Заштита бораца

ТРАЖИМО САМО ОНО ШТО СМО ЗАСЛУЖИЛИ

Борци су своја права одужили, ово је мото Републичког одбора СУБНОР-а на коме већ неколико година остварује активност на плану борачко-инвалидске заштите. Заснива га на подацима добијених у којој је око 11.000 бораца и војних инвалида у 52 општине и градова дало одговоре о свом материјалном и здравственом стању. На основу ових одговора установљено је да је њихово здравствено стање неповољно због последица рата, поодмаклих година живота и недовољној сарадњи надлежних стручних институција и служби надлежних за питања борачко-инвалидске заштите у локалним органима власти.

Посебан проблем борцима представља породично стање јер стицајем разних околности живе сами и потребна им је помоћ у кући, смештај у установе социјалне заштите, брже услуге установа здравствене заштите, одржавање хигијенских услова у кућним условима, набавка намирница и хигијенских средстава. Један од постојећих разлога је непознавање права у систему социјалне заштите међу којима је смештај у установе социјалне заштите, услуге у кући помоћ у области породичних односа.

Из ових разлога Републички одбор СУБНОР-а уз подршку Министарства за рад запошљавање борачко-инвалидску заштиту, организује саветовања у градовима и окрузима на којима учествују, поред одбора СУБНОР-а, и представници домова здравља, центара за социјални рад, домова за старе и пензионере и служби за борачко-инвалидску заштиту у општинама и градовима. Разговор се води на основу анализе стања у свакој средини у којој се држи саветовање и упутстава за поступање одбора СУБНОР у сарадњи са надлежним органима и установама чија је помоћ потребна за ублажавање здравствених и егзистанцијалних проблема борцима, не само према њиховом стаусу већ и правима које припадају према законским решењима и за које они нису ни довољно упознати.

Такав састанак је одржан у Јагодини. Домаћин састанка био је окружни одбор Моравичког округа а присуствовали су му и председници Смедеревског и Краљевачког округа. Учеснике састанка је поздравио у име председника СУБНОР-а Србије Душана Чукића потпредседник Жељко Зиројевић, а и заменица градоначелника Драгана Марковића Палме Снежана Вукашиновић. Услове за одржавање састанка обезбедио је Геронтолошки центар у Јагодини чији је директор приказао услове живота у овој установи и спремност да реализује договорене закључке. Ову спремност су исказали сви учесници састанка по чеми се овај састанак може оценити као изузетно успешан. Састанком је председавала мр Душанка Лукић Хавелка председница Комисије за борачко-инвалидску заштиту СУБНОР-а Србије.