Републички одбор

ПУНОМ ПАРОМ НАПРЕД

СУБНОР Србије иде пуном паром напред – закључено је на седници Републичког одбора, одржаној у Београду под председништвом проф. др Миодрага Зечевића.

На дневном реду било је неколико веома значајних питања, међу којима је, без сумње, расправа о изменама и допунама Статута наше организације. Реч је о предлогу који ће ускоро, на коначно усвајање, доћи на заседање Скупштине СУБНОР-а.

Нови Статут омогућиће бољи и савременији рад, привлачан за ветеране СУБНОР-а и, у исто време, млађе и нове чланове из редова припадника одбрамбених ратова, затим потомке револуционара и учесника славне народноослободилачке борбе, поштоваоце и све антифашисте који су се придружили или већ суделују у раду.

Уводну реч је на седници Републичког одбора имао председник проф. др Миодраг Зечевић, који је, између осталог нагласио да ће Скупштини бити предложено да име СУБНОР остаје, али ће организација имати у свом саставу све борце народноослободилачких ратова Србије који прихватају статутарне обавезе и антифашизам ради остваривања трајних циљева удруживања и чувају углед и достојанство наше антифашистичке организације и праведност и циљеве ослободилачких ратова наше државе.

Нова статутарна решења јачају интегративност организације и њено деловање као јединствене организације.

(УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ ПРОФ. ДР МИОДРАГА ЗЕЧЕВИЋА МОЖЕТЕ У ЦЕЛОСТИ ПРОЧИТАТИ ОДВОЈЕНО НА ОВОМ ПОРТАЛУ)

На седници Републичког одбора било је доста речи и о омасовљавању, као и имовини која широм Србије постоји у законском власништву СУБНОР-а у целини и појединачних општинских, градских или окружних и покрајинских одбора.

Републички одбор је потврдио да у тренутном изборном периоду календар обавеза мора бити поштован. Све општинске и градске организације треба изборни процес да заврше до 15.маја. До краја маја одржаће се избори у окрузима и за покрајинске одборе. Скупштина СУБНОР-а Србије предвиђена је за јун.

Седници Републичког одбора СУБНОР-а присуствовао је и представник министра за рад и социјалну политику, као и представник министра војске.