ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Други светски рат је оружани сукоб, настао као последица мак­симално заоштрених противречности у капиталистичком свету; њихов посебан израз била је појава и јачање фашистичких снага, које су, ношене жељом за светском доминацијом, и заметнуле 2. СР. У 2. СР учествовала је 61 земља са 2,1 милијарде становника (96% светског становништва), који су живели на пространству од 131,5 милиона км2 (96% Земљине површине). Борбеним дејствима захва­ћена је територија 40 држава; у оружане снаге зараћених држава током 2. СР мобилисано је око 110 милиона људи.

1. УЗРОЦИ РАТА

2. ПЕРИОД МУЊЕВИТОГ РАТА, СЕПТЕМБАР 1939 — ЈУН 1941.

3. ПРОШИРЕЊЕ ФАШИСТИЧКЕ АГРЕСИЈЕ, ЈУН 1941—НОВЕМБАР 1942.

4. ПРЕЛАЗАК ИНИЦИЈАТИВЕ НА СТРАНУ САВЕЗНИКА, НОВЕМБАР 1942 — МАЈ 1944.

5. НАСТУПАЊЕ САВЕЗНИКА, ЈУН 1944—МАРТ 1945.

6. ЗАВРШНИ УДАРИ САВЕЗНИКА, АПРИЛ — СЕПТЕМБАР 1945.

7. ПОКРЕТ ОТПОРА У 2. СР

8. ПОСЛЕДИЦЕ И ИСКУСТВА ИЗ 2. СР

Материјали преузети из
Војне Енциклопедије“
Друго издање, Београд 1970