САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ (1941-1945. И 1992. И 1999.)
Скорашњи чланци
Архиве
Бројач посета
 • 833056Укупно посета:
 • 2596405Укупно прегледа:
 • 3Тренутно посетилаца:

ПУНОМ ПАРОМ НАПРЕД

Претходна скупштина СУБНОР-а Србије усвојила је платформу о раду, а за изборну скупштину, која ће се одржати у Београду 28.јуна, предложена је допуна за период до 2017.године.

Ради потпуног обавештавања многољудне борачке организације, која има већ преко 100 хиљада чланова, а и због шире јавности у Србији, портал СУБНОР објављује нови, актуелизовани документ о основним делатностима организације у наредном периоду.

Платформа је актуелни и важећи докуменат СУБНОР-а за овај период у којем су изнета дугорочна основна полазишта, природа и карактер идејно-политичко антифашистичко опредељење чланова, правци активности и начини остваривања циљева удруживања. Досадашња активност је потврдила животност таквих опредељења наше оријентације и прихватљивост СУБНОР-а у друштвеној средини.

Из тих разлога, нема потребе да се доноси нова Платформа, нити она мења, али постоји потреба да се осавремене нека полазишта с обзиром на услове у којима делујемо, и утврди правац њиховог остваривања. У међувремену СУБНОР је покренуо низ активности које захтевају јасније опредељење и шире ангажовање на њиховом остваривању.

Борачко-инвалидска заштита као значајан део социјалне политике друштва, трајно је и примарно подручје деловања СУБНОР-а као гаранта социјалне сигурности бораца, војних инвалида и њихових породица. То подразумева очување и унапређење нивоа борачке заштите у области законодавне регулативе.

У сарадњи са установама у области здравства и социјалне заштите, државним органима, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама, СУБНОР ће обезбеђивати услове за непосредно и ефикасно задовољавање здравствених и социјалних потреба, посебно старих, инвалидних, самохраних бораца и њихових породица у институцијалним и ванинституцијалним условима.

Посебна пажња посветиће се члановим СУБНОР учесницима ратова после 1990. и њиховим породицама у задовољавању њихових животних, социјалних и здравствених потреба.

Неговање традиција НОР-а и других ослободилачких ратова Србије је трајан задатак свих наших организација и у том правцу нашу активност треба развијати и осавремењивати новим облицима и садржајима рада.

Сви процеси на друштвено-политичкој сцени Србије имају великог одраза и на наше организације. Најчешће отежавају рад и остваривање  програмских активности. У информативној области постоји блокада наших активности и новим тумачењима НОР-а, његово омаловажавање и рехабилитовање квислинштва и колаборације.

Треба настојати да се у наредном периоду уреде споменици с обзиром да ове и наредне године су значајни датуми из наше историје посебно двадесетог века:

– 70. годишњица Пријепољске битке;

– 70. годишњица Батинске битке;

– 70. годишњица Пробоја Сремског фронта;

– 70. годишњица ослобођења Србије;

– 100. годишњица почетка Првог светског рата;

Наш трајни задатак је уређење споменика и спомен-обележја од месних, општинских, градских, окружних и покрајинских организација како би одговорили основној намени. И даље се залажемо да се  споменик маршалу Титу у Ужицу врати на своје место.

Посебно питање су музејске поставке у општинским и регионалним музејима јер еуфорија деведесетих година је уништила многа историјска документа, како би сакрили  колаборацију у Другом светском рату са фашистичким окупаторима.

Остаје питање шта је било са музејским собама у касарнама после деведесетих година и где је тај материјал, што треба установити.

Значајан допринос неговању традиција има Фондација „Драгојло Дудић“ која својим књижевно-историјско-публицистичким конкурсом омогућава да из анонимности изађу необјављена дела са тематиком НОР-а и ослободилачких ратова Србије.

Фондација постоји више од 40 година и требало би даље њено деловање осавременити и анимирати нове учеснике.

Сведоци смо да се у дневној штампи и средствима информисања разним културним и уметничким манифестацијама фалсификује истина о НОБ, шири неистина о њеним учесницима, а велича издаја и свим средствима покушава да се издаја рехабилитује, а победници прикажу као издајници.

Организација и чланство  захтевају да се о њима води много више бриге од оне које посвећујемо овом питању. Нужно је да организацију и унутрашње односе, међусобне, вертикалне и хоризонталне и експертне везе успоставимо у складу са одредбама Статута СУБНОР-а Србије и важећим прописима. При томе, као полазиште узети природу, циљеве и историју СУБНОР-а као носиоца антифашистичке борбе, прогресивних идеја и опредељења која су изграђена у току његовог постојања, као организације.

Пред СУБНОР-ом се налази неколико дугорочних задатака који су обавеза свих организација. На нивоу месних и општинских организација, мора се установити евиденција чланства која се ажурира у децембру сваке године. Морамо имати реално сазнање о чланству у нашој организацији, јер је она поред активности мерило нашег утицаја у друштвеној средини. Обнова чланства људима антифашистичке и демократске опредељености је битан услов даљег развоја СУБНОР-а. Подмлађивање и обнова су основни услов за трајање и успон организације.

Финансирање активности је услов опстајања и развоја организације. У ненаклоњеној политичкој структури, идеолошки супротстављеној антифашистичкој акцији, разумевање према борачкој организацији крајње је неповољно, без обзира на законске обавезе. С друге стране, проблем се налази и у самој борачкој организацији, јер постоји велики фонд имовине СУБНОР-а који је неидентификован непажњом самог СУБНОР-а. Према овом питању има и отпора и неразумевања због чега је Републички одбор почео акцију припремања представника СУБНОР-а за рад на овим питањима у оквиру општинских и окружних удружења. Где год су општинске и градске организације СУБНОР-а почеле да се баве овим питањем пронађена је имовина која је била противправно присвојена и коришћена. Тражимо да се овом питању приђе са потребном пажњом јер се на овај начин обезбеђује финансијска независност организације.

Правна рехабилитација жртава квислинга и колаборациониста са фашистичком окупаторима, наша је морална обавеза, као и потомака тих жртава. То је истовремено и озбиљно политичко питање организације. Она одсликава наш однос према овом питању, јер су ти људи дали своје животе у борби за победу над фашистичким окупаторима и њиховим сатрапима. Очекујемо да се удружења бораца општина и градова одговорније односе према

овом питању, и као пример у том погледу узму организације СУБНОР-а Чачка и Краљева.

Међународна активност

СУБНОР Србије има  веома развијену међународну активност, којој посвећује посебну пажњу. Протеклих година су, захваљујући уложеним напорима, успостављени или обновљени односи и сарадња са великим бројем националних ветеранских и међународних организацијама ратних ветерана – Светском федерацијом бивших бораца (FMAC) и Међународном федерацијом покрета отпора (FIR).

Имајући у виду велики допринос народа Србије победи над фашизмом и међународни углед СУБНОР-а, присутан је наглашени интерес националних и наведених међународних ветеранских организација, за даље унапређивање међусобних односа и сарадње, како на билатералном, тако и на мултилатералном плану, на чему ће СУБНОР Србије и убудуће активно радити.  На тај начин СУБНОР даје свој допринос:

а) афирмацији, неговању и очувању антифашистичких и слободарских традиција Србије, јачању њеног угледа и њене укупне позиције на међународном плану;

б) очувању, јачању и унапређивању мира и безбедности у региону и на ширем плану, уз активно залагање СУБНОР-а за стриктно поштовање Повеље УН, основних принципа међународног права, независности, равноправности, суверенитета и територијалног интегритета свих земаља;

в) напорима  Владе и других државних структура на националном и међународном плану, чији је циљ да се заштите безбедност, права и интереси Срба на Косову и Метохији, осигура достојанствен, слободан и безбедан повратак свих избеглих и прогнаних лица у току ратних сукоба деведесетих година прошлог века и после агресије НАТО 1999., и да се за проблем Косова и Метохије, дипломатским и правним средствима, нађе трајно и одрживо решење, у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244, Устава Србије и Резолуције Народне скупштине Србије;

г) упоређивању, корисној размени и коришћењу позитивних искустава других земаља, посебно у решавању материјалних, социјалних, здравствених и других проблема бивших бораца, инвалида рата и њихових породица, заштити и унапређивању њиховог положаја и стварању услова за пуну реинтеграцију ветерана и жртава рата у друштвену средину у којој живе.

Полазећи од позитивних искустава остварених протеклих година, унапређивање односа и сарадње са сродним ветеранским организацијама суседних земаља,  Европе и шире, како на билатералном, тако и на мултилатералном плану, остаје и убудуће један од приоритетних циљева међународне активности СУБНОР-а. Ту посебно имамо у виду позитиван развој, последњих година, контаката и сарадње са организацијама ветерана из Другог светског рата, на простору бивше Југославије. Кроз даље унапређивање тих односа и сарадње, СУБНОР Србије даје свој допринос превазилажењу  негативних  последица недавне заједничке турбулентне прошлости на том простору, бољем повезивању народа наших земаља, њиховом зближавању, јачању међусобног поверења и разумевања, у интересу мира, стабилности и безбедности у региону. СУБНОР ће, такође, у контактима са тим организацијама наставити досадашње напоре у циљу постизања за све прихватљивог договора о избору једног од најзначајнијих датума из наше заједничке антифашистичке и ослободилачкње борбе, који би био предмет  заједничког свечаног обележавања.

У оквиру укупне међународне сарадње СУБНОР-а са организацијама ветерана у региону, значајно место има пригранична сарадња појединих локалних органа СУБНОР-а са прекограничним локалним органима ветеранских организација из суседних земаља. Залажемо се за то да  општински и окружни одбори СУБНОР-а убудуће том виду сарадње посвете још већу пажњу. Искуство показује да та сарадња има позитиван утицај на стварање прекограничне климе већег поверења и блискости, доприносећи бољем пословном, културном, спортском и сваком другом повезивању и зближавању  грађана са једне и друге стране границе.

У оквиру међународне активности СУБНОР-а, значајно место заузима учешће наших представника у меморијалним активностима које се организују у земљама где су билим лоцирани концентрациони логори за време Другог светског рата. Активним учешћем у тим активностима, СУБНОР, са своје стране, одаје дужну пошту великом броју грађана Србије, који су били жртве фашистичке тортуре, масовних убистава на стратиштима тих логора, или  смрти у гасним коморама. СУБНОР ће наставити тај значајан вид активности, како због пијетета према жртвама тог вида фашистичких злочина и њихових сталних осуда, тако и због васпитног утицаја на садашње и будуће младе генерације.

СУБНОР ће наставити да унапређује односе и корисну сарадњу са Светском федерацијом бивших бораца (FMAC) и Међународном федерацијом покрета отпора (FIR), кроз редовне контакте на билатералном плану и активним наступом на међународним скуповима ратних ветерана, у њиховој организацији.

Настављајући и унапређујући сарадњу са FMAC-ом, као и са FIR-ом, уз активно учешће на међународним конференацијама у њиховој организацији, СУБНОР-у Србије се пружа повољна прилика да, поред напред изнетог, пропагира и афирмише своје ставове о значајним питањима унутрашње и спољне политике и да, на тај начин, утиче и на политику и ставове тих међународних организација и њихових чланица.

СУБНОР у оквиру своје међународне активности, као међународно афирмисана и цењена антифашистичка организација, активно учествује у осуди растућих појава и све присутнијих активностиразличитих екстремистичких  партија, покрета и група.

СУБНОР ће,  наставити да се активно бори на међународном плану, против свих покушаја глорификације фашистичке идеологије, релативизације злочина које су починили фашисти и њихови сарадници у току Другог светског рата, изједначавања носилаца неофашистичке и неонацистичке идеологије са антикомунизмом, рехабилитације носилаца колаборације са фашистичким окупационим снагама и проглашавање оних који су ратовали против савезничке антифашистичке коалиције, или сарађивали са нацистима и фашистима у злочинима против свог народа, учесницима ослободилачког покрета и борцима за слободу.

Информисање и издаваштво

Информисање чланства и јавности о нашој активности, ставовима и догађајима у Србији и друштвеној средини и реаговања на догађање у нашој организацији и друштву је наша дужност и трајна обавеза. Укључивање у информативни простор Србије СУБНОР-а наилази на озбиљне тешкоће посебно у тзв. централним медијима. Локални медији, већина од њих, су отворени према СУБНОР-у и нашој делатности и антифашистичкој опредељености. Централни, београдски медији, су затворени или спорадично отворени према СУБНОР-у и то већином у негативном смислу према НОБ-у, НОП-у и антифашизму. Полазећи од идејно-политичке опредељености власника и издавачка политика редакције наше место се неће видно побољшати ни наредних година.

Насупрот нама, место ће добијати реваншистичке појаве и покрети, наставиће се подржавање враћања у оптицај монархистичких идеја и величање квислинга којих се, што се тиче Другог светског рата, стиде свугде где су такви постојали. Партизанска и народноослободилачка борба предвођени КПЈ и маршалом Титом, социјалистичка изградња и улога наше државе у прогресивном свету, светле традиције и борбе за мир и солидарност на равноправној основи сарадње, биће потискивани најездом нових назови историчара који су у служби неоколнијализма заснованог на принципима већ израубоване тезе о новом поретку и деобе општег природног добра на планети према снази топуза.

Баш због такве ситуације, у немилосредној и острашћеној пропаганди која нас запљускује са свих страна а домаћи медији то без задршке спроводе, улога СУБНОР-а мора да буде одговарајућа и то без обзира на услове који нису ни мало прикладни. Тренутак је такав потоњих годину дана,  да се ангажујемо још упорније на најесенцијалне појаве у друштву и да реагујемо, предлажући решења и заступајући интересе чланства који су, у исто време, потребе и императив државе и опстанка народа.

На располагању су нам: 1) Лист „Борац“; 2) Портал СУБНОР; 3) Саопштења и изјаве; 4) Конференције за медије; 5) Локални медији, 6) Нова издања.

Лист „Борац“ ће излазити редовно са већим бројем страна. Изненађује недовољна претплата у односу на број чланова СУБНОР-а. Због тешкоћа у финансирању нужно је више учинити на повећању претплате и налажењу реклама које су посредник купопродајног односа. Благовременост, тачност и потпуност информације су битне за успешно деловање СУБНОР-а у целини. Због тога треба ангажовати сталне дописнике из друштвене средине и на тај начин информисаност чланова СУБНОР-а и друштвене средине подићи на виши ниво.

Портал СУБНОР-а на интернетској мрежи већ је добио пуно право грађанства – за непуних годину дана пребацио је, за наше услове у целини, рекордних 120.000 посетилаца, који се јављају и као коментатори прилога. Избором тема и готово свакодневном попуном привукао је пажњу јавности, не само у нашој земљи, и најефикаснији је доказ о раду организације не само у средишту, већ и путоказ чланству и друштву у целини којим циљевима стремимо и од чега нећемо одустати. Ту политику, усавршавајући израз у презентацији, морамо да наставимо. Један од горућих задатака је да, обзебедимо рекламе и на тај начин, из сопствених прихода, унапредимо изглед портала на интернету.

Досадашња пракса нам је доказала да су наша редовна саопштења, изјаве и преписке (наша писма) са највишим државним фуниционерима с времена на време, у централним медијима, имали  прођу. Без озбира на досадашњи „зид ћутања“ наставићемо са истом праксом и свим медијима слати саопштења.

Препоручујемо да одбори у Србији чешће зову новинаре у своје просторије и обавештавају их о разним облицима рада и напорима организације  у целини.

Општински и остали одбори треба да наставе сарадњу са својиим медијима, а искуство учи да још има доста простора који није искоришћен. Препоручујемо да се преко локалних медија афирмише и укупна политика СУБНОР-а. Обавештавање не сме да се своди само на свечаности и историјске тренутке – има још много тема попут, на пример, акције о враћању наше имовине или о рехабилитацији жртава квислиншких власти у Другом светском рату, што само по себи треба да заинтересује широк круг људи и тиме афирмише и покаже шта то све борци и њихови потомци, антифашисти и поштоваоци раде у савременим условима.

СУБНОР је познат по издаваштву као делу свог дуга према традицији и сутрашњици. У том смислу ће се, без обзира на материјалне услове, наставити у јасном циљу да је и та област од капиталне важности.

Сваки наш научни или скуп сличне врсте, о темама из даље прошлости или везаним за садашњост, публиковаћемо сами или, као у неким досадашњим примерима, са колективним чланицама. Циљ нам је, такође, у интересу нових генерација, да разне већ искривљене погледа на славну НОБ исправимо у директном контакту са школама.  Пре неколико година су већ измењени наставни програми а тадашњи лидери наметнули су идеје новопечених тобоже историчара, заслепљених страначком идеологијом редефинисаног друштва и разним кратким курсевима са предавачима са свих страна. Морамо да инсистирамо, у директним разговорима са надлежнима да се у школе врати традиција без политичког утицаја помодара и омогући присуство бораца антифашиста који ће говорити и о славном путу оних који су у темеље Европе уградили самосталност и слободу.

                                                                          Председништво СУБНОР Србије

Print Friendly, PDF & Email

2 реаговања на Изборна скупштина (2)

 • Trecepozivac каже:

  Релативно скоро сам се укључио у рад борачке организације (учесник ратова 1990. – 1999.) и од недавно пратим овај сајт. Поштујем, поздрављам, подржавам и помажем рад организације СУБНОР-а, иако нисам сагласан са неким ставовима на којима почива делатност СУБНОР-а, али све је то до сада било маргинално у односу на основну сврху коју, макар организација у којој сам ја, извршава.
  Међутим, ово саопштење Председништва је, заиста, разчаравајуће ако не – скандалозно!
  Најпре, како је могуће да на овом сајту не може да се нађе Статут СУБНОР-а?
  Постављам питање зато што не могу да проверим да ли је у Статуту, већ у неком од првих чланова, записано да је један од циљева СУБНОР-а да се бори против отцепљења Косова и Метохије, као што у Статуту моје организације стоји? Није ли, управо због тога изостављен Статут са сајта? Чак и ако није записано, зар сме СУБНОР остати равнодушан према овом животном питању за српску државу и нацију?
  У овом изводу из Платформе (ако сам добро разумео ово је управо то), питање судбине Косова стављено је у одељак о међународној сарадњи!
  Председништво СУБНОР-а, дакле, у Платформи де-факто признаје Косово као независну државу.
  Председништво СУБНОР-а, значи, обезвређује и поништава крваву борбу коју је Војска Југославије водила 78 дана против највеће ратне немани у историји света! Председништво тиме, дакле, признаје да је НАТО водио праведан и хуманитарни рат против Србије а да су сви часни генерали, па и сам председник Слободан Милошевић, ратни злочинци, с правом осуђени у Хагу! Председништво СУБНОР-а, дакле и мене и све друге који су непосредни учесници тих збивања проглашава ратним злочинцима, јер, шта можемо друго бити сви ми ако су сви наши претпостављени били ратни злочинци!
  У Вашингтон-посту недавно се појавио чланак који оправдавајуће и најпохвалније пише о агресији НАТО и, ратнохушкачки, како би друкче, позива на исту интервенцију према Сирији. Српска влада је својом политиком дала потпуни легитимитет оваквом писању о НАТО интервенцији и оправдала агресију на сопствену земљу.
  Очигледно је да Председништво води нечасну а полтронску, подрепашку политику према актуеленој власти. Из којих разлога – то само они знају. А политика коју води садашња врхушка на власти је политика добровољног одрицање дела државе зарад једнога Ништа. Најмизернија, велеиздајничка политика коју је икада водила било која српска власт од када је први темељ државе Србије закопан! Са таквом се политиком категорички не слажем и борићу се са свих 20 ноката да та криминална банда оде на сметлиште историје, тамо где им је место!
  А друго питање је, господо драга, зашто онда, кад сте све учеснике рата 1999. прогласили за ратне злочинце, хоћете да нас кооптирате у вашу организацију? Значи, хоћете ратне злочинце у својим редовима! Алал вера! Не стоји ли иза те Платформе, промене самог назива и промене Статута далеко перфиднији циљ: вештом манипулацијом променити став незаинтересованим и апатичним учесницима рата 1999. и безболно обезбедити признање Косова као независне државе?
  Да се разумемо: ја са вама таквима нећу! И не само то, него ћу на свим форумима и порталима, где год будем могао, писати о овом скандалу.
  Ако овај скандалозни део Платформе под хитно не измените.

 • pedjaza каже:

  Rukovodstvo SUBNOR-a je za naredni četvorogodišnji period isplaniralo veoma važne i ambiciozne zadatke. Ukoliko budu ispunjeni (u šta ne sumnjam) biće to veoma plodotvoran peridod u radu SUBNOR-a. Bilo bi mi drago da se otkolone sve nepravde učinjenje prema SUBNOR-u i tekovinama NOR-a u predhodnoom periodu i vrlo rado ću, kao član, i sam uzeti učešće u aktivnostima u kojima moje angažovanje može biti od koristi.

Пријатељи сајта
СБ Бањица Сокобања
Oculus
Сава животно осигурање

Призма
!cid_ii_13e1bf79434cfa61
Фондација Солидарност
Belgrade
Ведро
07:0115:57 CET
СубНедПон
9/2°C
9/1°C
11/3°C
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ СВИМ ЧЛАНОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СУБНОР-а

Због тоталне медијске блокаде aктивности СУБНОР-а,
посебно напора да се одбрани антифашизам као политичко-идеолошко опредељење савременог света и антифашистичка прошлост Србије:

Скупштина СУБНОР-а Србије позова чланство и организације да наш одговор буде масовна претплата на лист „Борац“, те на масовније учешће чланства у сарадњи са Редакцијом – како истина о антифашизму и часној антифашистичкој борби народа Србије 1941–1945. и 1992. и 1999. не би била медијски угушена а истина избрисана из свести нових генерација.

На изузетан значај тог питања указала је и седница Републичког одбора СУБНОР-а од 9. априла 2012.

Претплата за „Борац“ у 2020. износи 1.000 динара

Новац изволите уплатити на текући рачун РО СУБНОР-а Србије
бр. 205-22402-06, са назнаком – претплата за „Борац“ 2020.
Копију уплатнице пошаљите на адресу:
РО СУБНОР-а Србије, Савски трг 9, 11000 Београд,
или нам јавите телефоном на број 011/6643-651
како бисмо евидентирали вашу уплату и унели Вас у списак за експедицију листа.

Почетна | О СУБНОР-у | Контакт

Главни уредник Душан Чукић | СУБНОР Србије, сва права задржана.