Избори

ЈОШ  БРЖЕ  И  БОЉЕ  НАПРЕД

Наша организација може и хоће још брже напред! Идућа, изборна на свим нивоима, година потврдиће тај свакодневно доказани правац и са преко 100.000 чланова снагу определења широког фронта партизанских бораца и истрајних антифашиста.

Ово је закључак Председништа Републичког одбора, са седнице одржане под председништвом проф.др Миодрага Зечевића 26.новембра у Београду.

У раду су учествовали и председници. покрајинских, окружних и градских одбора.

Прихваћено је да се до средине 2013. одрже избори на свим нивоима.

Март и април су резервисани за избор руководстава у месним организацијама.

Градски и окружни одбори треба да се конституишу најкасније у мају.

Покрајински одбори и Републички одбор биће изабрани до друге половине јуна.

Ово је начелна одлука, а прецизан календар изборних активности у СУБНОР-у Србије донеће ускоро Републички одбор.

ЗНА  СЕ  ГДЕ  КУЈЕМО  УГЛЕД

О принципима у одабирању личности за руковођење, председник Миодраг Зечевић каже:

”Мерило је досадашњи рад, ако је одбор добро радио, значи да је и руковођење било успешно. Значајно је и каква је наша позиција у свакој друштвеној средини. Углед СУБНОР-а се, то ваља увек имати на уму, кује у месној заједници и општини. И подмлађивање је неопходно, али са људима који на делу прихватају и спроводе, упорно и без задршке се боре за наше постулате и идеје организације.

Бирамо руководство које ће водити у озбиљном и компликованом времену. Ретко смо, истина, икад били у другачијој ситуацији, али се сада доста променило, дошла је нова власт и има релативно другачији став према нама. Али, нико се није сасма стабилизовао, ни они ни ми, због тога морамо да се и даље боримо за статус и, посебно, тековине НОБ и НОП и антифашистичке револуције.

СУБНОР Србије је нестраначки и такав мора да остане. Наши чланови могу, наравно, да имају политичка и идеолошка определења, али не и да партијску борбу воде у оквиру наше борачке организације. Руководећи људи у СУБНОР-у не могу бити у руководствима било које странке”.

СА ПРЕКО  100.000  ЧЛАНОВА МНОГО СМО ЈАКИ

” Ми смо организација – нагласио је председник Зечевић – са преко 100 хиљада чланова, јачи смо и по броју и хомогености, озбиљности и одговорности од многих и морамо да одржимо неутралност у сопственом интересу и према изграђеном профилу интегритета и јасног и идеолошки тачно профилисаног програма и статутарних обавеза.

Јединство, неутралност и достојанство ћемо сачувати. А свакоме је јасно да нас баш због тога цене у друштву. Такав приступ нам обезбеђује да још снажније, успешније и брже идемо напред !”- закључио је на проширеној седници Председништва СУБНОР-а Србије председник проф.др Миодраг Зечевић.

У дискусији о предстојећим изборима учествовали су:

Бранислав Поповић, Света Атанацковић, Мирослав Здравковић, Имре Ковач, Новица Филиповић, Недељко Папић, Бранко Николић, Миодраг Тричковић, Раде Аџибаба, Стеван Јаковљевић, Бранко Љиљак, Милоје Рајковић, Драгољуб Николић-Кисинџер.

( ШИРИ И КОМПЛЕТАН ИЗВЕШТАЈ СА ОВОГ СКУПА МОЋИ ЋЕТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ У НАРЕДНОМ БРОЈУ НАШЕГ ЛИСТА”БОРАЦ”)

ВЕЛИКИ  УГЛЕД  У  СВЕТУ

На седници Председништва расправљано је о и сарадњу са сличним организацијама ван наше земље.
У име делегације која је учествовала на скупу у Јордану, где је заседала Међународна федерација ФМАК, говорио је члан Председништва Драган Вучићевић.

На том скупу у Аману потврђен је углед који има СУБНОР Србије, усвојена је и резулуција коју смо предложили и осудили појаве и поступке у свету усмерене ка фалсификовању и ревизији истине о Другом светском рату, подстицању неофашизма и величању колаборације.

(ШИРЕ И ПОСЕБНО УСКОРО НА ОВОМ ПОРТАЛУ)

Делегација СУБНОР-а Србије учествовала је у Подгорици на Конгресу борачке и антифашистичке организације Црне Горе. О томе је обавестио члан Председништва Душан Чукић.

Наша делегације је пријатељски примљена, потврђена је жеља за даљом добром сарадњом, а председник Миодраг Зечевић је награђен престижном јубиларном Спомен медаљом, која је додељена сад први пут личности ван Црне Горе.

Делегација СУБНОР-а Србије разговарала је, у оквиру конгреса у Подгорици, са борачком организацијом Украјине и договорила нове контакте и сарадњу у наредном периоду.

(ШИРИ  ИЗВЕШТАЈИ О ОВИМ ДОГАЂАЈИМА СУ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИ НА ОВОМ ПОРТАЛУ)

 

ТЕМЕ  ЗА  ДАЉИ  РАД

На посебној седници, такође одржаној 26.новембра у Београду, Председништо је заједно са председницима покрајинских, окружних и градских одбора распраљало и о другим кључним организационим и осталим питањима везаним за даљи рад организације. О томе су конкретан материјал сачинили чланови Председништва Младен Качавенда и Пуниша Јовановић.

Својом активношћу, разноврсношћу њених облика и садржаја произашлих из програмских опредељења, а посебно бројношћу и структуром чланства,  СУБНОР Србије представља респектабилан део друштва. Друштвена валоризација ове респектабилности мора да буде први од задатака руководства Савеза, упркос свим отпорима и препрекама које му у остваривању програма постављају они  који су због својих интереса   грађане, а и саму Србију као државу, довели у једну од најтежих криза у њеној историји.

За остварење оваквог опредељења Председништво СУБНОР-а је, на основу увида у активности организација оствареног непосредним контактима, као и показатеља добијених емпиријским истраживањима, усвојило, између осталог, програм рада чији је циљ оспособљавање органа Савеза за управљање овлашћењима која произилазе из Статута СУБНОР-а, Закона о борачкој заштити, Закона о удружењима грађана  и уна­пређивања организације у целини.

Део ових активности чини и састанак аа руководствима окружних, градских и покрајинских одбора. Иако је из једног броја окружних одбора постојала иницијатива да се радни састанак одмах организују по окрузима, односно на нивоу региона за више округа заједно, Председништво је прихватило став Комисије да се састанак прво организује на републичком нивоу, а да његови учесници буду председници окружних одбора, односно они активисти који могу   оперативно да спроведу утврђене закључке.

  

I – ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОПШТИНСКИХ, ГРАДСКИХ ОКРУЖНИХ И ПОКРАЈИНСКИХ ОДБОРА  И ЧЛАНСТВО САВЕЗА

  1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА

–      Систем анимирања нових чланова, учлањивање и акционо ангажовање;

–      Систем евиденције чланства, од месног до Републичког одбора – предуслов за доказивање репрезентативности Савеза;

–      Облици и извори финансирања Савеза: ниво наплате чланарине и њен значај у развијању осећаја припадности Савезу, учешће у буџетима друштвених заједница, самофинансирање као начин обезбеђења средстава за активност – могућност и пракса.

2.   УЛОГА САВЕЗА У ОСТВАРИВАЊУ СПЕЦИФИЧНИХ ИНТЕРЕСА ПОЈЕДИ­НИХ КАТЕГОРИЈА ЧЛАНСТВА

а)  Чланови СУБНОР-а  учесници НОР-а:

–     Евиденција учесника НОР-а на територији месног, односно општинског        одбора, у складу са одлуком Председништва Савеза о статусу чланства у СУБНОР-у свих учесника НОР-а;

–     Контакти са члановима који су у поодмаклом животном добу, изналажење садржаја активности којима ће се исказати брига и људски однос Савеза према овој категорији чланова;

–     Сагледавање и евиденција   социјалног и здравственог статуса учесника НОР-а;

–     Могућности ангажовања Савеза на превазилажењу проблема и пружању потребне помоћи;

б)  Поштоваоци  НОР-а и потомци учесника НОР-а и ослободилачких ратова Србије:

–     Ова категорија чланства пружа могућност организованог рада на подмлађивању организације;

–     Осавремењивање облика неговања и развијања традиција свих ослободилачких ратова народа Србије;

–     Успостављање контакта и сарадње са организацијама које окупљају младе, пре свега кроз ангажовање и залагање СУБНОР-а за стварање друштвених и материјалних услова за њихов рад.

ц)  Чланови СУБНОР-а учесници ратова од 1991. до НАТО агресије:

–     Стварна заступљеност и значај ове категорије чланства у СУБНОР-у;

–     Потреба за утврђивањем њиховог интереса за чланство у СУБНОР-у;

–     Могућности Савеза у пружању помоћи у решавању проблема ове категорије чланова, од регулисања статуса до основних егзистенционалних питања – сходно ставовима општинских одбора исказаним у емпиријским истраживањима;

–     Облици, садржаји и квалитет успостављених контаката са руководствима удружења која окупљају учеснике ратова 1991.-99.године, стање и перспектива ;

д)    Колективни чланови СУБНОР-а:

–     Значај сарадње, постојећа искуства и перспективе даље сарадње и пријем нових колективних чланова.

 

II – ОДНОСИ И КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ ОРГАНА СУБНОР-а

  1. СТАТУТАРНО УРЕЂЕЊЕ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА

–     Уређење статутарне материје на начин којим се обезбеђује доследно и одговорно спровођење програмске оријентације Савеза.

–     Потреба сагледавања усаглашености статута општунских и окружних савеза са Статутом СУБНОР-а Србије;

–     Утврђивање неусклађености, отступања и недоречености појединих одредби и њихово усклађивање са Статутом СУБНОР-а Србије, односно  измене и допуне;

2. САРАДЊА ИЗМЕЂУ РУКОВОДСТАВА СУБНОР-а

–     Резултати емпиријских истраживања  дају изузетно повољну оцену сарадње између руководстава СУБНОР-а.

–     Један број општинских одбора указује на потребу чешћих непосредних контакта са Републичким одбором и увођења праксе радног присуства чланова   републичког руководства у општинским организацијама.

3.   ИНФОРМИСАЊЕ И   КОМУНИКАЦИЈА КАО КОХЕЗИОНИ ФАКТОР

–     Значај међусобног информисања у спровођењу одређених активности, посебно значај повратне информације о спровођењу конкретних закључака;

–     Остваривање увида у штампана гласила општинских и окружних  одбора и могућност њихове међусобне размене;

–     Концепција часописа Борац, њена примереност, у ширем смислу, потребама Савеза, повећање броја претплатника и могућност комерцијализације појединих страница, огласни простор;

–     Отвореност страница сајта за слободну комуникацију, без бојазности од суче­љавања са различитим ставовима;

–     Формирање мејладресара за електронску комуникацију са руководством, члано­вима Савеза и потенцијално ширим кругом јавности;

–     Остваривање увида у издавачку делатност општинских и окружних одбора.

 

III   ИДЕНТИФИКОВАЊЕ И ГАЗДОВАЊЕ ИМОВИНОМ СУБНОР-а  

1.  ИМОВИНА ЧИЈИ СТАТУС НИЈЕ СПОРАН:

–     Утврдити, по облицима и начину стицања, имовину чији статус није споран, која се налази у власништву СУБНОР-а и чије коришћење је наменско или се користи уз сагласност органа СУБНОР-а;

–     Направити преглед – имовинску карту – ове имовине и утврдити у каквом се функционалном и физичком стању  налази;

2. ИМОВИНА КОЈА ЈЕ У КАТАСТРУ УПИСАНА КАО ВЛАСНИШТВО СУБНОР-а А КОРИСТИ СЕ НЕНАМЕНСКИ

–     Отворити процес утврђивања и идентификације имовине која је власништво СУБНОР-а, која се ненаменски користи и у чије постојање органи Савеза немају увид;

–     Покретање поступка повраћаја имовине СУБНОР-у или надокнаде њене вредности од стране органа који је извршио неовлашћену продају;

–     У покретању и спровођењу свих поступака користити методологију и искуство Окружног одбора Краљево;

3.  УЛОГА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

–     Комплетна имовина мора да се на организован начин под хитно стави под власничку контролу.

–     Републички одбор мора да дефинише механизам обезбеђења наменског располагања својином.

 

IV – СТАТУС СУБНОР-а У ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ

–        Одређење статуса које произилази из одредби Закона о удружењима из 2009.;

–        Могућности које произилазе из Статута СУБНОР-а;

–        Присутна опредељења у општинским и окружним савезима, утврђена у резул­татима истраживачког пројекта о политичком значају Савеза;

–        Потреба завршавања активности на пројекту, ради утврђивања позиције Савеза у локалним самоуправама после спроведених избора.

 

V –  АКТИВНОСТ СУБНОР-а У БОРБИ ПРОТИВ НЕОФАШИЗМА У СРБИЈИ

–        Друштвени услови настанка, појавни облици и суштина процеса повампирења неофашизма у Србији;

–        Активност СУБНОР-а поводом рехабилитације припадника квислиншких форма­ција у Србији током Другог светског рата;

–        Иницијатива покретања судског поступка за правну рехабилитацију и материјалну надокнаду жртвама терора и злочина учињених од стране припадника квислин­шких формација.