НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ РАТ НАРОДА ЈУГО­СЛАВИЈЕ 1941-45.

Рат који су водили народи Југославије против немачких, италијанских, бугарских и мађарских фашистичких окупа­тора и њихових домаћих помагача, за национално и социјално ос­лобођење земље.

 

Материјали преузети из
„Војне Енциклопедије“
– Друго издање, Београд 1970