Нова књига

СТАЗЕ РОДОЉУБЉА

Пише: Др Мирољуб Васић

Код оцењивања овог рада треба имати у виду личност аутора и значај обрађене теме (она припада историографији, у коју спада историјска наука, публицистика и мемоаристика).

Аутор рада је генералштабни пуковник, пилот, професор Школе националне одбране Војне академије у Београду, завршио је Ваздухопловну академију, Генералштабну школу и Школу националне одбране.

Аутор иако није по струци историчар спада у оне истраживаче који поседују способност сведочења и оцењивања прошлости и спада у оне који добро познају своје време, он настоји да понуди истину о прошлости, о СУБНОР-у Србије, свестан да пошлост утиче на садашњост и на пројектовање будућности. Његов богат живот официра ЈНА, пилота млазног авиона, али и истраживача историје, сведочи да је увек, мада је скроман, остављао траг о себи (сарађивао и писао неколико историјских радова), и да је овим текстом пружио прилог бољем спознавању сложеног бића историје. Он је интернационалист, хуманиста, Србин по рођењу, грађанин света по животном определењу, својим животом и радом постао је део наше савремене историје, њеног стварања и тумачења.

Рад је по свом садржају, карактеру, научно-истраживачки. Написан је на основу постојеће литературе и извора. Богат је садржајем, он убедљиво сведочи о настанку, развитку, активности и доприносу СУБНОР-а Србије од оснивања до савремености (СУБНОР Југославије, основан је септембера 1947, а СУБНОР Србије маја 1948.  у Београду.

О садржају овог обимног и вредног рада богатог мноштвом фотографија и факсимила, најбоље сведоче наслови његових текстова (наводим неке, о 11 конгреса СУБНОР-а Југославије, о 3 конгреса СУБНОР-а Србије, 22 текста о скупштинама СУБНОР-а Србије, ту су и текстови – Неговање патриотизма и слободарске традиције, Развитак НОП-а у Србији од јулског устанка 1941. До ослобођења градова Србије, О НАТО агресији на Србију 1999, О издавачкој и информативној делатности СУБНОР-а Србије, СУБНОР Србије данас, Обележавање значајних датума и годишњица, Споменици и спомен-обележја антифашистичке борбе.

Текстови које одликује концизност и писменост по свом карктеру имају енциклопедијски карактер.

Рад је истраживачки вредан, богат емпииријом (догађајима и актерима), написан лепим језиком, лако читљив, представља хронологију НОП-а и СУБНОР-а у Србији, прилог српској историографији. Он је у неку руку лична карта СУБНОР-а Србије 1948-2018. Он укратко систетички приказује развитак НОП-а и СУБНОР-а у Србији.

Овај рад, будућа вредна књига, представља препреку забораву о историјском путу и доприносу СУБНОР-а, сведочи о прошлости и сдашњости, нуди истину, или барем њен добар део, о историјсом путу, улози и доприносу СУБНОР-а Србије („Истина је склад спознаје са њеним предметом“ –  Кант). Рад представља историјску синтезу СУБНОР-а Србије, илустрован је многобројним добрим фотографијама и факсимилима докумената и потврда да је „Време покретна слика вечности“ (Платон) и да је „Сазнање нужност да би се могло живети“ (Епикур).

Рад аргументовано сведочи да је СУБНОР Србије представљао значајан део њене историје, да је у служби народа, да сакупља и чува податке и знања о прошлости и садашњости, да олакшава људима да се суочавају са прошлошћи и да на тај начин утичу на формирање историјске свести, а тиме и укупне друштвене свести и да је у функцији остваривања хуманистичке визије стварности.

СУБНОР Србије је поуздан сведок о свом времену и у служби историјске науке која је дужна да нуди истину којом прошлост одређује разумевање садашњости и омогућава наговештај будућности.

СУБНОР Србије је прилог спознавању историјске истине.

Овај вредан рад потврђује оцену да „Речи имају моћ“ (Ниче). Он баштини прошлост за садашњост и будућност и обогатиће историографију.