САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ (1941-1945. И 1992. И 1999.)
Скорашњи чланци
Архиве
Бројач посета
  • 816550Укупно посета:
  • 2553941Укупно прегледа:
  • 1Тренутно посетилаца:

ОВАКО ЋЕМО РАДИТИ

Републички  одбор је усвојио допуну платформе за рад до 2014. године

Платформа је актуелни и важећи документ СУБНОР-а за овај период у којем су изнета дугорочна основна полазишта, природа и карактер идејно-политичко антифашистичко опредељење чланова, правци активности и начини остваривања циљева удруживања. Досадашња активност је потврдила животност таквих опредељења наше оријентације и прихватљивост СУБНОР-а у друштвеној средини.

Из тих разлога, нема потребе да се доноси нова Платформа, нити она мења, али постоји потреба да се осавремене нека полазишта с обзиром на услове у којима делујемо, и утврди правац њиховог остваривања. У међувремену СУБНОР је покренуо низ активности које захтевају јасније опредељење и шире ангажовање на њиховом остваривању.

Заштита и традиција

Борачко-инвалидска заштита као значајан део социјалне политике друштва, трајно је и примарно подручје деловања СУБНОР-а као гаранта социјалне сигурности бораца, војних инвалида и њихових породица. То подразумева очување и унапређење нивоа борачке заштите у области законодавне регулативе.

У сарадњи са установама у области здравства и социјалне заштите, државним органима, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама, СУБНОР ће обезбеђивати услове за непосредно и ефикасно задовољавање здравствених и социјалних потреба, посебно старих, инвалидних, самохраних бораца и њихових породица у институцијалним и ванинституцијалним условима.

Посебна пажња посветиће се члановим СУБНОР учесницима ратова после 1990. и њиховим породицама у задовољавању њихових животних, социјалних и здравствених потреба.

Неговање традиција НОР-а и других ослободилачких ратова Србије је трајан задатак свих наших организација и у том правцу нашу активност треба развијати и осавремењивати новим облицима и садржајима рада.

Сви процеси на друштвено-политичкој сцени Србије имају великог одраза и на наше организације. Најчешће отежавају рад и остваривање  програмских активности. У информативној области постоји блокада наших активности и новим тумачењима НОР-а, његово омаловажавање и рехабилитовање квислинштва и колаборације.

Треба настојати да се у наредном периоду уреде споменици с обзиром да ове и наредне године су значајни датуми из наше историје посебно двадесетог века:

– 70. годишњица Пријепољске битке;

– 70. годишњица Батинске битке;

– 70. годишњица Пробоја Сремског фронта;

– 70. годишњица ослобођења Србије;

– 100. годишњица почетка Првог светског рата;

Наш трајни задатак је уређење споменика и спомен-обележја од месних, општинских, градских, окружних и покрајинских организација како би одговорили основној намени. И даље се залажемо да се  споменик маршалу Титу у Ужицу врати на своје место.

Посебно питање су музејске поставке у општинским и регионалним музејима јер еуфорија деведесетих година је уништила многа историјска документа, како би сакрили  колаборацију у Другом светском рату са фашистичким окупаторима.

Остаје питање шта је било са музејским собама у касарнама после деведесетих година и где је тај материјал, што треба установити.

Значајан допринос неговању традиција има Фондација „Драгојло Дудић“ која својим књижевно-историјско-публицистичким конкурсом омогућава да из анонимности изађу необјављена дела са тематиком НОР-а и ослободилачких ратова Србије.

Фондација постоји више од 40 година и требало би даље њено деловање осавременити и анимирати нове учеснике.

Сведоци смо да се у дневној штампи и средствима информисања разним културним и уметничким манифестацијама фалсификује истина о НОБ, шири неистина о њеним учесницима, а велича издаја и свим средствима покушава да се издаја рехабилитује, а победници прикажу као издајници.

Организација и чланство  захтевају да се о њима води много више бриге од оне које посвећујемо овом питању. Нужно је да организацију и унутрашње односе, међусобне, вертикалне и хоризонталне и експертне везе успоставимо у складу са одредбама Статута СУБНОР-а Србије и важећим прописима. При томе, као полазиште узети природу, циљеве и историју СУБНОР-а као носиоца антифашистичке борбе, прогресивних идеја и опредељења која су изграђена у току његовог постојања, као организације.

Пред СУБНОР-ом се налази неколико дугорочних задатака који су обавеза свих организација. На нивоу месних и општинских организација, мора се установити евиденција чланства која се ажурира у децембру сваке године. Морамо имати реално сазнање о чланству у нашој организацији, јер је она поред активности мерило нашег утицаја у друштвеној средини. Обнова чланства људима антифашистичке и демократске опредељености је битан услов даљег развоја СУБНОР-а. Подмлађивање и обнова су основни услов за трајање и успон организације.

Финансирање активности је услов опстајања и развоја организације. У ненаклоњеној политичкој структури, идеолошки супротстављеној антифашистичкој акцији, разумевање према борачкој организацији крајње је неповољно, без обзира на законске обавезе. С друге стране, проблем се налази и у самој борачкој организацији, јер постоји велики фонд имовине СУБНОР-а који је неидентификован непажњом самог СУБНОР-а. Према овом питању има и отпора и неразумевања због чега је Републички одбор почео акцију припремања представника СУБНОР-а за рад на овим питањима у оквиру општинских и окружних удружења. Где год су општинске и градске организације СУБНОР-а почеле да се баве овим питањем пронађена је имовина која је била противправно присвојена и коришћена. Тражимо да се овом питању приђе са потребном пажњом јер се на овај начин обезбеђује финансијска независност организације.

Правна рехабилитација жртава квислинга и колаборациониста са фашистичком окупаторима, наша је морална обавеза, као и потомака тих жртава. То је истовремено и озбиљно политичко питање организације. Она одсликава наш однос према овом питању, јер су ти људи дали своје животе у борби за победу над фашистичким окупаторима и њиховим сатрапима. Очекујемо да се удружења бораца општина и градова одговорније односе према овом питању, и као пример у том погледу узму организације СУБНОР-а Чачка и Краљева.

Међународна активност

1. СУБНОР Србије има  веома развијену међународну активност, којој посвећује посебну пажњу. Протеклих година су, захваљујући уложеним напорима, успостављени или обновљени односи и сарадња са великим бројем националних ветеранских и међународних организацијама ратних ветерана – Светском федерацијом бивших бораца (FMAC) и Међународном федерацијом покрета отпора (FIR).

Имајући у виду велики допринос народа Србије победи над фашизмом и међународни углед СУБНОР-а, присутан је наглашени интерес националних и наведених међународних ветеранских организација, за даље унапређивање међусобних односа и сарадње, како на билатералном, тако и на мултилатералном плану, на чему ће СУБНОР Србије и убудуће активно радити.

На тај начин СУБНОР даје свој допринос:

а) афирмацији, неговању и очувању антифашистичких и слободарских традиција Србије, јачању њеног угледа и њене укупне позиције на међународном плану;

б) очувању, јачању и унапређивању мира и безбедности у региону и на ширем плану, уз активно залагање СУБНОР-а за стриктно поштовање Повеље УН, основних принципа међународног права, независности, равноправности, суверенитета и територијалног интегритета свих земаља;

в) напорима Владе и других државних структура на националном и међународном плану, чији је циљ да се заштите безбедност, права и интереси Срба на Косову и Метохији, осигура достојанствен, слободан и безбедан повратак свих избеглих и прогнаних лица у току ратних сукоба деведесетих година прошлог века и после агресије НАТО 1999., и да се за проблем Косова и Метохије, дипломатским и правним средствима, нађе трајно и одрживо решење, у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244, Устава Србије и Резолуције Народне скупштине Србије;

г) упоређивању, корисној размени и коришћењу позитивних искустава других земаља, посебно у решавању материјалних, социјалних, здравствених и других проблема бивших бораца, инвалида рата и њихових породица, заштити и унапређивању њиховог положаја и стварању услова за пуну реинтеграцију ветерана и жртава рата у друштвену средину у којој живе.

2. Полазећи од позитивних искустава остварених протеклих година, унапређивање односа и сарадње са сродним ветеранским организацијама суседних земаља,  Европе и шире, како на билатералном, тако и на мултилатералном плану, остаје и убудуће један од приоритетних циљева међународне активности СУБНОР-а. Ту посебно имамо у виду позитиван развој, последњих година, контаката и сарадње са организацијама ветерана из Другог светског рата, на простору бивше Југославије. Кроз даље унапређивање тих односа и сарадње, СУБНОР Србије даје свој допринос превазилажењу  негативних  последица недавне заједничке турбулентне прошлости на том простору, бољем повезивању народа наших земаља, њиховом зближавању, јачању међусобног поверења и разумевања, у интересу мира, стабилности и безбедности у региону. СУБНОР ће, такође, у контактима са тим организацијама наставити досадашње напоре у циљу постизања за све прихватљивог договора о избору једног од најзначајнијих датума из наше заједничке антифашистичке и ослободилачкње борбе, који би био предмет  заједничког свечаног обележавања.

У оквиру укупне међународне сарадње СУБНОР-а са организацијама ветерана у региону, значајно место има пригранична сарадња појединих локалних органа СУБНОР-а са прекограничним локалним органима ветеранских организација из суседних земаља. Залажемо се за то да  општински и окружни одбори СУБНОР-а убудуће том виду сарадње посвете још већу пажњу. Искуство показује да та сарадња има позитиван утицај на стварање прекограничне климе већег поверења и блискости, доприносећи бољем пословном, културном, спортском и сваком другом повезивању и зближавању  грађана са једне и друге стране границе.

3. У оквиру међународне активности СУБНОР-а, значајно место заузима учешће наших представника у меморијалним активностима које се организују у земљама где су билим лоцирани концентрациони логори за време Другог светског рата. Активним учешћем у тим активностима, СУБНОР, са своје стране, одаје дужну пошту великом броју грађана Србије, који су били жртве фашистичке тортуре, масовних убистава на стратиштима тих логора, или  смрти у гасним коморама. СУБНОР ће наставити тај значајан вид активности, како због пијетета према жртвама тог вида фашистичких злочина и њихових сталних осуда, тако и због васпитног утицаја на садашње и будуће младе генерације.

4. СУБНОР ће наставити да унапређује односе и корисну сарадњу са Светском федерацијом бивших бораца (FMAC) и Међународном федерацијом покрета отпора (FIR), кроз редовне контакте на билатералном плану и активним наступом на међународним скуповима ратних ветерана, у њиховој организацији.

Настављајући и унапређујући сарадњу са FMAC-ом, као и са FIR-ом, уз активно учешће на међународним конференацијама у њиховој организацији, СУБНОР-у Србије се пружа повољна прилика да, поред напред изнетог, пропагира и афирмише своје ставове о значајним питањима унутрашње и спољне политике и да, на тај начин, утиче и на политику и ставове тих међународних организација и њихових чланица.

СУБНОР у оквиру своје међународне активности, као међународно афирмисана и цењена антифашистичка организација, активно учествује у осуди растућих појава и све присутнијих активностиразличитих екстремистичких  партија, покрета и група.

СУБНОР ће,  наставити да се активно бори на међународном плану, против свих покушаја глорификације фашистичке идеологије, релативизације злочина које су починили фашисти и њихови сарадници у току Другог светског рата, изједначавања носилаца неофашистичке и неонацистичке идеологије са антикомунизмом, рехабилитације носилаца колаборације са фашистичким окупационим снагама и проглашавање оних који су ратовали против савезничке антифашистичке коалиције, или сарађивали са нацистима и фашистима у злочинима против свог народа, учесницима ослободилачког покрета и борцима за слободу.

Информисање и издаваштво

Информисање чланства и јавности о нашој активности, ставовима и догађајима у Србији и друштвеној средини и реаговања на догађање у нашој организацији и друштву је наша дужност и трајна обавеза.

Укључивање у информативни простор Србије СУБНОР-а наилази на озбиљне тешкоће посебно у тзв. централним медијима. Локални медији, већина од њих, су отворени према СУБНОР-у и нашој делатности и антифашистичкој опредељености.

Централни, београдски медији, су затворени или спорадично отворени према СУБНОР-у и то већином у негативном смислу према НОБ-у, НОП-у и антифашизму. Полазећи од идејно-политичке опредељености власника и издавачке политике редакције наше место се неће видно побољшати ни наредних година.

Насупрот нама место ће добијати реваншистичке појаве и покрети, наставиће се подржавање враћања у оптицај монархистичких идеја и величање квислинга којих се, што се тиче Другог светског рата, стиде свугде где су такви постојали. Партизанска и народноослободилачка борба предвођени КПЈ и маршалом Титом, социјалистичка изградња и улога наше државе у прогресивном свету, светле традиције и борбе за мир и солидарност на равноправној основи сарадње, биће потискивани најездом нових назови историчара који су у служби неоколнијализма заснованог на принципима већ израубоване тезе о новом поретку и деобе општег природног добра на планети према снази топуза.

Баш због такве ситуације, у немилосредној и острашћеној пропаганди која нас запљускује са свих страна а домаћи медији то без задршке спроводе, улога СУБНОР-а мора да буде одговарајућа и то без обзира на услове који нису ни мало прикладни. Тренутак је такав потоњих годину дана да се ангажујемо још упорније на најесенцијалне појаве у друштву и да реагујемо, предлажући решења и заступајући интересе чланства који су, у исто време, потребе и императив државе и опстанка народа.

На располагању су нам: 1) Лист „Борац“; 2) Портал СУБНОР; 3) Саопштења и изјаве; 4) Конференције за медије; 5) Локални медији, 6) Нова издања.

Лист „Борац“ ће излазити редовно са већим бројем страна. Изненађује недовољна претплата у односу на број чланова СУБНОР-а. Због тешкоћа у финансирању нужно је више учинити на повећању претплате и налажењу реклама које су посредник купопродајног односа. Благовременост, тачност и потпуност информације су битне за успешно деловање СУБНОР-а у целини. Због тога треба ангажовати сталне дописнике из друштвене средине и на тај начин информисаност чланова СУБНОР-а и друштвене средине подићи на виши ниво.

Портал СУБНОР-а на интернетској мрежи већ је добио пуно право грађанства – за непуних годину дана пребацио је, за наше услове у целини, рекордних 130.000 посетилаца, који се јављају и као коментатори прилога. Избором тема и готово свакодневном попуном привукао је пажњу јавности, не само у нашој земљи, и најефикаснији је доказ о раду организације не само у средишту, већ и путоказ чланству и друштву у целини којим циљевима стремимо и од чега нећемо одустати. Ту политику, усавршавајући израз у презентацији, морамо да наставимо.

Један од горућих задатака је да, обзебедимо рекламе и на тај начин, из сопствених прихода, унапредимо изглед портала на интернету.

Досадашња пракса нам је доказала да су наша редовна саопштења, изјаве и преписке (наша писма) са највишим државним фуниционерима с времена на време, у централним медијима, имали прођу. Без озбира на досадашњи „зид ћутања“ наставићемо са истом праксом и свим медијима слати саопштења.

Препоручујемо да одбори у Србији чешће зову новинаре у своје просторије и обавештавају их о разним облицима рада и напорима организације  у целини.

Општински и остали одбори треба да наставе сарадњу са својим медијима, а искуство учи да још има доста простора који није искоришћен. Препоручујемо да се преко локалних медија афирмише и укупна политика СУБНОР-а. Обавештавање не сме да се своди само на свечаности и историјске тренутке – има још много тема попут, на пример, акције о враћању наше имовине или о рехабилитацији жртава квислиншких власти у Другом светском рату, што само по себи треба да заинтересује широк круг људи и тиме афирмише и покаже шта то све борци и њихови потомци, антифашисти и поштоваоци раде у савременим условима.

СУБНОР је познат по издаваштву као делу свог дуга према традицији и сутрашњици. У том смислу ће се, без обзира на материјалне услове, наставити у јасном циљу да је и та област од капиталне важности.

Сваки наш научни или скуп сличне врсте, о темама из даље прошлости или везаним за садашњост, публиковаћемо сами или, као у неким досадашњим примерима, са колективним чланицама.

Циљ нам је, такође, у интересу нових генерација, да разне већ искривљене погледа на славну НОБ исправимо у директном контакту са школама.  Пре неколико година су већ измењени наставни програми а тадашњи лидери наметнули су идеје новопечених тобоже историчара, заслепљених страначком идеологијом редефинисаног друштва и разним кратким курсевима са предавачима са свих страна.

Морамо да инсистирамо, у директним разговорима са надлежнима да се у школе врати традиција без политичког утицаја помодара и омогући присуство бораца антифашиста који ће говорити и о славном путу оних који су у темеље Европе уградили самосталност и слободу.

Print Friendly, PDF & Email

Једно реаговање на Републички одбор (3)

  • pedjaza каже:

    Vrlo ambiciozni planovi su pred SUBNOR-om, ali i ostvarivi. Kao najveća i najozbiljnija organizacija u negovanju tradicija NOR-a, antifašističke borbe, ali i svih drugih oslobodilačkih ratova, vođenje brige o učesnicima i invaldima tih ratova, članovima njihovih porodica i potomcima, kao i uključivanjem poštovalaca NOR-a u svoj rad, SUBNOR je objedinio široku lepezu aktivnosti, od kojih bi nekima trebalo da se bave i državni organi i organi lokalne samouprave. Imajući u vidu navedeno, a dodajući tome i međunarodne aktivnosti, SUBNOR zaslužuje mnogo širi medijski prostor od onog koji dobija.

Koнкурс

СУБНОР СРБИЈЕ

и

ФОНДАЦИЈА ”ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

р а с п и с у ј у

48. наградни конкурс за необјављене књижевне и историографске радове.

 

Конкурс обухвата све области књижевног и историографског стваралаштва које доприноси неговању традиција ослободилачких ратова, Народноослободилачког рата и антифашистичке борбе и изградње Србије.

Радови се примају до 1. септембра 2019. године.

Радове потписане шифром и у посебној затвореној коверти доставити уз основне податке о аутору на адресу: СУБНОР Србије, Савски трг бр. 9/4, Београд, са назнаком – за конкурс ”Драгојло Дудић”

Оцењивачка комисија ће донети одлуке о награђеним и похваљеним радовима.

Фондација ће осигурати објављивање првонаграђеног рада.

Резултати конкурса биће објављени у јавним гласилима до 13. новембра 2019. године, а награде и похвале уручене 15. новембра 2019. године.

Пријатељи сајта
СБ Бањица Сокобања
Oculus
Сава животно осигурање

Призма
!cid_ii_13e1bf79434cfa61
Фондација Солидарност
Belgrade
23°
Углавном облачно
06:2518:36 CEST
НедПонУто
min 13°C
23/14°C
17/12°C
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ СВИМ ЧЛАНОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СУБНОР-а

Због тоталне медијске блокаде aктивности СУБНОР-а,
посебно напора да се одбрани антифашизам као политичко-идеолошко опредељење савременог света и антифашистичка прошлост Србије:

Скупштина СУБНОР-а Србије позова чланство и организације да наш одговор буде масовна претплата на лист „Борац“, те на масовније учешће чланства у сарадњи са Редакцијом – како истина о антифашизму и часној антифашистичкој борби народа Србије 1941–1945. и 1992. и 1999. не би била медијски угушена а истина избрисана из свести нових генерација.

На изузетан значај тог питања указала је и седница Републичког одбора СУБНОР-а од 9. априла 2012.

Претплата за „Борац“ у 2019. износи 800 динара

Новац изволите уплатити на текући рачун РО СУБНОР-а Србије
бр. 205-22402-06, са назнаком – претплата за „Борац“ 2019.
Копију уплатнице пошаљите на адресу:
РО СУБНОР-а Србије, Савски трг 9, 11000 Београд,
или нам јавите телефоном на број 011/6643-651
како бисмо евидентирали вашу уплату и унели Вас у списак за експедицију листа.

Почетна | О СУБНОР-у | Контакт

Главни уредник Душан Чукић | СУБНОР Србије, сва права задржана.