Други конгрес Савеза бораца НОР-а Југославије, одржан 10. и 11. марта 1951. године у Београду

У измењеним и допуњеним Правилима Савеза скупштини је дата улога основног и руководећег тела, а одборима улога њених извршних органа који делују између два заседања скупштине. О пријему у чланство Савеза бораца и искључењу одлуку доноси основна организација, а не виши орган.

На Конгресу је усвојена Резолуција о наредним задацима:

  • даље организационо учвршћивање и оспособљавање Савеза бораца,
  • борба против бирократског рада у руководствима и форумима,
  • борба за очување независности земље и очување мира,
  • борба за праведније односе у свету,
  • јачање међународне сарадње и промоција мирољубиве политике.

Указано је на потребу неговања традиција НОБ-а, отварање музеја, рад на подизању споменика, спомен-обележја и издавања спомен-књига са темама из Другог светског рата.

На том конгресу је уведен извршни одбор на среском, градском, покра­јинском и обласном нивоу. Скуп делегата на нивоу Републике добио је назив Конгрес, а назив Земаљски одбор промењен је у Главни одбор, који бира свој Извршни одбор и Секретаријат.

Изабрани су:

  • Централни одбор Савеза бораца НОР-а Југославије10,
  • Надзорни одбор,
  • Извршни одбор и
  • Секретаријат Извршног одбора.