Миодраг Зечевић

miodrag-zečević-118x150ЗЕЧЕВИЋ проф.др МИОДРАГ, рођен 4.IX 1930. године у селу Липовцу, Топола, Србија где је завршио основну школу а гимназију у Аранђеловцу и Београду. Има две године училишта Југословенског ратног ваздухопловства (1947-1949). Завршио Правни и Филозофско-историјски факултет на Београдском универзитету и двогодишњу специјализацију на Институту за друштвене науке. Магистрирао на Високој школи политичких наука (магистар политичких наука) и докторирао на Правном факултету (доктор друштвених наука). Положио државни и адвокатски испит. На Правном факултету Београдског универзитета од 1961-1970. године асистент (спољни сарадник) на предмету Комунални систем и комунална политика. Од 1970. до 1996. године на Факултету политичких наука на предметима Процес стварања нормативних аката и Уставно право. Од 1979. године у звању редовног професора. Једно време био професор на Вишој школи унутрашњих послова на предмету Уставно право.

Учесник НОР-а од априла 1944. године.

1. Кретање у служби: Рад у омладинским организацијама; у Савезном серкретаријату унутрашњих послова; Институту друштвених наука (Одељење за политичко-правне науке); Главни одбор Социјалистичког савеза радног народа Србије; Секретар организационо-политичког већа Скупштине Србије; Председник Законодавно-правне комисије Скупштине СР Србије, 1969-1974; Председник Комисије за ревизију републичких прописа СР Србије, и члан Председништва Уставне комисије Скупштине Србије; Председник Законодавно-правне комисије Савезног већа Скупштине СФРЈ (1974-1982.); истовремено у том периоду био Председник Заједничког радног тела Скупштине СФРЈ за праћење остваривање Устава СФРЈ (1974-1978); Председник Комисије за израду Савезног закона о основама пензионог и инвалидског система и координатор рада делегата из Србије у савезном већу Скупштине СФРЈ; функционер на раду у Скупштини СФРЈ; Савезни Саветник у СИВ-у; Директор Архива Југосалвије (1987-1994.), Шеф југословенске делегације – Групе за активу и пасиву имовине бивше СФРЈ у Бриселу 1992/93. године. Пензионисан у звању редовног  професора Факултета политичких наука 1995. године.

2. Активност у оквиру радних тела државних органа: Члан Уставне комисије Скупштине Србије у више сазива; Председник Подкомисије за политички систем Уставне комисије СР Србије и члан радних тела Уставне комисије Скупштине СФРЈ; члан Координационе уставне комисије Југославије; учесник у раду савезних савета и члан Координационог тела Савета за друштвено уређење СФРЈ.

3. Друштвена активност: Члан разних тела органа друштвено-политичких организација; Председник Научног већа Института за политичке студије у Београду; Председник Друштвеног савета адвокатске коморе Србије; Председник Друштвеног савета југословенске смотре „Мермер и звуци“ у Аранђеловцу; председник Издавачког савета дневног листа Експрес политика; потпредседник Савета универзитета „Светозар Марковић“ из Крагујевца и председник Комисије за реформу овог Универзитета; члан Савета Филозофског и правног факултета у Београду, итд.

Члан Уређивачког одбора и уредник часописа за правне и друштвене науке „Архив“; Председник Комисије за полагање правосудних испита у СР Србији; главни и одговорни уредник часописа „Самоуправно право“; члан Редакционог одбора часописа „Економика“, „Привредни преглед“ и др.;

Председник Удружења „Наука и друштво Југославије“; председник Удружења за заштиту животне средине Југославије; председник Савеза архивских радника Југославије; секретар Ловачког савеза Југославије; Секретар СУБНОР-а Југославије; Председник Комитета СУБНОР-а Србије и Црне Горе; заменик председника и председник СУБНОР-а Србије и председник Комитета за међународну сарадњу СУБНОР-а Србије.

4. Објавио око 280 радова (два уџбеника, студије, монографије, брошуре, расправе, чланке, прилоге у едицијама, заједничким публикацијама и часописима). Објављени радови су из области правног, уставног и политичког система и савремене историје.

Био главни редактор и одговорни уредник једног броја колективних публикација (Стручно објашњење устава СФРЈ, коментар ЗУР-а, коментар закона о основама пензијског и инвалидског система, Самоуправно право удруженог рада итд.), председник уређивачког одбора Велике илустроване енциклопедије ловства и руководилац више научних пројеката.

5. Међународна признања – Увршћена биографија у публикације:

1)    Who is who in the world (Ко је ко у свету) – Амерички Биографски институт – 1992-98.г.

2)    „Living Legends“ Lаw and history (Живе легенде – закони историја) – Интернационални Биографски центар Кембриџ, Енглеска – 2005.г.

3)    „2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century“ (две хиљаде истакнутих интелектуалаца за XXI век) – Fifth Edition – Интернационални Биографски центар, Кембриџ, Велика Британија 2009.г.

4)    Dictionary of the International Biographical Center – Интернационални Биографски центар, Кембриџ, Велика Британија – 2009.г.

Материалы по теме:

Ослобођење Апатина
Говор Председника ОО СУБНОР-а Апатин СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕНА 67. ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА АПАТИНА
Снажни глас Србије – Живан Сарамандић
Објављено у листу "Борац" број 186Сећања Живан Сарамандић почасни члан СУБНОР-а Био је људска громада саздана од непоновљивог човека и великог уметника, пореклом из старе шумадијске ...
Слобода се вратила у Брчко
 Мира Михајловић Откривањем статуе – симбола „СЛОБОДЕ“,  нa партизанском спомен гробљу, поред постројених 17 бисти народних хероја у Брчком, свечано је обележена 70.-та годишњица устанка ...
Скуп у Јарку
Сремски Јарак 26.09.2011.г. говор председника Покрајинског oдбора СУБНОР-а Војводине Светомира Атанацковића КОМЕМОРАТИВНИ СКУП ПОВОДОМ 70. ГОДИНА ОД „КРВАВОГ МАРША“ ШАБАЦ – ЈАРАК Другарице и другови, драги пријатељи, желим да ...
VIII војвођанска бригада
СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНА 67. ГОДИШЊИЦА ФОРМИРАЊА 8. ВОЈВОЂАНСКЕ НОУ БРИГАДЕ На пропланку „ЈАБУКА“ на Фрушкој гори, свечано је обележена 67. годишњица од формирања 8. ВОЈВОЂАНСКЕ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКЕ УДАРНЕ ...