Шабац

ВЕЛИКА ПАЖЊА ЗАШТИТИ БОРАЦА

Комисија за борачко инвалидску заштиту СУБНОР-а Србије одржала је, у сарадњи са Градским одбором Шабац, састанак о проблемима социјално здравственог стања бораца. Састанку су, поред чланова Градског одбора града домаћина, присуствовали и председници општинских одбора СУБНОР-а у општинама Лозница, Љубовија, Владимирци, Мали Зворник и Крупањ и секретар Црвеног крста и заменик начелника за борачко инвалидску заштиту градског органа управе.

Примариус др Драго Јелача упознао учеснике о резултатима анкете у којој је учествовало 170 бораца и војних инвалида, Проф. др Христо Анђелски информисао је о циљевима истраживања социјално-здравственог стања бораца и војних инвалида и мр Душанка Лукић Хавелка, председник Комисије за борачко инвалидску заштиту, саопштила ставове Републичког одбора СУБНОР-а о проблемима сарадње служби у систему социјалне и здравствене заштите и служби задужених за борачко инвалидску заштиту према проблемима социјалне сигурности бораца као и према одборима СУБНОР-а.

Према примедбама и проблемима које су износили учесници, највећи проблем се односи на финансирање борачке организације и задовољавању потреба најстаријих и најугроженијих бораца у установама здравствене и социјалне заштите. Доказ да такав однос постоји у Шапцу је недолазак директора Центра за социјални рад и Геронтолошког центра који су позвани на исти начин као и остали учесници. Ток састанка је текао у веома конструктивној атмосфери у којој су усвојени сви предлози изнесени у текстовима које је припремила Комисија СУБНОР-а Србије на основу којих ће градски и општински одбори донети акционе програме са циљем најургентније помоћи најстаријим, усамљеним и болесним борцима.