Нови Сад

КОНКУРС ЗА ЛОГОТИП ЈУБИЛЕЈА СЛОБОДЕ

Градски одбор СУБНОР-а Новог Сада, у циљу неговања слободарских антифашистичких традиција народа Србије и поводом 75 година ослобођења Новог Сада од фашизма у Другом светском рату, расписује конкурс за логотип јубилеја.

Логотип 75 година ослобођења града Новог Сада од фашизма треба да на једноставан, препознатљив и упечатљив начин обједињује, илуструје и истакне најзначајније карактеристике овог догађаја.

Заштитни знак треба да буде визуелни, естетички, израз и поруке теме. Користиће се као основа за укупан графички инжињеринг на свим познатим средствима графичког изражавања, као и за персонализовану поштанску марку која ће бити издата у ту сврху, па у том смислу треба да буде универзално употребљив.

У погледу геометријског облика не постоје посебна ограничења, осим општих ограничења да логотип не сме садржати елементе који могу бити вулгарни, спорни или забрањени, док њихова величина мора да омогући свакодневну употребу и промену у различитим ситуацијама као што су службена преписка, медисјко представљање, израда публикација, сувенира и сл.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Радови се достављају у затвореним ковертама.

Предложена идејна решења треба дати у штампаној форми. Уз предлог решења треба дати краће објашњење и технички опис предлога решења.

На посебном компакт диску (цд) треба доставити решење векторисана, у једном од формата: .AI; .CDR; .EPS; .JPG

Радови се достављају на адресу СУБНОР града Новог Сада, Улица Илије Огњановића 7, 21000 Нови Сад, са назнаком „За конкурс идејног решења логотипа“.

У главној коверти неопходно је да се налази затворена мања коверта у којој се поред диска са идејним решењима налази писмено са подацима о аутору – име и презиме, адреса аутора, имејл и конктакт телефон.

Приспели радови се не враћају и заштићена су Законом о ауторским и сродним правима. 

Право на учешће у конкурсу имаће аутори чији су радови примљени закључно са 30. априлом 2019. године у 19 часова.

Рок за објављивање резултата конкурса је 9. мај 2019. године. 

Одлуку о победничком раду донеће посебан жири који именује Градски одбор СУБНОР  Новог Сада.

Награда за дизајнирање логотипа је новчани део 100 евра у динарској противвредности на дан исплате, као и материјални део у виду књига и примерака израђених средстава графичког изражавања са награђеним логотипом.

Одлуку о одабиру идејног решења донеће Градски одбор СУБНОР Новог Сада  на основу предлога конкурсне комисије. 

Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узимати у рaзматрање.

Слањем радова учесници потврђују да су искључиви власници својих радова и да неће бити нарушена ауторска права трећих лица.

Сваки учесник конкурса доставом свог рада прихвата све услове и пропозиције овог конкурса.

Комисија задржава право да од аутора чији је рад изабран тражи дораду или измене појединих елемената идејних решења, што је aутор обавезан да прихвати, осим у случају да измена мења карактер његовог предлога.

Аутор чији предлог идејног решења буде изабран и награђен сагласан је са преносом свих ауторских права и потраживања по основу свог рада.

Приспели радови се неће враћати ауторима по завршетку конкурса.
Комисија ће Председништву Градског одбора СУБНОР-а Новог Сада ради одабира најбољих идејних решења у року од три дана од дана истека рока за достављање предлога доставити одлуку и о томе обавестити јавност.

Јавни конкурс биће објављен на сајту СУБНОР-а Србије и групи СУБНОР града Новог Сада на ФБ.