САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ (1941-1945. И 1992. И 1999.)
Скорашњи чланци
Архиве
Бројач посета
  • 843799Укупно посета:
  • 2617995Укупно прегледа:
  • 1Тренутно посетилаца:

Одредбама члана 7. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица (“Службени гласник СРС” број 54/89 и “Службени гласник РС”, број 137/2004) предвиђено да материјално необезбеђени борци НОР-а, учесници ранијих ратова, војни инвалиди, корисници породичне инвалиднине и чланови породице умрлих бораца НОР-а и учесника ранијих ратова, имају право на месечно новчано примање, ако испуњавају услове у погледу неспособности за привређивање и имовинског цензуса.

Материјално необезбеђени у смислу става 1. овог члана сматрају се корисници који немају личне приходе; нису у радном односу; не обављају делатност личним радом; не остварују накнаду личног дохотка за време привремене незапослености, изузетно новчано примање и новчану накнаду за време професионалне рехабилитације.

Поступак за признавање права из области борачко-инвалидске заштите

Покреће се по захтеву заинтересоване странке поднетом првостепеном органу управе надлежном за област борачко-инвалидске заштите -општинској управи по месту пребивалишта странке. Уз захтев за признавање права подносилац захтева прилаже одговарајуће писaне доказе (оригинале или оверене фотокопије) или их по службеној дужности прибавља орган који води поступак ако се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена евиденција, од органа који воде такву евиденцију.

На основу чињеница утврђених у поступку, првостепени орган доноси решење у управној ствари која је предмет поступка. Решење којим се признаје право подлеже обавезној ревизији.

Ревизију првостепених решења врши Министарство рада и социјалне политике, Покрајински Секретаријат за рад здравства и социјалну политику (за решења општина са територије АП Војводине) и Градска управа града Београда – Секретаријат за социјалну и дечију заштиту (за решења општина са територије града Београда).

Против првостепеног решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења.

Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби првостепеног решења се решава истовремено. Важно је непоменути да жалба и ревизија одлажу извршење решења.

У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено решење, може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар или предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.

Ако је странка незадовољна решењем донетим по жалби или у поступку ревизије, може покренути управни спор код Врховног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања решења. Изузетно, против решења донетог у поступку ревизије којим је првостепено решење укинуто или поништено и враћено на поновни поступак и одлуку, не може се водити управни спор, без обзира да ли је на првостепено решење изјављена жалба.

Print Friendly, PDF & Email
Пријатељи сајта
СБ Бањица Сокобања
Oculus
Сава животно осигурање

Призма
!cid_ii_13e1bf79434cfa61
Фондација Солидарност
Belgrade
13°
Сунчано
07:1015:58 CET
УтоСреЧет
15/2°C
13/3°C
13/6°C
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ СВИМ ЧЛАНОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СУБНОР-а

Због тоталне медијске блокаде aктивности СУБНОР-а,
посебно напора да се одбрани антифашизам као политичко-идеолошко опредељење савременог света и антифашистичка прошлост Србије:

Скупштина СУБНОР-а Србије позова чланство и организације да наш одговор буде масовна претплата на лист „Борац“, те на масовније учешће чланства у сарадњи са Редакцијом – како истина о антифашизму и часној антифашистичкој борби народа Србије 1941–1945. и 1992. и 1999. не би била медијски угушена а истина избрисана из свести нових генерација.

На изузетан значај тог питања указала је и седница Републичког одбора СУБНОР-а од 9. априла 2012.

Претплата за „Борац“ у 2020. износи 1.000 динара

Новац изволите уплатити на текући рачун РО СУБНОР-а Србије
бр. 205-22402-06, са назнаком – претплата за „Борац“ 2020.
Копију уплатнице пошаљите на адресу:
РО СУБНОР-а Србије, Савски трг 9, 11000 Београд,
или нам јавите телефоном на број 011/6643-651
како бисмо евидентирали вашу уплату и унели Вас у списак за експедицију листа.

Почетна | О СУБНОР-у | Контакт

Главни уредник Душан Чукић | СУБНОР Србије, сва права задржана.