbreak of the First World War, Russia sent to Serbia 70 medical personnel. The aid was organized and coordinated from the highest levels of power.

The largest medical mission in Serbia was the British mission which had around 370 members.

КОЈА ЈЕ ПРВА САВЕЗНИЧКА ПОБЕДА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ?

БИТКА НА ЦЕРУ (16. – 19. августа 1914.)

То је била прва српска и савезничка победа у Првом светском рату, у којој су српске снаге под вођством генерала Степе Степановића однеле победу над аустроугарским снагама којима је командовао генерал Оскар Поћорек. У биткама на Церу и Колубари, српско војно руководство показало је задивљујуће војно-тактичке способности, која су биле предмет изучавања на чувеној америчкој војној West Point академији.

WHAT WAS THE FIRST VICTORY OF THE ALLIES IN THE FIRST WORLD WAR?

THE BATTLE OF CER (16th – 19th August 1914)

This was the first Serbian and Allied victory in the First World War. Under the command of General Stepa Stepanović the Serbian army defeated the Austro-Hungarian forces led by General Oskar Potiorek. In the battles of Cer and Kolubara, the Serbian military leadership showed impressive military and tactical skills, which were later studied at the famed West Point military academy.

ШТА ЈЕ ПОСЛЕ ПОРАЗА У БИТКАМА НА ЦЕРУ И КОЛУБАРИ ИЗ БЕЧА ПОРУЧЕНО АУСТРОУГАРСКОМ ГЕНЕРАЛУ ПОЋОРЕКУ?

ПОРУЧЕНО МУ ЈЕ ДА ИЗВРШИ САМОУБИСТВО, на шта је он одговорио:

Хоћу, убићу се, али тек онда када ма који други аустријски генерал победи српску војску!“

WHAT WAS VIENNA’S MESSAGE TO AUSTRO-HUNGARIAN GENERAL POTOIREK AFTER HIS DEFEATS IN THE BATTLES OF CER AND KOLUBARA?

HE WAS TOLD TO COMMITT SUICIDE, to which he replied:

I will kill myself, but only after any other Austrian general defeats the Serbian army!”

КОЈА СУ ТО МИРНОДОПСКА СРЕДСТВА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ ПРВИ ПУТ УПОТРЕБЉЕНА У ВОЈНЕ СВРХЕ?

АВИОН И ДИНАМИТ.

Алфред Нобел, шведски научник, који је изумео и патентирао динамит био је запрепашћен и ужаснут начином на који је свет употребљавао његов изум.

WHICH PEACETIME TECHNOLOGIES WERE USED FOR THE FIRST TIME FOR MILITARY PURPOSES?

THE AIRPLANE AND DYNAMITE.

Alfred Nobel, the Swedish scientist who invented and patented dynamite was horrified by the way the world used his invention.

ГДЕ СЕ ДОГОДИЛА ПРВА ПВО ПОБЕДА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ?

У КРАГУЈЕВЦУ, 30. СЕПТЕМБРА 1915. ГОДИНЕ

Аустроугарска армија користила је авионе током напада на Србију. Током ваздушног напада на положаје Војске Краљевине Србије у околини Крагујевца, артиљерац Радоје Рака Љутовац је модификованим топом из 1912. године, који испрва није био конструисан као противавионски, успео да из прве обори аустроугарски бомбардер. Будући да је то било прво обарање авиона из топа у свету, Радоје Рака Љутовац самтра се претечом против ваздушне одбране.

WHERE DID THE FIRST AA VICTORY IN THE WORLD WAR I TAKE PLACE?

IN KRAGUJEVAC, ON 30TH SEPTEMBER 1915.

The Austro-Hungarian military used aircraft in their attacks on Serbia. During the bombing of the Serbian Royal Army’s positions in Kragujevac, the artilleryman Radoje Laka Ljutovac used a modified cannon from 1912 (not originally made to be used for anti-aircraft purposes) and in the first attempt he succeeded in hitting the Austrian bomber. As this was the first time an aircraft was brought down in the world, Radoje Laka Ljutovac is considered the pioneer of anti-aircraft defense.

КО ЈЕ ПРВИ УПОТРЕБИО БОЈНЕ ОТРОВЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ?

НЕМАЧКА ВОЈСКА.

Нападом пртов Француза код Нев- Шапела (Neuve-Chapelle) 1914. године, као и против Руса и Бегијанаца 1915. године. Према речима историчара Ернста Петера Фишера, тада је „наука изгубила своју невиност. Наука је по први пут стала у службу уништења људских живота.“

WHO WAS THE FIRST TO USE CHEMICAL WEAPONS IN THE FIRST WORLD WAR?

THE GERMAN ARMY.

In their attack of the French at Neuve-Chapelle in 1914, and against the Russians and Belgians in 1915. According to historian Ernst Peter Fischer, that was when “science lost its innocence. For the first time, science was used for the destruction of human lives.”

КО ЈЕ СКРАТИО ПРВИ СВЕТСКИ РАТ ЗА 10 МЕСЕЦИ?

СРБИ – ПРОБОЈЕМ СОЛУНСКОГ ФРОНТА, 15. СЕМПТЕМБРА 1918. ГОДИНЕ.

Солунски фронт се простирао од обала Јадранског мора до реке Струме у Бугарској. Савезничким снагама (српско-британско-француским) командовао је француски генерал Франше д` Епере. У првим борбеним линијама била је опорављена и орна српска пешадија, која је толико брзо напредовала, да је француска коњица једва сустизала. Резултат је био капитулација Бугарске и ослобођење Србије, што је трајање рата скратило за 10 месеци. Пресудну улогу Србије у победи Савезника у рату признали су државници обе зараћене стране. Немачки цар Виљем II упутио је телеграм краљу Фердинанду: „62.000 Срба решило је исход овог рата, срамота“. Британски премијер Лојд Џорџ у својим мемоарима „Зора свиће са истока“ одао највеће признање Србима који су „извршили пробој фронта са неодољивим јунаштвом и преокренули читаву ратну ситуацију од светског рата ка светском миру“.

WHO SHORTENED THE FIRST WORLD WAR BY 10 MONTHS?

THE SERBS – BY BREACHING THE SALONIKA FRONT ON 15TH SEPTEMBER 1918.

The Salonika Front stretched from the Adriatic coast to the River Struma in Bulgaria. The Allied forces (Serbian, British and French) were commanded by the French General Franchet d’Espèrey. The refreshed and eager Serbian infantry was in the first lines and they advanced at such a pace that the French cavalry was barely able to keep up. The result was the capitulation of Bulgaria and the liberation of Serbia, which shortened the war by 10 months. The crucial role in the victory of the Allies was played by Serbia, which was acknowledged by statesmen on both sides of the war. The German Emperor Wilhelm II sent a telegram to King Ferdinand: “62,000 Serbs decided the war, shameful.” In his memoirs “Dawn rises in the East”, the British PM Lloyd George gave the greatest praise to the Serbs who “breached the front by irresistible heroism and changed the entire war situation from world war to world peace.”

КОЛИКО ЈЕ БИЛО КОНЦЕНТРАЦИОНИХ ЛОГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ?

БИЛО ЈЕ УКУПНО 300 КОНЦЕНТРАЦИОНИХ ЛОГОРА.

У току рата, било је затворено 147.677 војника, подофицира и официра, од којих је 50.000 умрло. У концентрационе логоре Аустроугарске монархије било је интернирано 50.000 грађана Србије, од којих је 20.000 умрло.

HOW MANY CONCENTRATION CAMPS WERE THERE IN THE FIRST WORLD WAR?

THERE WERE 300 CONCENTRATION CAMPS IN TOTAL.

During the war, 147,677 soldiers, non-commissioned officers and officers were imprisoned, of which 50,000 died. 50,000 citizens of Serbia were interned in Austro-Hungarian concentration camps and 20,000 people died.

КОЛИКО ВОЈНИХ МЕМОРИЈАЛА СРБИЈА ИМА У СВЕТУ?

УКУПНО 572 ВОЈНА МЕМОРИЈАЛА У 40 ЗЕМАЉА СВЕТА.

HOW MANY WAR MEMORIALS DOES SERBIA HAVE IN THE WORLD?

IT HAS A TOTAL OF 572 WAR MEMORIALS IN 40 COUNTRIES.

ШТА ЈЕ О СРБИМА СВОЈЕВРЕМЕНО РЕКАО АМЕРИЧКИ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР РОБЕРТ ЛЕСИНГ, ОДАЈУЋИ ПРИЗНАЊЕ ЗА НЕМЕРЉИВ ДОПРИНОС У БОРБИ ЗА ПРАВДУ, МИР И СЛОБОДУ?

Када се буде писала историја овог рата најславнији одељак те историје носиће назив: Србија. Српска војска је показала задивљујућу храброст, а српски народ је преживео неизрециве муке и таква посвећеност и истрајност не могу остати непримећени – морају бити награђени.“

WHAT DID US SECRETARY OF STATE ROBERT LANSING SAY ABOUT THE SERBS WHEN HE ACKNOWLEDGED THEIR ROLE IN THE FIGHT FOR JUSTICE, PEACE AND FREEDOM?

When the history of this is war is written down, its most glorious chapter will bear the title: Serbia. The Serbian army showed astounding courage, and the Serbian people survived unspeakable suffering and such dedication and perseverance cannot remain unnoticed – they must be rewarded.”

ДА ЛИ ЗНАТЕ КО ЈЕ СРБЕ НАЗВАО „ЧУВАРИМА КАПИЈЕ ЦИВИЛИЗОВАНЕ ЕВРОПЕ“ И ЗБОГ ЧЕГА?

Професор Кембриџ универзитета, Р.Г. Лафан је 1917. године објавио књигу под насловом „Срби – чувари капија“, у којој се у предговору каже следеће: „Насловом се сумира суштина српске службе кроз векове од давнина, јер они су увек давали себе за хришћанство и часни крст, пошто су заиста били једна од капија цивилизоване Европе“. Србија је била у позицији да брани себе и Европу од завојевача још од судбинске 1389. године, када је одржан бој на Косову, успевши да сачува своју државност и бедеме Европе још сто година, све до 1459. Чак ни после тога није посустала у својој борби. У сарадњи са европским престоницама тадашњег времена, подизала је устанке 1804. и 1815, дајући немерљиве жртве.

DO YOU KNOW WHO CALLED THE SERBS “THE GUARDIANS OF THE GATES OF CIVILIZED EUROPE” AND WHY?

Professor R. G. Laffan of Cambridge University published the book “The Serbs: The Guardians of the Gate” in 1917. The introduction contains the following words: “The title is the summary of the services with the Serbs have always done the best to render to Christendom: for their country is, indeed, one of the gateways of civilized Europe.” Serbia was in the position to defend itself and Europe from invaders ever since 1389, when the Battle of Kosovo took place, managing to preserve its statehood and protect the bulwark of Europe for another 100 years, until 1459. Even after that date, it did not desist in its efforts. In cooperation with European capitals of the time, it staged uprisings in 1804 and 1815, sacrificing enormously.

ДА ЛИ ЗНАТЕ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРВА СТРАНА ЗАСТАВА, ОД УКУПНО ДВЕ КОЈА СЕ ИКАДА ВИЈОРИЛА НА БЕЛОЈ КУЋИ И КАДА?

СРПСКА ЗАСТАВА, 28. јула 1918 године.

Било је то по налогу председника Вудроа Вилсона, на четврту годишњицу почетка Првог светског рата, 28. јула 1918. године, у знак дивљења према доприносу српског народа за цивилизацијске вредности мира и слободе човечанства, а после ње, у историји Беле куће, вијорила се једино још застава Француске 1920.године.

DO YOU KNOW WHICH WAS THE FIRST FOREIGN FLAG, OUT OF A TOTAL OF TWO WHICH EVER FLEW OVER THE WHITE HOUSE AND WHEN?

THE SERBIAN FLAG ON JULY 28TH 1918.

On orders of President Woodrow Wilson, to commemorate the fourth anniversary of the outbreak of the First World War on 28th July 1918, and in recognition of the contributions of the Serbian people to the preservation of the values of peace and human liberty.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ…

Да су Срби народ који је први пут у историји човечанства био принуђен да колективно напусти своју земљу…

Да су се српски војници током Првог светског рата лечили на око 50 места на европском и афричком континенту…

Да је један од најистакнутијих генерала српске војске био некадашњи официр пруске војске у француско-пруском рату (1870-1871), пореклом из Немачке, из краја где живе Лужички Срби, Павле Јуришић Штурм (Paul Sturm)…

DID YOU KNOW…

That the Serbs were the first nation in the world that was collectively forced to leave their country…

That Serbian soldiers in the First World War were treated in around 50 different places in the Europe and Africa…

That one of the most notable generals of the Serbian army was once an officer of the Prussian army in the Franco-Prussian war (1870 – 1871). Originally from Germany, where the Lusatian Sorbs live, his name was Pavle Jurišić Šturm (Paul Sturm)…

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ КАКО СУ ГЛАСИЛЕ НАРЕДБЕ АУСТРОУГАРСКЕ И СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ О ПОСТУПАЊУ ПРЕМА ЗАРОБЉЕНИЦИМА?

ДИРЕКТИВА ЦАРСКЕ КРАЉЕВСКЕ IX КОРПУСНЕ КОМАНДЕ:

…Према таквом становништву сваки хуманитет и благородност није ни најмање на своме месту, штавише, штетна је јер ови, иначе у рату понекад могући обзири, у овој прилици веома угрожавају сигурност наших трупа.

Наређујем, да се за све време ратне операције поступа према свакоме са највећом строгошћу, највећом чврстином и највећим неповерењем. Пре свега не трпим, да се неуниформисани, али наоружани људи непријатељске земље било да се нађу у групама или појединачна, заробљавају; они се имају безусловно потући.

Ко у овом случају буде имао милости, тај ће најстрожије бити кажњен…“

НАРЕДБА СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ:

Према побеђеном непријатељу будите човечни и милостиви, јер он тада престаје бити непријатељ, него постаје човек, а према човеку треба бити човечан.“

WHAT WERE THE AUSTRO-HUNGARIAN AND SERBIAN ORDERS WERE REGARDING THE TREATMENT OF PRISONERS?

DIRECTIVE OF THE IMPERIAL ROYAL IX CORPS COMMAND:

“…This population is not deserving of any kind of humaneness or magnanimity, moreover, they are harmful, as these considerations, sometimes possible in even in wartime, in this case, endanger the safety of our troops.

I order that during the war operations, all are treated with the utmost severity, firmness and suspicion. I do now allow that the enemies in civilian clothing, but armed, whether in groups or alone, be imprisoned; they are to be destroyed, without fail.

One who shows mercy in this respect, will be most severely punished…”

ORDER OF THE SERBIAN HIGH COMMAND:

The defeated enemy should be treated humanely and mercifully, for he stops being an enemy and becomes a man, and man should be treated humanely.”

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ КАКО JE ГЛАСИЛА ЧУВЕНА ЗАПОВЕСТ МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА СРПСКИМ ВОЈНИЦИМА УОЧИ ОДБРАНЕ БЕОГРАДА?

Јунаци!

Тачно у 15 часова непријатеља треба разбити вашим силним јуришем, разнети вашим бомбама и бајонетима. Образ Београда, наше престонице, мора да буде светао.

Војници! Јунаци!

Врховна команда избрисала је наш пук из бројног стања, наш пук је жртвован за част Београда и Отаџбине. Ви немате дакле, да се бринете за животе ваше, они више не постоје.

Зато напред у славу! За Краља и Отаџбину! Живео Краљ! Живео Београд!

WHAT WAS THE FAMOUS ORDER OF MAJOR DRAGUTIN GAVRILOVIĆ TO SERBIAN TROOPS ON THE EVE OF THE DEFENSE OF BELGRADE?

Heroes!

At 15 hours precisely, our enemy should be defeated by your forceful charge, destroyed by your bombs and bayonets. The face of Belgrade, our capital, must be bright!

Soldiers! Heroes!

The high command erased your regiment from the list of servicemen, our regiment was sacrificed for the honor of Belgrade and the Homeland. You do not have to fear for your lives, they are no more.

So, onward to glory! For King and the Homeland! Long live the King! Long live Belgrade!

ДА ЛИ ЗНАТЕ КАКО СЕ ЗВАО НАЈБОЉИ ПУК СРПСКЕ ВОЈСКЕ?

ГВОЗДЕНИ ПУК“ – Други пешадијски пук „Књаз Михаило“

У току ослободилацких ратова 1912-18. године, Србија је мобилисала око 100 пешадијских, коњичких и артиљеријских пукова. Све ове ратне јединице су храбро и пожртвовано, уз велике губитке, извршиле своју патриотску дужност према отаџбини. Међутим, само је један пук, због легендарне храбрости, као најбољи пук српске војске добио почасни назив „Гвоздени пук“. Био је то 2. пешадијски пук „Књаз Михаило“ Моравске дивизије првог позива, који је својим учинцима и славом далеко надмашио границе српске државе. Премештан је из дивизије у дивизију – увек тамо где је најтеже. Сматран је ударном песницом и оштрим копљем српске војске.

WHAT WAS THE BEST REGIMENT OF THE SERBIAN ARMY?

THE IRON REGIMENT” – The Second infantry regiment “Knjaz Mihailo”

During the wars of liberation of 1912-1918, Serbia mobilized around 100 infantry, cavalry and artillery regiments. All these military units bravely and loyally, performed their patriotic duties towards their homeland, suffering great losses. However, one regiment was given the name the “Iron Regiment” because of its legendary bravery. The best regiment of the Serbian army was the 2nd Infantry Regiment “Knjaz Mihailo” of the Morava Division of first conscripts, which gained fame beyond the borders of Serbia because of its daring. The regiment was moved from division to division – where it was needed the most. It was considered the striking fist and sharp spear of the Serbian army.

ДА ЛИ ЗНАТЕ ЗАШТО СУ ФРАНЦУСКОГ АДМИРАЛА ГЕПРАТА ЗВАЛИ „СРПСКА МАЈКА“?

Надимак „Српска мајка“ Гепрат је добио због своје срдачности и хуманости према српским војницима, који су се опорављали и лечили на северу Африке. Њему припада заслуга за спас српског војника јер је, противно ставовима Врховне команде Француске војске, сам одлучио да српске војнике, код којих је владала зараза и смрт, не смести дубоко у пустињски песак Сахаре, већ у саму варош Бизерту, чиме је спасио хиљаде од смрти. Српским војницима увек се обраћао на српском језику речима:“Помоз Бог, браћо Срби! Да ли вам шта треба?”

WHY WAS THE FRENCH ADMIRAL GUÉPRATTE CALLED “THE SERBIAN MOTHER”?

The nickname “Serbian Mother” was given to Guépratte because of the warmth and humanity he showed Serbian combatants who were being treated in North Africa. He was credited with saving Serbian soldiers because, counter to orders of the French high command, he decided to save the Serbian soldiers who were being decimated by disease. By not placing them in deep in the Sahara Desert but in the town of Bizerte, he saved them from certain death. He always addressed the soldiers with the Serbian words: “Помоз Бог, браћо Срби! Да ли вам шта треба?” (“God help you, my Serbian brothers! Do you need anything?”

ДА ЛИ ЗНАТЕ КО ЈЕ БИО ЧОВЕК КОЈИ ЗАВЕШТАО СВОЈЕ СРЦЕ СРПСКОМ НАРОДУ?

ДР РОДОЛФ АРЧИБАЛД РАЈС

Швајцарски форензичар, доктор хемије и професор на Универзитету у Лозани, који је на позив српске Владе 1914. године дошао у Србију да истражује злочине аустроугарске, немачке и бугарске восјке над цивилним становништвом. Искрено је заволео српски народ и до краја свог живота остао у Србији. Рајсову љубав према Србима најбоље одсликава његова жеља да буде сахрањен у Београду, а његово срце однесено у урни на Кајмакчалан. У његовом тестаменту, између осталог, рекао је: „Ја сам волео српску земљу и драго ми је кад помислим да ће моје срце почивати и нестати на најпоноснијем врху српских земаља, поред другова које сам гледао како умиру.“

WHO BEQUEATHED HIS HEART TO THE SERBIAN PEOPLE?

Dr. RUDLOPHE ARCHIBALD REISS

The Swiss forensic scientist, doctor of chemistry and professor at the University of Lausanne, who was commissioned by the Serbian government in 1914 to investigate the atrocities of the Austro-Hungarian, German and Bulgarian armies perpetrated against civilians. He developed a deep affection for the Serbian people and lived in Serbia to his death. The love of Reiss for Serbia is most clearly demonstrated by his desire to be buried in Belgrade and that his heart be taken in an urn to Kaimakchalan. In his will, among other things, he stated: “I loved the Serbian country and I am happy in the knowledge that my heart will rest and vanish on the proudest peak of Serbian lands, next to the friends I saw die.”

ДА ЛИ ЗНАТЕ КАКО СУ САВЕЗНИЦИ ОВЕКОВЕЧИЛИ УЛОГУ И ДОПРИНОС СРПСКОГ НАРОДА?

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

У Великој Британији, на средишњем амабасадорском улазу Форин офиса (Foreign Commonwealth Office) у Лондону, упечатљив је и незаобилазан велелепни мурал Сигисмунда Гецеа назван „Британија миротворка“ (Britannia Pacificatrix). На муралу је Британија приказана као богиња Атена која се рукује са Америком, иза које у реду стоје савезници из Антанте. Ка Британији се уздиже Белгија, а поред ње, изнад српске тробојке, приказана је Србија. У британској престоници српска историја је глорификована обележавањем „Косовског дана“ (Kossovo Day). Преко 12.000 школа се 1916. године одазвало позиву да дају свој допринос прослави и на хиљаде учениика је писало саставе о Србима и Косову, док је Лондон био прекривен плакатима на којима је писало: „Мисли на Србију, моли се за Србију, обнови Србију.“

СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ

У Националном музеју Првог светског рата (Liberty Memorial) у Канзас Ситију налази се La Panthenon de la Guerre – највећа кружна панорамска слика (обима 402м), која представља уникатно сведочанство како је упамћен Први светски рат и улога Србије у њему. Значајно место заузима и Краљевина Србија са својим краљом Петром I, Регентом Александром на црном коњу, све српске војсковође, Милунка Савић, развијене заставе и прослављена српска војска за којом иде народ.

ФРАНЦУСКА

Када је реч о француском уважавању и одавању признања српском витешком доприносу у Првом светском рату, не може, а да се не помене отмена авенија Петра Првог од Србије, неколико стотина метара од Јелисејских поља. Авенија српског краља иде дијагонално од авеније председника Вилсона, а сече авенију другог ратног савезника, британског краља Џорџа V, чиме је Србији на симболичан начин додељено угледно и престижно место у заједници народа.

Аутор текста: Амбасадор, др Љиљана Никшић

Превод: проф. Ирена Оташевић

HOW DID THE ALLIES COMMEMORATE THE ROLE AND CONTRIBUTION OF THE SERBIAN PEOPLE?

GREAT BRITAIN

In Great Britain, the central ambassadorial entrance of the Foreign Office in London is adorned by the striking and unmissable mural by Sigismund Goetze called Britannia Pacificatrix. The mural shows Britannia as the goddess Athene shaking hands with America, behind whom stand the allies of the Entente. Clinging to Britannia is Belgium and beside her, above the Serbian flag is Serbia. In the British capital, Serbian history was glorified by the celebration of “Kossovo Day”. In 1916 over 12,000 schools contributed to the celebrations having thousands of students write essays on Serbs and Kosovo, while London was covered in posters which said: “Think of Serbia, pray for Serbia, rebuild Serbia”.

UNITED STATES OF AMERICA

The National World War I Museum and Memorial in Kansas City contains La Pantheon de la Guerre – the largest cyclorama – panoramic picture in the world (402m in circumference). The work represents a unique testimonial of World War I and the role of Serbia. The Kingdom of Serbia and its King Peter I, Regent Alexander astride a black horse, all the military leaders, Milunka Savić, flags flying high and the famed Serbian army, followed by the civilian population are all given a prominent place.

FRANCE

The French recognized and commemorated the chivalrous contribution of Serbia in the First World War by naming an elegant Parisian avenue after king Peter I of Serbia (Avenue Pierre-Ier-de-Serbie), several hundreds of meters from the Champs Elysees. The avenue stretches diagonally from the Avenue of President Wilson and is intersected by the avenue of another war ally, the British King George V. In this way, Serbia was symbolically given a venerable and prestigious position in the community of nations.

Author of the tekst: Ambassador dr Ljiljana Nikšić

Translation: prof. Irena Otašević