Борци НОР-а

Ради остваривања циљева, СУБНОР орга­низује:

  • обележавање значајних годишњица из НОБ и дру­гих годишњица из ослободилачке борбе српског народа;
  • посете местима где су се одиграле ве­лике битке у НОБ и друге велике битке за слободу ср­пског народа;
  • праћење стања у музејима, поставкама о НОБ-у, стања спомен обележја уз захтеве надле­жним државним органима за њихово одржавање на нивоу какав је нужан за споменике културе и обе­лежавања значајних догађаја;