САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ (1941-1945. И 1992. И 1999.)
Скорашњи чланци
Архиве
Бројач посета
  • 869784Укупно посета:
  • 2664778Укупно прегледа:
  • 0Тренутно посетилаца:

КОНЦЕПТ ТОТАЛНЕ ОДБРАНЕ

Одлуком државног руководства да се од 2011. године укине обавеза служења војног рока и да се уведе принцип добровољности драстично је смањен број грађана који су обучени не само за поступање у ратном, већ и у ванредним ситуацијама изазваним елементарним непогодама, техничко-технолошким удесима или актима тероризма.

Поплаве, пожари и снежне мећаве, које су нас последњих година неретко погађале и изазвале огромне материјалне штете и губитке људских живота, показале су да смо као народ емпатични и спремни да помогнемо, али да не знамо како. Од тада се тражи најбољи модел да се цивилна компонента одбране земље успостави и ојача. Ипак, чим су обелодањене први предлози који воде ка решењима тих проблема, поједини медији оптужили су систем одбране за покушај милитаризације друштва.

Коментаришући одијум дела јавности, начелник Управе за обавезе одбране пуковник Драган Котарлић подсећа да је законом дефинисао да одбрана Републике Србије обухвата војну и цивилну одбрану и да субјекте система одбране чине грађани, државни органи, органи аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна лица, предузетници и Војска Србије.

-Ванредне ситуације изазване елементарним непогодама последњих година алармирале су надлежне органе који већ извесно време раде на дефинисању адекватног модела обуке грађана у домену цивилне одбране. Одржано је више интерресорних састанака, округлих столова и панела, на којима смо разменили мишљења са свим релевантним субјектима друштва од којих очекујемо да се, свако у оквиру својих знања и могућности, укључи у обуку грађана – каже Котарлић. Министарство одбране, додаје он, закључило је да за цивилну одбрану треба оспособити ученике основних и средњих школа, лица из резервног састава старија од 30 година која нису одслужила војни рок, нераспоређене војне обвезнике са војноевиденционим специјалностима, те обвезнике који су служили „цивилно“ и жене.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ГРАЂАНА

Ни некадашњи први човек цивилне одбране и цивилне заштите у Републици Србији пуковник у пензији Миодраг Савић нема дилему око поновног успостављања цивилне одбране.

-Није овде питање да ли ћемо, већ како ћемо и када ћемо поново успоставити цивилну одбрану у Министарству одбране. Предстоји нам велики и одговоран задатак и много посла. Пре свега, у образовни систем морамо увести предмет из области одбране, обучити предаваче, инструкторе и менторе који ће бити сертификовани од Министарства одбране, спровести теоријску и практичну обуку и омогућити грађанима да остваре своја права у области одбране – истиче Савић. Од пресудног је значаја, сматра он, да све надлежне структуре раде на подизању свести грађаа о важности цивилне одбране и обуке грађана за одбрану, а најбољи начини за то су развијање и неговање родољубља и патриотских вредности.

Обуком би биле обухваћене све планиране категорије грађана, а обучени и оспособљени грађани би се на основу закона и потреба распоређивали у резервни састав јединица Војске Србије и у јединице Цивилне заштите – каже Савић и подвлачи да цивилна одбрана треба да има стратегијски значај у одбрани земље, као што је то случај у многим државама у свету попут САД и Руске Федерације.

Начелник Управе за цивилну заштиту у Сектору за ванредне ситуације МУП-а Србије Братислав Ранчић подсећа да је Закон о ванредним ситуацијама правни основ за обучвање грађана за заштиту и спасавање. Он истиче да је до сада у специјализоване јединице цивилне заштите, за заштиту и спасавање и команде распоређено 4.736 лица, од којих је основну обуку завршило 76 јединица са укупно 2.199 припадника.

Да постоји неопходност сарадње свих надлежних органа сагласан је и Ранчић, наводећи проблем просечне старости припадника специјализованих јединица цивилне заштите која, због важећих прописа, мора бити изнад 30 година. Изменом прописа о војној обавези, предлаже он, треба омогућити распоређивање у специјализоване јединице цивилне заштите војних обвезника већ од двадесете године, нарочито ако се баве неким „спасилачким“ спортом, односо поседују знања и вештине од значаја за заштиту и спасавање, што би економски било далеко исплативије.

Подсећајући да су резервне старешине стручњаци из области за које су се школовали на факултетима у цивилству, са вредним професионалним, а део њих и ратним искуством, професор др Ристо Прентовић наглашава да су управо они погодни и корисни за укључивање у штабове за ванредне ситуације и командовање и вођење цивилне заштите и одбране.

-Чланице Савеза покривају целу територији Републике Србије, што је нарочито добило на значају након смањивања броја гарнизона и гарнизоних места. Спремни смо да учествујемо у изради предлога решења за измену законских и подзаконских прописа везаних за обучавање грађана за одбрану земље, предлога програма и планова обуке, да радимо на оспособљавању извођача обуке, али и да изводимо обуку – каже Прентовић, некадашњи професор на Факултету за цивилну одбрану и заштиту и аутор бројних књига о методици и обуци у цивилној одбрани и заштити.

НЕКАДАШЊИ ПЛАН ОДБРАНЕ

Миодраг Савић подсећа да је до 2006. године у Министарству одбрану веома успешно функционисао систем цивилне одбране и цивилне заштите. Сектор за цивилу одбрану, напомиње он, тада је ефикасно и на основу Закона реализовао одбрамбене припреме државе, предузећа и грађана.

-План одбране Републике предвиђао је одбрамбене припреме за 1.200 органа и организација, 49 државних институција, 17 великих техничких система, 1.400 предузећа са посебним задацима и више од 4.000 фирми и других правних лица за остваривање потреба грађана. Само током 2005. године Управа је склопила 1.120 уговора, од чега 694 за Војску, за материјално и здравствено обезбеђење, док је у области материјалних обавеза евидентирано 81.708 средстава (агрегати, грађевинске машине, чамци, моторна возила…), а реализована је и обука око 5.000 војника на цивилном служењу војног рока у трајању од 14 радних дана – 84 часова (уз помоћ Црвеог крста, добровољних ватрогасних друштава и експерата из Управе, а цена обуке по војнику износила је 4.500 динара и укључивала је трошкове превоза и топли оброк) – рекао је Савић.

Тада је, наглашава он, у Србији било обучено, опремљено и распоређено на целој територији 100.600 припадника цивилне заштите, по јединицама и специјалностима, а сваки град и округ имали су комплетан магацин са опремом за колективну и индивидуалну заштиту, који је подразумевао агрегате, пољске кухиње, шаторе, ћебад, алат, ватрогасну опрему, чамце са моторима, ронилачку и спасилачку опрему, моторне санке, пољске болнице, одећу и опрему, инжињеријски алат, радионице, више од 300 моторних возила…

-Примера ради, 14.500 припадника цивилне заштите било је обучено, опремљено и распоређено у ватрогасним јединицама, више од 14.000 припадника у јединицама прве медицинске помоћи, а више од 30.000 припадника цивилне заштите било је у јединицама за евакуације и спасавање – каже Савић и додаје да је обука јединица цивилне заштите била редовна, посебно на локалу и у радним организацијама.

Тад је, истиче Савић, у надлежности Управе било и свих 1.345 сирена система за узбуњивање и обавештавање грађана на целој територији Србије, које су до маја 2005 године једном месечно провераване и одржаване у исправном стању, а у згради Владе непрекидно је радио Републички центар за осматрање и обавештавање.

У то време, подсећа он, капацитети склоништа износили су 789.230 места за грађане, од чега је само у Београду било 326.301 место. Управа је имала шест центара за одбрану – 29 окружних одељења и 160 одсека за одбрану у свим општинама – укупно 2.061 и систематизовано радно место.

„ОДБРАНА И ЗАШТИТА“ ПОНОВО У ШКОЛИ

Када је реч о обуци ученика средњих и основних школа, пуковник Котарлић предлаже да се сви узрасти од 10 до 19 године уче основама међународног хуманитарног права, првенственој заштити и спасавању и пружању прве помоћи.

-Носилац те наставе би било Министарство одбране, у сарадњи с Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Црвеним крстом и МУП-ом. Обука би се изводила у основним и средњим школама – истакао је пуковник Котарлић, напомињући да се садржаји војне обуке могу увести у наставне планове и програме образовања само за ученике 4. разреда средње школе, односно пунолетне грађане. Све то, сматра он, има за циљ јачање оспособљености васпитно-образовних установа за смањење ризика од катастрофа.

Иако постоји законска регулатива којом је прописао да се сви грађани обучавају за личну, узајамну и колективну заштиту, напомиње Ранчић, она се не спроводи јер није утврђена надлежност за извођење обуке нити санкција за њено неорганизовање. Он истиче да за то тренутно не постоје услови јер нису израђени и усвојени наставни план и програм на ту тему, за шта је, на првом месту, неопходно обезбедити правни основ, кроз измену и допуну постојећих прописа.

Ранчић подсећа да је пре три године Сектор за ванредне ситуације МУП покренуо иницијативу са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја којом је потврђена потреба увођења садржаја и тема из обаласти заштите и спасавања, и смањења ризика од катастрофа, у постојеће образовне наставне планове и програме свих установа образовања и васпитања.

Ранчић истиче да је Сектор за ванредне ситуације тренутно надлежан за обуку искључиво оних грађана који су распоређени у специјализоване јединице цивилне заштите и да нема материјалних, финансијских и људских капацитета, као ни законских надлежности за обучавање других грађана. Према његовим речима, неопходна је измена и допуна постојећих прописа како би се обезбедио прави основ за доношење наставног плана и програма за обучавање грађана за личну, узајамну и колективну заштиту, за шта би Сектор за ванредне ситуације могао бити само носилац израде плана и програма по којима би се изводила обука за личну, узајамну и колективну заштиту.

Иако Министарство одбране још нема прецизне бројке, јер је поново успостављање цивилне одбране тек у повоју, пуковник  Котарлић истиче да се приликом планирања будуће обуке већ сада разматрају модели који би новчане трошкове свели на минимум.

-У реализацији обуке учествовали би професионални припадници центара и Министарства одбране у конкретној локалној самоуправи, резервни официри из општинске односно градске организације, лица из општинског или градског Црвеног крста, из Сектора за ванредне ситуације МУП-а и јединица Војске Србије – каже начелник Управе за обавезе одбране и додаје да би се за обуку користиле већ постојеће просторије локалне самоуправе, Црвеног крста и Центра Министарства одбране.

Он предлаже да се обука грађана изводи кроз курсеве, семинаре, вежбе, тактичко-техничке зборове и друге погодне облике обучавања у учионицама, кабинетима, вежбалиштима и полигонима за обуку. Такође, ради што мањих трошкова, обука грађана за одбрану земље организовала би се и спроводила, по правилу, у месту пребивалишта.

Грађани који савладају планиране садржаје обуке били би, истиче пуковник Котарлић, пре свега, на располагању за распоред у јединице цивилне заштите опште намене, које би формирале јединице локалне самоуправе у сарадњи са територијалним органима Министарства одбране, а на основу Закона о ванредним ситуацијама и Закона о војној, радној и материјалној обавези – пише Мирјана Крстовић у листу „Одбрана“.

Print Friendly, PDF & Email

Једно реаговање на Цивили у систему безбедности

  • pedjaza каже:

    Uvođenje sistema dobrovoljnosti kada je u pitanju služenje vojnog roka, dobra je stvar, imajući u vidu iskustva iz prošlosti. Koncept opštenarodne odbrane, koji je podrazumevao vojnu obavezu za sve vojnopsosobne muškarce, pokazao se kao neefikaan. Mnogi su mimo volje odlazili na služenje vojnog roka, tokom odsluženja bili nezainterosvani, nemotivisani, neretko praveći probleme u vidu nediscipline, odbijanja naređenja, pa čak i bekstava i samopovređivanja. Problema je bilo i sa služenjem u rezrvnom sastavu kroz neadekvatan odziv na vojne vežbe, manevre i moblizacije, simulaciju bolesti, krijumčarenje i konzumiranje alkoholnih pića itd. Sve u svemu, pokazalo se da nisu svi ljudi za vojnike i ako su zdravi.
    Uvođenje dobrovoljnog služenja vojnog roka je omogućilo stvaranje malobrojnije, ali efikasnije i displinovanije vojske, vojske na koje se građani i država mogu osloniti.
    Predmet civilne zaštite u završnim razredima osnovnih i srednjih škola bi svakako bio dobar potez za sticanje osnovnih znanja u postupanju u ratnim i vanrednim situacijama. Za stvaranje ozbiljnog sistema civilne zaštite, bilo bi potrebno izabrati zainteresovan, savestan i motivisan kadar, na koji bi se sa sigurnošću moglo računati kada dođe do potrebe njihovog angažovanja. Nametanje obuka nezainterosvanima bi bilo uzaludno trošnje novca i energije. Da bi se došlo do potrebnog broja kadrova, trebalo bi uvesti odrđene stimulativne mere. Ukoliko nema sredstava za isplatu nekih novčanih naknada, to bi se moglo ostvariti u vidu potpunog oslobađanja od plaćanja zdravstvenih i stomatoloških usluga, popusta za električnu energiju i pojedine komunalne usluge, gradski prevoz i sl.

ЧЕСТИТАМО

4. ЈУЛ

ДАН БОРЦА!

Пријатељи сајта
СБ Бањица Сокобања
Oculus
Сава животно осигурање

Призма
!cid_ii_13e1bf79434cfa61
Фондација Солидарност
Belgrade
13°
Сунчано
07:1015:58 CET
УтоСреЧет
15/2°C
13/3°C
13/6°C
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ СВИМ ЧЛАНОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СУБНОР-а

Због тоталне медијске блокаде aктивности СУБНОР-а,
посебно напора да се одбрани антифашизам као политичко-идеолошко опредељење савременог света и антифашистичка прошлост Србије:

Скупштина СУБНОР-а Србије позова чланство и организације да наш одговор буде масовна претплата на лист „Борац“, те на масовније учешће чланства у сарадњи са Редакцијом – како истина о антифашизму и часној антифашистичкој борби народа Србије 1941–1945. и 1992. и 1999. не би била медијски угушена а истина избрисана из свести нових генерација.

На изузетан значај тог питања указала је и седница Републичког одбора СУБНОР-а од 9. априла 2012.

Претплата за „Борац“ у 2020. износи 1.000 динара

Новац изволите уплатити на текући рачун РО СУБНОР-а Србије
бр. 205-22402-06, са назнаком – претплата за „Борац“ 2020.
Копију уплатнице пошаљите на адресу:
РО СУБНОР-а Србије, Савски трг 9, 11000 Београд,
или нам јавите телефоном на број 011/6643-651
како бисмо евидентирали вашу уплату и унели Вас у списак за експедицију листа.

Почетна | О СУБНОР-у | Контакт

Главни уредник Душан Чукић | СУБНОР Србије, сва права задржана.