Други конгрес Савеза бораца НОР-а Србије, одржан 18. фебруара 1951. године

На конгресу је констатовано да је постигнут видан напредак у јачању Са­веза, омасовљењу чланства и извршавању постављених задатака. Између два конгреса број чланова увећао се са 260.000 на 429.000 бораца.

На конгресу је усвојено Упутство Главног одбора из 1949. године по коме се основне организације са већим бројем чланова могу делити на више орга­низација, како би се избегла њихова гломазност, а да у среским одборима са преко 1.000 чланова могу бити постављени секретари у сталном радном односу.

Између првог и другог конгреса сви срески и градски одбори Савеза бораца формирали су секције како би брже и лакше извршавали своје задатке. Због несналажења у раду, на Конгресу је предложено да се секције укину, а да се за извршавање конкретних задатака образују комисије као привремена тела или одбори који ће радити док се задатак не изврши.