Акција у току

ПОМОЋ БОРЦИМА И ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА

Овогодишњим пројектом активности Републичког одбора СУБНОР-а кога је усвојило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и претходне три године посебан значај придаје се борачко инвалидској заштити бораца и војних инвалида.

У том циљу ове године планирано је одржавање саветовања у Алексинцу, Краљеву, Кикинди, Зрењанину и Смедереву. На овим саветовањима, које заказује председник СУБНОР-а Душан Чукић, поред одбора СУБНОР-а на нивоу једног или више округа учествују директори установа здравствене и социјалне заштите и председници локалних органа управе. Саветовање организује Комисија за борачко инвалидску заштиту у сарадњи са одбором СУБНОР-а у месту одржавања.

Такво саветовање одржано је у Краљеву на коме су учествовали председници одбора СУБНОР-а Рашког округа. На основу уводног излагања Душанке Лукић Хавелке, председника Комисије за борачко инвалидску заштиту РО СУБНОР-а и осталих учесника у расправи констатовано је следеће:

  • да одбори СУБНОР-а у Краљеву, Новом Пазару, Тутину, Врњачкој Бањи, Сјеници и Рашкој не добијају никакву помоћ од локалних органа управе;
  • да до сада нису имали никакав контакт ни са установама социјалне и здравствене заштите у свом месту;
  • да сами борци нерадо примају сугестије да користе права у систему социјалне заштите због тога што не познају та права у овом систему и мисле да су она намењена за материјално необезбеђена лица;
  • да ни сами органи СУБНОР-а нису имали у виду ова права и зато нису ни остваривали сарадњу са установама социјалне заштите.

На састанку им је уручен упитник на основу кога би се у личним контактима са борцима и војним инвалидима приликом њиховог попуњавања установило социјално, здравствено и материјално стање сваког борца. Образложење о начину попуњавања упитника изнео је др Христо Анђелски, члан Комисије за социјално здравствену заштиту РО СУБНОР-а.

На основу упутстава која су примили на овом саветовању усвојени су следећи закључци:

  • да одбори СУБНОР-а који су присуствовали овом саветовању спроведу упитнике у року од двадесет дана;
  • да на основу података добијених у упитнику одбори СУБНОР-а утврде своју обавезу да пруже помоћ најугроженијим борцима и војним инвалидима;
  • да одбори СУБНОР-а попуњене упитнике доставе Комисији за борачко инвалидску заштиту РО СУБНОР-а која ће их обрадити и сачинити извештај за сваку општину да би одбори СУБНОР-а на основу тог извештаја планирали и реализовали свој део обавеза на унапређењу стања бораца и војних инвалида и да би их користили за извештавање локалних органа управе о стању и проблемима бораца и војних инвалида у општини;

Састанак је одржан у геронтолошком центру у Матарушкој Бањи где су се учесници саветовања упознали са делатношћу и условима смештаја у овој установи. Исказали су спремност да ће сарађивати са овом установом, а директорка установе је обећала да ће за борце и војне инвалиде обезбедити приоритет за смештај.

Са саветовања