Здравље

МИНИСТРУ, С ПРЕДЛОГОМ!

Министру здравља проф. др Славици Ђукић Дејановић упућено је писмо у коме СУБНОР износи низ предлога за бољу заштиту чланова наше организације.

Поштована госпођо министарка, Савез удружења бораца НОР-а последњих година је активно ангажован на унапређењу здравствене и социјалне заштите бораца НОР-а, посебно бораца НОР-а ратних војних инвалида. У складу са својим програмима СУБНОР је укључен у свеобухватну активност у реализацији Националне стратегије о старењу у Републици Србији.

Носиоци најзначајнијег дела активности су општински одбори СУБНОР-а, који су организовали спровођење програма и пројекта Републичког одбора, заснованих на принципима емпиријског истраживања. То је подразумевало непосредно снимање животних услова, бораца и њихових породица, посебно у области здравствене и социјалне заштите, путем анкетног упитника. На жалост, због ограничених средстава, динамика снимања стања је текла успореним темпом, без обзира на наше инсистирање, с обзиром на старост чланова СУБНОР, да се мере морају предузимати „док није касно“.

Снимање стања и анализе добијених података о исказаним неопходним социјално-здравственим потребама, представља само прву фазу наше активности. Неопходна је најважнија фаза како остварити сарадњу са домовима здравља, војномедицинским центрима и центрима за социјални рад, Црвеним крстом и другим организацијама ради предузимања одговарајућих мера у остваривању утврђених потреба, након снимања стања. У том смислу су постигнута корисна искуства у појединим општинама. Међутим, у већини општина организације СУБНОР-а траже подршку надлежних министарстава да путем препоруке установама у области здравствене и социјалне заштите, да те установе помогну општинским одборима у решавању конкретних проблема исказаних у анкетним упитницима.

Имајући у виду старосну структуру борачке популације (просечна старост је 86 година) и њихове социјално-здравствене потребе,а у оквиру друштвене бриге о свим старим лицима, молимо да путем Ваше препоруке домови здравља  пруже помоћ организацијама СУБНОР-а, када им се обрате са извештајем и подацима о нађеном стању здравствених потреба појединаца. Уколико прихватите овај предлог спремни смо за договор и сарадњу у погледу одговарајућег начина остварења тог предлога односно ваше подршке активности СУБНОР-а у области здравствене заштите.Предлажемо да зависно од Вашег времена, закажете састанак са представницима Републичког одбора СУБНОР-а на коме би била размотрена и друга питања од значаја за здравствену заштиту бораца НОР, као и бораца и РВИ после 1990. године.

С поштовањем,

Председник

Проф.др Миодраг Зечевић