Избори 2012 и СУБНОР Србије

Закључак председништва СУБНОР Србије са седнице одржане 26. марта 2012. о деловању СУБНОР-а у расписаним изборима за органе  локалне самоуправе

Због историјске природе организације  везани смо за државу, њену одбрану, опстајање и трајање као основне институције друштва и националне кохезије. Политичка партија је интересни део друштвене надоградње у борби за  удео у вршењу власти коју поседује држава. То је њена функција и у једнопартијском и вишепаријском систему. Разлика међу партијама је у количини власти коју освоји. У оквиру вишепартијског система политичке странке су у деловању ограничене и усмерене заједничким националним интересима које мора јасно да дефинише и ограничи свака држава. Ти национални и општенародни интереси нужно је да буду преточени у основу програма политичких партија и буду оквир њиховог деловања. Проблем СУБНОР је што постојеће партије немају заједничко виђење националног и општенародног интереса и усклађено понашање, што утиче на јасност њихових програма, циљева и намера. Заправо, не постоји јасно од државе конституисан национални интерес и консензус између постојећих политичких партија.

СУБНОР је нестраначка организација и не треба да буде део изборне  активности ни једне партије. СУБНОР је  организација чији је циљ остваривање историјских опредељења из којих је поникла и антифашистичких токова које је прихватио савремени свет.

Однос политичких партија према егзистенцијалним интересима СУБНОР-а и НОП-у на нивоу Републике је различит, али у целини неповољан и  резервисан, код неких са вербалном подршком, а код једног броја изразито негативан. Међутим, стање у локалној самоуправи и њеним органима доста је различито када је у питању однос политичких партија и личности које их предводе према СУБНОР-у и Народноослободилачком покрету. Постоје и коалиције политичких странака које не прате коалицију на нивоу државе Србије и њихов различит однос према НОП-у и организацији СУБНОР-а и њеним циљевима. Нема, значи, утврђеног правила. У питању је различито понашање партија и водећих политичких људи сваке средине у односу на републички центар.

СУБНОР у свом опредељењу мора да води рачуна о интересима организације а не о интересима и намерама појединих политичких партија. Као део политичког друштва треба подржати понашање опција и личности који су се конкретно до сада исказали у вредновању, подршци и стварању услова СУБНОР-у у остваривању циљева удруживања, који су и разлог нашег постојања. Наравно ту подршку треба конкретизовати и јасно успоставити услове и границу те подршке. СУБНОР треба да се бори за своје интересе и циљеве у оквиру одређене друштвене средине и локалне заједнице а не за потребе одређене политичке опције и на тој релацији налази решење за међусобну сарадњу и подршку. Имајући у виду стање у политичком плуралистичком друштву, видно  из њиховог програма и  понашања, не постоји политичка партија којој природно припадамо, јер не постоји јасно профилисана лева опција у Србији.

Полазећи од природе нашег постојања и организовања, подржавамо самоуправу и органе локалне заједнице у којој тражимо јасан однос према СУБНОР-у, његовим циљевима, али манифестован кроз обезбеђење услова за његово деловање у остваривању циљева удруживања припадника НОП-а, учесника одбрамбених ратова 1990-1999, потомака, поштовалаца и других антифашистички опредељених људи.  Из тих разлога треба сарађивати са политичким опцијама и водећим личностима у току и после избора и укључити се у политичку активност, имајући пре свега у виду интересе наше организације и потребе за њено деловање у остваривању циљева удруживања и месту које јој припада у конкретној друштвеној средини.

У разговорима треба исказати и обезбедити наш интерес посебно за подручје пензијско-инвалидског система, социјално-здравствене заштите, образовну, културну и спортску делатност и учешће наших представника у органима тих организација и  локалне заједнице.

За СУБНОР и антифашистичку Србију битно је да јавно мњење не прихвата садашњи однос актуелне власти и водећих личности политичких партија према СУБНОР-у, антифашистичкој прошлости и припадницима Народноослободилачког покрета који су у борби против фашистичких окупатора и квислинга и сарадника ослободили земљу и народу донели слободу.

29.3.2012.

ПРЕДСЕДНИШТВО
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА
СУБНОР СРБИЈЕ
П р е д с е д н и к
Проф.др Миодраг Зечевић