Успешан десант Пете бригаде 21. дивизије преко Дунава

Мр Душан Гвозденовић

После успешно завршене Београдске операције, наша Прва армија је пребачена у Срем где је водила жестоке борбе с јединицама немачког 34.копуса. До 12. априла фронт је стабилизован на линији: Мохово – Товарник с.Липовац на Босуту. Немци су на Сремском фронту имали јака фортификацијска утврђења са два одбрамбена појаса дубине до 30 км.

Непосредно уочи пробијања фронта које су 12. априла извеле јединице северне групе Прве армије, Пета бригада 21.дивизије ноћу 11/12.априла извршила је десант преко Дунава између села Сотина и Опатовца и ударом у позадину непријатља, значајно допринела извршењу задатака јединица Прве армије.

Основни задатак Бригаде, био је да се ноћу 11/12.априла на седам монитора пребаци на десну обалу Дунава код Сабадошевог салаша, поседне мостобран око 10 км. иза предњег краја непријатељске одбране и у време пробоја главних снага с фронта омета дејства артиљерије и резерве непријатеља и пресече правац његовог повлачења из рејона Мохово-Опатовац ка Сотину.

За први ешалон десанта одређен је 2.батаљон који се око 23,00 искрцао у висини Сабадошевог салаша на десној обали Дунава. Обала на том месту је била стрма, клизава, начичкана минама и заграђена жичаним препрекама које су борци без већих тешкоћа уклонили.

После краће и жестоке борбе непријатељ је био принуђен да се повуче с обе линије ровова, чим је пресечена комуникација Опатовац-Сотин и успостављен ужи мостобран. По пребацивању осталих делова Бригаде, проширен је мостобран и пресечена одступница немачкој бригади „Клоз“ која се налазила на правцу главног удара наших снага.

У овој операцији непријатељ је имао значајне губитке, нарочито у људству (око 500 погинулих и 20 заробљених). Поред велике количине пешадијске муниције и мина, заплењено је 7 пушкомитраљеза, 1 минобацач, 35 пушака поред другог ратног материјала и опреме. Бригада је имала 41 погинулог, 177 рањених и пет несталих при десанту.

Неки аутори сматрају да ова операција спада у најуспешније десанте у овој категорији који су изведени у току Народноослободилачког рата.