Лист „Борац“

ОСНИВАЧ И ИЗДАВАЧ: Републички одбор СУБНОР-а Србије Београд,

ЗА ОСНИВАЧА: Проф.др Миодраг Зечевић

ПРЕДСЕДНИК ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА: Душан Чукић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:  Иван Матовић

РЕДАКЦИЈА: Мр Милош Мијалковић (догађаји), Милен Чуљић (технички уредник), Братислав Храстински (секретар), Гордана Вулић (компјутерски слог)

Лист излази месечно Цена: 50 дин. Годишња претплата: 500 дин.
Текући рачун: 205-22402-06, с позивом на број: 2010,
за Републички одбор СУБНОР-а Србије
Адреса редакције: Београд, Савски трг 9/IV
Телефон: (011) 6643-651
Телефакс: (011) 6645-929

E-mail: subnor@verat.net
Решењем Министарства за информације Републике Србије,
од 1. новембра 1996, лист је уписан у регистар јавних гласила под рег. бројем 2257