Седница Управног одбора Специјалне болнице „Бањица“

Одржана седница Управног одбора
Специјалне болнице „Бањица“ у Сокобањи

Отварајући Седницу Примаријус др ТОМИСЛАВ МАЛИШИЋ, Председник Управног одбора похвално се изразио о раду и постигнутим резултатима у години, која је како у привреди, тако и у туризму била изузетно тешка. Међутим, без обзира на све тешкоће, Специјална болница „БАЊИЦА“ је остварила много боље резултате у 2011. него у 2010. години. Током године посебно у сезонским месецима, капацитети су били више него пуни.

Посебно је карактеристично, да је и јесењи период био попуњен и то искључиво пензионерсом популацијом.

Посебно треба истаћи, да је, по основу програма одобреним и финансираним од стране Министарства за рад и социјална питања, право на бесплатан одмор, опоравак и лечење у објектима „БАЊИЦЕ“ у Сокобањи добило преко 100 чланова СУБНОР-а, а уз самофинансирање укупан број је био око 140 особа. Планира се да ће ових корисника бити више у наредном периоду.

Пензионерске организације, као и приватни посредници су омогућили долазак неколико стотина пензионера, који углавном користе услуге лечења. Овде се ради о самофинансирајућим пензионерима, који захваљујући уговору са РФ ПИО, плаћају свој боравак на 8 месечних рата, путем административне забране.

Деца на рекреативној настави  су чинила главнину гостију и остварила значајан број ноћења у октобру и првој половини новембра месеца.

Закључак Директора ПРЕДРАГА СТОЈАНОВИЋА у датом и веома исцрпном извештају, са задовољством говори, да су се планирани циљеви готово код сваке категорије корисника испунили.

 ПРОГРАМ РАЗВОЈА
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ „БАЊИЦА“
ЗА 2012. ГОДИНУ

Закључак на разради и програму рада у 2012. године, амбициозан је. Међутим, на жалост, главни ограничавајући фактор је и даље присутан: економска криза, даље пропадање привреде, нестабилна економска ситуација, ниска платежна моћ становништва…биће услови за велику борбу у остваривању зацртаних пројеката и рада установе.

Активности у продаји најједноставније је посматрати кроз елементе маркетинг микса:

  • туристички производ – избор канала продаје
  • политика цена и
  • пропаганда

Овде, треба посебно истаћи ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОД, који је комплексан и део је интегралног туристичког производа Сокобање. Сокобања је ове године унапредила своју туристичку понуду у току летњих месеци, изградњом аква парка. Бањица ће покушати да у највећој мери користи ове објекте и да свој рад прилагоди и коришћењу ових могућности.

За живот и рад Специјалне болнице „БАЊИЦА“ и даље остају приоритети: Рекреативна настава и Здравствени туризам (организоване групе радника, пензионери, борци и ратни војни инвалиди и индивидуални гости.

 ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА
Светомир Атанацковић