Традиција

АКЦИЈАШИ У АКЦИЈИ

Захваљујемо Савезу удружења бораца на сарадњи и подршци која нам је пружена у припреми за организовање Удружења учесника омладинских радних акција и волонтера Србије стоји у писму које је Стеван Стојановић упутио СУБНОР-у и председнику Зечевићу.

Ви сте са сарадницима присуствовали Првом сабору акцијаша у Доу народне Скупштине Србије. Сабор је акламацијом прихватио Циљеве и програмску оријентацију Удружења. Удружење је формално регистровано у септембру а до краја децембра ове године биће уписано у евиденцију Министарства омладине и спорта у категорији Удружења за младе. Седиште Удружења је на Новом Београду, Бул. уметности 27/I, тел. 21-38-519.

На Првој Скупштини Удружења усвојене су одлуке о прикључивању локалних Удружења и облика организовања и појединачних чланова у Удружење Србије и др. Такође, донета је Одлука о приступању нашег Удружења Омладинском савету Србије, који штити наследна права ранијег Савеза омладине Србије. (Поред нашег Удружења ту су и Млади горани, Извиђачи и Млади истраживачи и др.).

Скупштина је на првој седници усвојила Национални програм јавних радова Србије. Као пратећи, овом програму је придружен Истраживачки пројекат о односу грађана Србије према добровољном раду и волонтаризму.

Са Удружењем из Београда радимо на изналажењу простора за сталну изложбену поставку посвећену радим акцијама, са намером да то прерасте у Музеј радних акција. У вези са очувањем сећања на објекте које градила омладина, 12.12.2012. год. обележена је 65.годишњица почетка изградње фарике ИЛР Железник. Очекујемо да сви власници и корисници ових објеката на те објекте поставе спомен-обележја и сваких 5 година обележе јубилеј почетка њихове изградње.

Како видите, прихватили смо доста Ваших савета из фазе припреме за формирање Удружења. Спремни смо да Вас и детаљније, непосредно упознамо са текућим и намераваним акцијама.