Равни Банат дао је велики допринос борби за ослобођење од окупатора у НОР-у

Стеван Војновић – Зека

Упркос веома неповољним географско-стратегијским условима у Банату за вођење борбе за слободу против окупатора, без шума и планина, одвојен великим рекама Дунавом и Тисом од осталих делова земље, равни Банат дао је велики допринос борби за ослобођење. Борце за слободу чувале су од непријатеља патриоти у насељеним местима и који су им омогућавали да организују успешне оружане акције.

Тако је у Банату организовано шест НО партизанских одреда: Кикиндски, Петровградски, Меленачки, Кумански, Мокрински и Драгутиновачки. Борци ових одреда укључени су 1943.г. у Северно-банатски партизански одред који је наставио борбе у Срему и Босни.

Најзад, 14.октобра 1944.г. у Кикинди је формирана Тринаеста војвођанска НОУ бригада у коју је добровољно ступило преко 2000 патриота читавог Баната. У борби за слободу, свој живот дао је 371 грађанин Кикинде.

Банат је дао још око 800 бораца за слободу који су под борбом прелазиле Дунав да би били распоређени у друге војвођанске бригаде на положајима у Срему, Босни и другим деловима земље. У Петој војвођанској НОУ бригади била је формирана чета састављена од бораца из Баната која је за своју храброст похваљивана.

Тринаеста војвођанска НОУ бригада ушла је у састав Треће армије ЈА и водила операције према Печују у Мађарској. Крајем 1944.г. бригада је преименована у Прву бригаду дивизије КНОЈ-а са задатком да обезбеђује границу према Мађарској од Дунава до Тисе.