ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ У БЕОГРАДУ

Извршни одбор СУБНОР Србије, у оквиру својих планских активности, организује саветовања чији је циљ стручна подршка општинским одборима СУБНОР у пружању помоћи борцима и војним инвалидима и јачање заједничке сарадње са надлежним институцијама које се баве правима и проблемима социјалне сигурности бораца и војних инвалида. Саветовање у Београду, одржано је 08.11.2022. године у згради СУБНОР, у сарадњи и заједно са Градским одбором Београда. Избор тема за ово саветовање дала је мр. Душанка Лукић-Хавелка, потпредседница СУБНОР-а Србије и председница Комисије за борачко инвалидску заштиту.

На саветовању су присуствовали председници општинских одбора СУБНОР Београда, а позив је упућен и представницима градских општина за послове борачко инвалидске заштите, општинских центара за социјални рад и домова здравља, чија је помоћ потребна на обезбеђивању социјалне сигурности бораца и војних инвалида.

Основна тема саветовања била је стање и проблеми бораца и војних инвалида у социјално здравственој заштити и примена законских права и стручних упутстава.

Саветовање је водио и дао поздравну реч и уводно излагање пуковник Бора Ерцеговац, председник Градског одбора СУБНОР Београд. Драган Вулевић, вишегодишњи саветник у Министарсву за рад, запошљавање, борачка и социјална питања говорио је о односу деце према остарелим родитељима, а затим је излагао проф. др Христо Анђелски, члан Комисије за борачко инвалидску заштиту, о проблемима здравствене заштите бораца и војних инвалида. У току дискусије изнети су конкретни проблеми здравствене и социјалне заштите бораца и војних инвалида у Београду. Саветовање је испунило очекивања и очекује се примена препорука у пракси општинских одбора СУБНОР. Договорено је да радна група, са предавачима на саветовању, формулише закључке са саветовања, и достави их локалној самоуправи, надлежним стручним институцијама и председницима општинских одбора СУБНОР ради добре сарадње на унапређењу борачко инвалидске заштите.

8.11.2022