Изборна скупштина (2)

ПУНОМ ПАРОМ НАПРЕД

Претходна скупштина СУБНОР-а Србије усвојила је платформу о раду, а за изборну скупштину, која ће се одржати у Београду 28.јуна, предложена је допуна за период до 2017.године.

Ради потпуног обавештавања многољудне борачке организације, која има већ преко 100 хиљада чланова, а и због шире јавности у Србији, портал СУБНОР објављује нови, актуелизовани документ о основним делатностима организације у наредном периоду.

Платформа је актуелни и важећи докуменат СУБНОР-а за овај период у којем су изнета дугорочна основна полазишта, природа и карактер идејно-политичко антифашистичко опредељење чланова, правци активности и начини остваривања циљева удруживања. Досадашња активност је потврдила животност таквих опредељења наше оријентације и прихватљивост СУБНОР-а у друштвеној средини.

Из тих разлога, нема потребе да се доноси нова Платформа, нити она мења, али постоји потреба да се осавремене нека полазишта с обзиром на услове у којима делујемо, и утврди правац њиховог остваривања. У међувремену СУБНОР је покренуо низ активности које захтевају јасније опредељење и шире ангажовање на њиховом остваривању.

Борачко-инвалидска заштита као значајан део социјалне политике друштва, трајно је и примарно подручје деловања СУБНОР-а као гаранта социјалне сигурности бораца, војних инвалида и њихових породица. То подразумева очување и унапређење нивоа борачке заштите у области законодавне регулативе.

У сарадњи са установама у области здравства и социјалне заштите, државним органима, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама, СУБНОР ће обезбеђивати услове за непосредно и ефикасно задовољавање здравствених и социјалних потреба, посебно старих, инвалидних, самохраних бораца и њихових породица у институцијалним и ванинституцијалним условима.

Посебна пажња посветиће се члановим СУБНОР учесницима ратова после 1990. и њиховим породицама у задовољавању њихових животних, социјалних и здравствених потреба.

Неговање традиција НОР-а и других ослободилачких ратова Србије је трајан задатак свих наших организација и у том правцу нашу активност треба развијати и осавремењивати новим облицима и садржајима рада.

Сви процеси на друштвено-политичкој сцени Србије имају великог одраза и на наше организације. Најчешће отежавају рад и остваривање  програмских активности. У информативној области постоји блокада наших активности и новим тумачењима НОР-а, његово омаловажавање и рехабилитовање квислинштва и колаборације.

Треба настојати да се у наредном периоду уреде споменици с обзиром да ове и наредне године су значајни датуми из наше историје посебно двадесетог века:

– 70. годишњица Пријепољске битке;

– 70. годишњица Батинске битке;

– 70. годишњица Пробоја Сремског фронта;

– 70. годишњица ослобођења Србије;

– 100. годишњица почетка Првог светског рата;

Наш трајни задатак је уређење споменика и спомен-обележја од месних, општинских, градских, окружних и покрајинских организација како би одговорили основној намени. И даље се залажемо да се  споменик маршалу Титу у Ужицу врати на своје место.

Посебно питање су музејске поставке у општинским и регионалним музејима јер еуфорија деведесетих година је уништила многа историјска документа, како би сакрили  колаборацију у Другом светском рату са фашистичким окупаторима.

Остаје питање шта је било са музејским собама у касарнама после деведесетих година и где је тај материјал, што треба установити.

Значајан допринос неговању традиција има Фондација „Драгојло Дудић“ која својим књижевно-историјско-публицистичким конкурсом омогућава да из анонимности изађу необјављена дела са тематиком НОР-а и ослободилачких ратова Србије.

Фондација постоји више од 40 година и требало би даље њено деловање осавременити и анимирати нове учеснике.

Сведоци смо да се у дневној штампи и средствима информисања разним културним и уметничким манифестацијама фалсификује истина о НОБ, шири неистина о њеним учесницима, а велича издаја и свим средствима покушава да се издаја рехабилитује, а победници прикажу као издајници.

Организација и чланство  захтевају да се о њима води много више бриге од оне које посвећујемо овом питању. Нужно је да организацију и унутрашње односе, међусобне, вертикалне и хоризонталне и експертне везе успоставимо у складу са одредбама Статута СУБНОР-а Србије и важећим прописима. При томе, као полазиште узети природу, циљеве и историју СУБНОР-а као носиоца антифашистичке борбе, прогресивних идеја и опредељења која су изграђена у току његовог постојања, као организације.

Пред СУБНОР-ом се налази неколико дугорочних задатака који су обавеза свих организација. На нивоу месних и општинских организација, мора се установити евиденција чланства која се ажурира у децембру сваке године. Морамо имати реално сазнање о чланству у нашој организацији, јер је она поред активности мерило нашег утицаја у друштвеној средини. Обнова чланства људима антифашистичке и демократске опредељености је битан услов даљег развоја СУБНОР-а. Подмлађивање и обнова су основни услов за трајање и успон организације.

Финансирање активности је услов опстајања и развоја организације. У ненаклоњеној политичкој структури, идеолошки супротстављеној антифашистичкој акцији, разумевање према борачкој организацији крајње је неповољно, без обзира на законске обавезе. С друге стране, проблем се налази и у самој борачкој организацији, јер постоји велики фонд имовине СУБНОР-а који је неидентификован непажњом самог СУБНОР-а. Према овом питању има и отпора и неразумевања због чега је Републички одбор почео акцију припремања представника СУБНОР-а за рад на овим питањима у оквиру општинских и окружних удружења. Где год су општинске и градске организације СУБНОР-а почеле да се баве овим питањем пронађена је имовина која је била противправно присвојена и коришћена. Тражимо да се овом питању приђе са потребном пажњом јер се на овај начин обезбеђује финансијска независност организације.

Правна рехабилитација жртава квислинга и колаборациониста са фашистичком окупаторима, наша је морална обавеза, као и потомака тих жртава. То је истовремено и озбиљно политичко питање организације. Она одсликава наш однос према овом питању, јер су ти људи дали своје животе у борби за победу над фашистичким окупаторима и њиховим сатрапима. Очекујемо да се удружења бораца општина и градова одговорније односе према

овом питању, и као пример у том погледу узму организације СУБНОР-а Чачка и Краљева.

Међународна активност

СУБНОР Србије има  веома развијену међународну активност, којој посвећује посебну пажњу. Протеклих година су, захваљујући уложеним напорима, успостављени или обновљени односи и сарадња са великим бројем националних ветеранских и међународних организацијама ратних ветерана – Светском федерацијом бивших бораца (FMAC) и Међународном федерацијом покрета отпора (FIR).

Имајући у виду велики допринос народа Србије победи над фашизмом и међународни углед СУБНОР-а, присутан је наглашени интерес националних и наведених међународних ветеранских организација, за даље унапређивање међусобних односа и сарадње, како на билатералном, тако и на мултилатералном плану, на чему ће СУБНОР Србије и убудуће активно радити.  На тај начин СУБНОР даје свој допринос:

а) афирмацији, неговању и очувању антифашистичких и слободарских традиција Србије, јачању њеног угледа и њене укупне позиције на међународном плану;

б) очувању, јачању и унапређивању мира и безбедности у региону и на ширем плану, уз активно залагање СУБНОР-а за стриктно поштовање Повеље УН, основних принципа међународног права, независности, равноправности, суверенитета и територијалног интегритета свих земаља;

в) напорима  Владе и других државних структура на националном и међународном плану, чији је циљ да се заштите безбедност, права и интереси Срба на Косову и Метохији, осигура достојанствен, слободан и безбедан повратак свих избеглих и прогнаних лица у току ратних сукоба деведесетих година прошлог века и после агресије НАТО 1999., и да се за проблем Косова и Метохије, дипломатским и правним средствима, нађе трајно и одрживо решење, у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244, Устава Србије и Резолуције Народне скупштине Србије;

г) упоређивању, корисној размени и коришћењу позитивних искустава других земаља, посебно у решавању материјалних, социјалних, здравствених и других проблема бивших бораца, инвалида рата и њихових породица, заштити и унапређивању њиховог положаја и стварању услова за пуну реинтеграцију ветерана и жртава рата у друштвену средину у којој живе.

Полазећи од позитивних искустава остварених протеклих година, унапређивање односа и сарадње са сродним ветеранским организацијама суседних земаља,  Европе и шире, како на билатералном, тако и на мултилатералном плану, остаје и убудуће један од приоритетних циљева међународне активности СУБНОР-а. Ту посебно имамо у виду позитиван развој, последњих година, контаката и сарадње са организацијама ветерана из Другог светског рата, на простору бивше Југославије. Кроз даље унапређивање тих односа и сарадње, СУБНОР Србије даје свој допринос превазилажењу  негативних  последица недавне заједничке турбулентне прошлости на том простору, бољем повезивању народа наших земаља, њиховом зближавању, јачању међусобног поверења и разумевања, у интересу мира, стабилности и безбедности у региону. СУБНОР ће, такође, у контактима са тим организацијама наставити досадашње напоре у циљу постизања за све прихватљивог договора о избору једног од најзначајнијих датума из наше заједничке антифашистичке и ослободилачкње борбе, који би био предмет  заједничког свечаног обележавања.

У оквиру укупне међународне сарадње СУБНОР-а са организацијама ветерана у региону, значајно место има пригранична сарадња појединих локалних органа СУБНОР-а са прекограничним локалним органима ветеранских организација из суседних земаља. Залажемо се за то да  општински и окружни одбори СУБНОР-а убудуће том виду сарадње посвете још већу пажњу. Искуство показује да та сарадња има позитиван утицај на стварање прекограничне климе већег поверења и блискости, доприносећи бољем пословном, културном, спортском и сваком другом повезивању и зближавању  грађана са једне и друге стране границе.

У оквиру међународне активности СУБНОР-а, значајно место заузима учешће наших представника у меморијалним активностима које се организују у земљама где су билим лоцирани концентрациони логори за време Другог светског рата. Активним учешћем у тим активностима, СУБНОР, са своје стране, одаје дужну пошту великом броју грађана Србије, који су били жртве фашистичке тортуре, масовних убистава на стратиштима тих логора, или  смрти у гасним коморама. СУБНОР ће наставити тај значајан вид активности, како због пијетета према жртвама тог вида фашистичких злочина и њихових сталних осуда, тако и због васпитног утицаја на садашње и будуће младе генерације.

СУБНОР ће наставити да унапређује односе и корисну сарадњу са Светском федерацијом бивших бораца (FMAC) и Међународном федерацијом покрета отпора (FIR), кроз редовне контакте на билатералном плану и активним наступом на међународним скуповима ратних ветерана, у њиховој организацији.

Настављајући и унапређујући сарадњу са FMAC-ом, као и са FIR-ом, уз активно учешће на међународним конференацијама у њиховој организацији, СУБНОР-у Србије се пружа повољна прилика да, поред напред изнетог, пропагира и афирмише своје ставове о значајним питањима унутрашње и спољне политике и да, на тај начин, утиче и на политику и ставове тих међународних организација и њихових чланица.

СУБНОР у оквиру своје међународне активности, као међународно афирмисана и цењена антифашистичка организација, активно учествује у осуди растућих појава и све присутнијих активностиразличитих екстремистичких  партија, покрета и група.

СУБНОР ће,  наставити да се активно бори на међународном плану, против свих покушаја глорификације фашистичке идеологије, релативизације злочина које су починили фашисти и њихови сарадници у току Другог светског рата, изједначавања носилаца неофашистичке и неонацистичке идеологије са антикомунизмом, рехабилитације носилаца колаборације са фашистичким окупационим снагама и проглашавање оних који су ратовали против савезничке антифашистичке коалиције, или сарађивали са нацистима и фашистима у злочинима против свог народа, учесницима ослободилачког покрета и борцима за слободу.

Информисање и издаваштво

Информисање чланства и јавности о нашој активности, ставовима и догађајима у Србији и друштвеној средини и реаговања на догађање у нашој организацији и друштву је наша дужност и трајна обавеза. Укључивање у информативни простор Србије СУБНОР-а наилази на озбиљне тешкоће посебно у тзв. централним медијима. Локални медији, већина од њих, су отворени према СУБНОР-у и нашој делатности и антифашистичкој опредељености. Централни, београдски медији, су затворени или спорадично отворени према СУБНОР-у и то већином у негативном смислу према НОБ-у, НОП-у и антифашизму. Полазећи од идејно-политичке опредељености власника и издавачка политика редакције наше место се неће видно побољшати ни наредних година.

Насупрот нама, место ће добијати реваншистичке појаве и покрети, наставиће се подржавање враћања у оптицај монархистичких идеја и величање квислинга којих се, што се тиче Другог светског рата, стиде свугде где су такви постојали. Партизанска и народноослободилачка борба предвођени КПЈ и маршалом Титом, социјалистичка изградња и улога наше државе у прогресивном свету, светле традиције и борбе за мир и солидарност на равноправној основи сарадње, биће потискивани најездом нових назови историчара који су у служби неоколнијализма заснованог на принципима већ израубоване тезе о новом поретку и деобе општег природног добра на планети према снази топуза.

Баш због такве ситуације, у немилосредној и острашћеној пропаганди која нас запљускује са свих страна а домаћи медији то без задршке спроводе, улога СУБНОР-а мора да буде одговарајућа и то без обзира на услове који нису ни мало прикладни. Тренутак је такав потоњих годину дана,  да се ангажујемо још упорније на најесенцијалне појаве у друштву и да реагујемо, предлажући решења и заступајући интересе чланства који су, у исто време, потребе и императив државе и опстанка народа.

На располагању су нам: 1) Лист „Борац“; 2) Портал СУБНОР; 3) Саопштења и изјаве; 4) Конференције за медије; 5) Локални медији, 6) Нова издања.

Лист „Борац“ ће излазити редовно са већим бројем страна. Изненађује недовољна претплата у односу на број чланова СУБНОР-а. Због тешкоћа у финансирању нужно је више учинити на повећању претплате и налажењу реклама које су посредник купопродајног односа. Благовременост, тачност и потпуност информације су битне за успешно деловање СУБНОР-а у целини. Због тога треба ангажовати сталне дописнике из друштвене средине и на тај начин информисаност чланова СУБНОР-а и друштвене средине подићи на виши ниво.

Портал СУБНОР-а на интернетској мрежи већ је добио пуно право грађанства – за непуних годину дана пребацио је, за наше услове у целини, рекордних 120.000 посетилаца, који се јављају и као коментатори прилога. Избором тема и готово свакодневном попуном привукао је пажњу јавности, не само у нашој земљи, и најефикаснији је доказ о раду организације не само у средишту, већ и путоказ чланству и друштву у целини којим циљевима стремимо и од чега нећемо одустати. Ту политику, усавршавајући израз у презентацији, морамо да наставимо. Један од горућих задатака је да, обзебедимо рекламе и на тај начин, из сопствених прихода, унапредимо изглед портала на интернету.

Досадашња пракса нам је доказала да су наша редовна саопштења, изјаве и преписке (наша писма) са највишим државним фуниционерима с времена на време, у централним медијима, имали  прођу. Без озбира на досадашњи „зид ћутања“ наставићемо са истом праксом и свим медијима слати саопштења.

Препоручујемо да одбори у Србији чешће зову новинаре у своје просторије и обавештавају их о разним облицима рада и напорима организације  у целини.

Општински и остали одбори треба да наставе сарадњу са својиим медијима, а искуство учи да још има доста простора који није искоришћен. Препоручујемо да се преко локалних медија афирмише и укупна политика СУБНОР-а. Обавештавање не сме да се своди само на свечаности и историјске тренутке – има још много тема попут, на пример, акције о враћању наше имовине или о рехабилитацији жртава квислиншких власти у Другом светском рату, што само по себи треба да заинтересује широк круг људи и тиме афирмише и покаже шта то све борци и њихови потомци, антифашисти и поштоваоци раде у савременим условима.

СУБНОР је познат по издаваштву као делу свог дуга према традицији и сутрашњици. У том смислу ће се, без обзира на материјалне услове, наставити у јасном циљу да је и та област од капиталне важности.

Сваки наш научни или скуп сличне врсте, о темама из даље прошлости или везаним за садашњост, публиковаћемо сами или, као у неким досадашњим примерима, са колективним чланицама. Циљ нам је, такође, у интересу нових генерација, да разне већ искривљене погледа на славну НОБ исправимо у директном контакту са школама.  Пре неколико година су већ измењени наставни програми а тадашњи лидери наметнули су идеје новопечених тобоже историчара, заслепљених страначком идеологијом редефинисаног друштва и разним кратким курсевима са предавачима са свих страна. Морамо да инсистирамо, у директним разговорима са надлежнима да се у школе врати традиција без политичког утицаја помодара и омогући присуство бораца антифашиста који ће говорити и о славном путу оних који су у темеље Европе уградили самосталност и слободу.

                                                                          Председништво СУБНОР Србије