Председништво

ВЕЛИКИ  ЗНАЧАЈ  ЗАШТИТИ

СУБНОР Србији, организација са преко 100.000 чланова, поклањаће и надаље велику пажњи здравственој заштити и свим видовима социјалне политике.

Председништво је, на седници којом је руководио проф.др Миодраг Зечевић, расправљало о том делу програмских задатака у протеклом и наредном периоду, па у том смислу и посебно о раду Специјалне болнице за рехабилитацију ”Бањица” у Сокобањи.

СУБНОР Србије има, иначе, још од 1963.године својство оснивача те значајне здравствене установе у којој борачко чланство непрекидно користи услуге.

На седници Председништва су о делатности ”Бањице” излагали председник Управног одбора др Томислав Малишић, председник Надзорног одбора Андрија Мереник, директор Предраг Стојановић и заменик директора др Душица Видојковић, као и председник СУБНОР-а др Миодраг Зечевић, потпредседнци др Бранислав Поповић и Светислав Атанацковић, а и чланови Председништва Душан Чукић, Бора Ерцеговац, Пуниша Јовановић, Јелисавета Миловановић, Драгомир Вучићевић…

СУБНОР ће се старати да колектив Специјалне болнице ”Бањица” унапређује рад у интересу свих корисника и развија се према усвојеним програмима, савлађујући проблеме што се у ни мало лаким економским приликама јављају.

Председништво је одало и пошту Томиславу Додићу, који се у дугом низу година налазио у руководећим органима Републичког и Градског одбора и београдске општине Чукарица.