Међународна сарадња

Од свог оснивања, 1948. године, СУБНОР Србије активно учествује у ме­ђународној сарадњи. Својим деловањем на међународном плану у свим фазама послератног развитка света, СУБНОР је стекао велики углед у круговима рат­них ветерана многих земаља.

СУБНОР Србије је сарађивао или је имао само повремене контакте са више међународних организација: Светска федерација бивших бораца (FMAC), Ме­ђународна организација покрета отпора (FIR), Међународна конфедерација бивших ратних заробљеника (CIAPG) и Европска конфедерација бивших бо­раца (SEAC).

СУБНОР Југославије је један од оснивача Светске федерације бивших бо­раца (FMAC). У Београду је 1949. године одржана оснивачка скупштина, а на Конгресу у Паризу 1952. године, организација је добила данашње име – Светска федерација бивших бораца (FMAC). Непосредно после оснивања, FMAC је 1951. године добио статус консултативног члана ОУН. Данас има око 180 борачких удружења из 90 земаља и око 27 милиона чланова.

СУБНОР Србије има веома тесну сарадњу са Међународном федерацијом бораца покрета отпора (FIR). То је регионална европска организација антифашистичких бораца. До промена у земљама Цен­тралне и Источне Европе, FIR је окупљао све борачке организације тих земаља, као и удружења бораца такозване леве политичке оријентације из земаља Западне Европе, Израела и Кипра. Више од других борачких организација, FIR је ангажован у борби за очување антифашистичких вредности Другог светског рата.

СУБНОР Србије је 2018. године организовао у Београду међународни скуп антифашиста Балкана на коме су учествовали представници борачких и антифашистичких организација из Албаније, Бугарске, Грчке, Мађарске, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније, Црне Горе, Републике Српске и домаћина Србије. Учешће у раду ове импозантне међународне конференције под називом Балкан зона мира, договора и разумевања узели су и највиши представници ФИР-а.

СУБНОР има интензивну сарадњу са организацијама бивших бо­раца европских земаља, посебно република са простора бивше Југославије као и Руске федерације, Италије, земаља Балканског полуострва. Значајну пажњу је поклањао и развија­њу сарадње са бившим борцима савезничких земаља – САД, Канаде, Аустралије, Новог Зеланда и са борцима несврстаних земаља.